Republika Severné Macedónsko sa o členstvo v Severoatlantickej aliancii (NATO) usilovala štvrť storočia. Dôsledkom historických sporov s Gréckom bol však jej vstup opakovane blokovaný. Až nedávno sa obom štátom podarilo nájsť konsenzuálne riešenie a ďalšej z krajín bývalej Juhoslávie sa tak otvorila cesta k euroatlantickej integrácii. Formálny…

Všeobecné voľby[1] v Bosne a Hercegovine (BiH), ktoré prebehli v nedeľu 7. októbra, boli jednými z najsledovanejších volieb roku 2018, a to najmä v kontexte očakávaných prístupových rokovaní s Európskou úniou, o ktorej členstvo krajina formálne požiadala pred dvomi rokmi. Výsledky sa mali stať ukazovateľom toho, či je…

Kosovo vyhlásilo nezávislost již v roce 2008 a ani následujících 10 let po vyhlášení referenda nepřineslo uklidnění etnického napětí mezi Srby a Albánci. Napjaté vztahy Prištiny a Bělehradu však představují zásadní problém pro přistoupení obou zemí do Evropské unie. Rusko, významný…