O tom, že se v Demokratické republice Kongo ani v prosinci roku 2016, což by bylo poprvé od vyhlášení nezávislosti v roce 1960, neuskuteční mírové předání prezidentského úřadu, bylo rozhodnuto už dříve během roku. V květnu totiž ústavní soud poměrně kontroverzně rozhodl, že dokud…

Afrika je známá svými krvavými konflikty o suroviny. Další prací, jenž se na problematiku konfliktů o suroviny v Africe zabývá pro Vás zpracovali Jiří Suchánek a Eva Macková. Konflikt v Demokratické republice Kongo (DRC, dříve Zair) byl především ve své druhé fázi největším konfliktem v dějinách moderní Afriky a někdy bývá označován jako africká „první světová válka“. Za cíl této studie si autoči vytyčili zjistit, jakou roli hrály nerostné suroviny a další přírodní zdroje v posledních dvou desetiletích, a především pak v druhé konžské válce i v současnosti.