Mnoho zo súčasných medzinárodnepolitických otázok súvisí s Čínou. Spomedzi týchto tém patrí problematika pôvodom čínskych technologických spoločností medzi tie najdiskutovanejšie. Niektoré z prominentných spoločností totiž čelí viacerým kontroverziám a kvôli určitým aktivitám sú na medzinárodnej scéne často vnímané ako politický nástroj čínskej vlády. V tomto…

Nemecko nemá za sebou v oblasti bezpečnosti ľahký rok. Hranice štátu prekročilo viac ako milión migrantov, časť z nich nie je zaevidovaná a nie je jasné, kde sa nachádzajú. Udalosti ako silvestrovská noc v Kolíne, teroristické útoky v Bavorsku, ale aj podpaľačské útoky na ubytovania…

Izraelská politika byla v posledních několika týdnech jako na horské dráze. Nejprve došlo ve vládním kabinetu ke změně na postu ministra obrana, který nyní zastává Avigdor Liberman. Ten je některými kruhy kritizován za svoje názory, dle nichž by se proti Palestincům…

Cieľom tejto práce má byť relevantný komentár vzťahov medzi fenoménom čečenského terorizmu a podobou či orientáciou protiteroristickej politiky Ruskej federácie. Keďže je pomerne jednoduché kauzálne aspekty týchto vzťahov rozoznať už na obecnej úrovni znalosti preberaného areálu, autori sa nesnažili testovať hypotézy založené na spomínanej kauzalite, ale skôr precizovali interpretáciu ich štrukturálnych a bezprostredných príčin.

Arktická oblast zůstává po dlouhé období klidným místem na světě i přesto, že se pod jejím povrchem nachází velké zásoby nerostných surovin. V poslední době se však jejich potencionální těžba stává stále snadnější, a to v souvislosti s táním ledovců. Státy arktického regionu začínají vstupovat do dohadů o vlastnictví oblasti a nároky na těžbu. Text nabízí širší kontextuální charakteristiku oblasti, její politickou historii a stav sporů mezi arktickými státy.