V pilotním dílu podcastu DEBRIEF diskutujeme s Josefem Krausem, bezpečnostním expertem na problematiku regionů Blízkého a Středního východu, o tom, jaká panuje v Afghánistánu bezpečnostní situace po převzetí moci v zemi hnutím Taliban. Mimo toho, zdali se Taliban udrží u…

Dopady klimatickej zmeny a riziká z nej vyplývajúce výrazne transformujú svet, vrátane bezpečnostného prostredia. Spoločnosti sú nevyhnutne závislé na prírode a premena ekosystémov vplyvom klimatickej zmeny sa tak stáva aj bezpečnostným problémom. Tento článok si kladie za cieľ zodpovedať otázku,…

Rozvoj moderných technológií predstavuje výzvu nielen pre ľudské, ale aj medzinárodné vzťahy. Mnohí experti v tejto oblasti sú názoru, že sa aktuálne nachádzame na prahu tzv. AI revolúcie, ktorá okrem transformácie každodenných životov prináša aj vzrastajúcu hodnotu jednej konkrétnej suroviny –…