Reforma zpravodajských služeb v ČR – eseje a studie

Přinášíme vám zajímavé odkazy na eseje a krátké studie týkajících se debaty o reformě zpravodajských služeb ČR. Projekt bylzaložen na účasti řady bývalých pracovníků ZS coby expertů – účastníků
panelových diskusí a probíhal od července loňského roku. Na projektu participovali i extrenisté  FSS –  Dr. Zeman a Mgr. Zetocha.
Projekt vznikl pod hlavičkou think-tanku EUROPEUM za účelem vytvoření neformálního prostoru k artikulaci myšlenek o možné reformě a rekonceptualizaci zpravodajských služeb v České republice s cílem přispět k probíhající debatě o tomto tématu. Touto platformou je pracovní panel k reformní agendě pracující v různém expertním složení.

Veškeré materiály jsou převzaty ze ze stránek think-tanku EUROPEUM

„Projekt vznikl za účelem vytvoření neformálního prostoru k artikulaci myšlenek o možné reformě a rekonceptualizaci zpravodajských služeb v České republice s cílem přispět k probíhající debatě o tomto tématu. Touto platformou je pracovní panel k reformní agendě pracující v různém expertním složení.

Cílem projektu je
– Přispět k otevřené debatě o reformě zpravodajských služeb a zahrnout relevantní aktéry z expertní komunity, vlády, parlamentu a veřejné správy.
– Poskytnout vyvážený pohled na jednotlivé reformní záměry a nabídnout možná řešení.
– Ovlivnit politickou debatu.
– Otevřít debatu veřejnosti a médiím.

Výstupy projektu

Výsledný policy paper projektu

Výchozí texty ze září 2008

„V textech ze září 2008 se jednotliví členové expertního panelu vyjadřovali k následujícím bodům: zhodnocení stávajícího stavu systému zpravodajských služeb ČR a jejich fungování, detekce slabých míst systému, vytýčení tří zásadních problémů, které je nutné řešit. Níže jsou dostupné ke stažení texty těch, kteří souhlasili s jejich zveřejněním.“

Mapa názorů účastníků panelu

Jan Schneider: Reforma zpravodajských služeb v ČR

Petr Zeman: Historie a limity debat o reformě zpravodajských služeb v ČR aneb umíme si už nalít čistého vína?

Oldřich Černý: Pár poznámek k problematice zpravodajských služeb v ČR

Jiří Schneider: Zpravodajské služby: stát ve státě nebo součást bezpečnostního systému?

Jan Ruml: Zhodnocení stávajícího systému zpravodajských služeb a jejich fungování

Ivan Gabal: Zpravodajské služby v novém kontextu? (pracovní poznámky)

Skupina I. – Struktura a legislativa

Jan Schneider: Struktura zpravodajského systému

Petr Zeman: Legislativní úpravy a vymezení působnosti českých ZS

Karel Zetocha: Debata o reformě zpravodajských služeb České republiky

Skupina II. – Dohled a kontrola

Karel Zetocha: Parlamentní kontrola zpravodajských služeb

Skupina III – Vztah zákazník-ZS a koordinace

Jan Schneider: Exekutivní kontrola ZS a jejich úkolování

Ivan Gabal: Kultivace klienta a zpětná vazba – trocha analýzy a malý návrh řešení

 

Štítky:

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *