Indo-pacifický región sa niekoľkokrát v histórii stal svedkom súperenia mocností, či už v dobe kolonializmu alebo počas druhej svetovej vojny. Od konca studenej vojny disponovali mocenským monopolom nad dianím v tomto regióne rovnako ako v ostatných častiach sveta Spojené štáty…

Mnoho zo súčasných medzinárodnepolitických otázok súvisí s Čínou. Spomedzi týchto tém patrí problematika pôvodom čínskych technologických spoločností medzi tie najdiskutovanejšie. Niektoré z prominentných spoločností totiž čelí viacerým kontroverziám a kvôli určitým aktivitám sú na medzinárodnej scéne často vnímané ako politický nástroj čínskej vlády. V tomto…

Ako mnoho krajín bývalého socialistického bloku, aj Slovensko postupne modernizuje svoje ozbrojené sily a nahrádza zastaralú vojenskú techniku ruskej výroby. V tomto kontexte patrí medzi veľké otázky slovenskej obrannej a zbrojnej politiky akvizícia štrnásti stíhacích lietadiel F-16 Fighting Falcon Block 70/72, ktorá zároveň…