Po útocích z 11. září 2001 vyhlásil tehdejší prezident Spojených států G. W. Bush globální válku proti terorismu. Došlo rovněž k aktivaci článku pět Washingtonské smlouvy, což přineslo podporu aliančních partnerů. Nedávné útoky v Paříži představují podle některých zdrojů paralelu právě s událostmi…

Přinášíme vám zajímavé odkazy na eseje a krátké studie týkajících se debaty o reformě zpravodajských služeb ČR. Projekt bylzaložen na účasti řady bývalých pracovníků ZS coby expertů – účastníků
panelových diskusí a probíhal od července loňského roku. Na projektu participovali i extrenisté FSS – Dr. Zeman a Mgr. Zetocha.
Projekt vznikl pod hlavičkou think-tanku EUROPEUM za účelem vytvoření neformálního prostoru k artikulaci myšlenek o možné reformě a rekonceptualizaci zpravodajských služeb v České republice s cílem přispět k probíhající debatě o tomto tématu. Touto platformou je pracovní panel k reformní agendě pracující v různém expertním složení.

V minulém měsíci se nám podařilo získat recenzi na zajímavou knihu ze zákulisí německých i amefických zpravodajských služeb. Recenzi napsala osoba navýsost povolaná – Petr Zeman, bývalý šéf české rozvědky a dnes externista na FSS MU Brno. Doufáme, že Vás kniha stejně jako nás osloví a zpříjemní nekonečné zkouškové období…