Přinášíme vám zajímavé odkazy na eseje a krátké studie týkajících se debaty o reformě zpravodajských služeb ČR. Projekt bylzaložen na účasti řady bývalých pracovníků ZS coby expertů – účastníků
panelových diskusí a probíhal od července loňského roku. Na projektu participovali i extrenisté FSS – Dr. Zeman a Mgr. Zetocha.
Projekt vznikl pod hlavičkou think-tanku EUROPEUM za účelem vytvoření neformálního prostoru k artikulaci myšlenek o možné reformě a rekonceptualizaci zpravodajských služeb v České republice s cílem přispět k probíhající debatě o tomto tématu. Touto platformou je pracovní panel k reformní agendě pracující v různém expertním složení.