Posledný rok priniesol mnoho zistení, ktoré naznačujú rapídne zväčšovanie čínskeho jadrového arzenálu. Znamená to odklon od niekoľko desaťročí jadrovej stratégie založenej na minimálnom odstrašovaní? Podľa niektorých Čína usiluje o globálnu vojenskú dominanciu, podľa iných len reaguje na provokácie USA a…