Významný český společenskovědní think-tank CESES (Centrum pro sociální a ekonomické strategie) přišel před nedávnem se zajímavým projektem „Strategické inovace“. Jde o program zaměřený na předkládání pozitivních alternativ k dílčím oblastem současného způsobu života české společnosti.
Prvním konkrétním návrhem je zavedení občanské služby, vpodstatě civilní obdoby povinné vojenské služby. A hlavní cíl? Posílit soudružnost společnosti, přispět k řešení vážných společenských problémů (kriminalita, pokles podílu populace v produktivním věku…) a rozšířit vzdělání širokého okruhu obyvatelstva.