Strategické inovace – dobrovolná občanská služba

Významný český společenskovědní think-tank CESES (Centrum pro sociální a ekonomické strategie) přišel před nedávnem se zajímavým projektem „Strategické inovace“. Jde o program zaměřený na předkládání pozitivních alternativ k dílčím oblastem současného způsobu života české společnosti.
Prvním konkrétním návrhem je zavedení občanské služby, v podstatě civilní obdoby povinné vojenské služby. A hlavní cíl? Posílit soudružnost společnosti, přispět k řešení vážných společenských problémů (kriminalita, pokles podílu populace v produktivním věku…) a rozšířit vzdělání širokého okruhu obyvatelstva.


Jak přesně si podobu tohoto institutu představují jeho navrhovatelé? Poměrně podrobný text z pera Libora Stejskala je dostupný na stránkách CESESu . Mladí lidé (ve věku 18- 30 let) by si pro jednoroční dobrovolnou službu mohli zvolit jednu z těchto oblastí:
– Sociální služby (domovy seniorů, ústavy sociální péče, rozvoj systému home care)
– Zdravotnictví (nemocnice, léčebny, ústavy)
– Hasičský záchranný sbor (resp. další součásti Integrovaného záchranného systému, ČČK, horská služba)
– Ozbrojené síly (územní obrana, aktivní zálohy)
– Vzdělávací systém (školy, zařízení pro volný čas)
– Ochrana přírody (správy velkoplošných chráněných území)
– Policie
– Zahraniční rozvojová a humanitární pomoc

Co zajímá nás jako studenty BSS především – předpokládané dopady na bezpečnost jsou, ač se to tak na první pohled nemusí jevit, hluboké a významné. Především je předpovídáno posílení politické (loajalita režimu) a societální bezpečnosti (mezigenerační porozumění, podpora soudružnosti a pokles podpory antispolečenských hnutí – aktuální to téma v souvislosti s nepokoji v Řecku). Občanská služba u policie, hasičů a záchranářů pak předpokládá rozšíření okruhu lidí připravených na řešení krizových situací. V souvislosti s tím se také hovoří o zavedení obdoby aktivních záloh u policie (na principu skandinávských domobran či britských PSCOs).

Předkládaný návrh se zabývá také možnými negativními důsledky i politické průchodnosti občanské služby. Jedná se vskutku o velmi kvalitní projekt, který překračuje horizont jednoho volebního období a posouvá debatu a myšlení skutečně na strategickou úroveň.

Bude jistě zajímavé sledovat vývoj „Strategických inovací“. Do probíhající debaty se může zapojit každý, buď přímo s tvůrci zde, případně i ve veřejné diskusi na stránkách aktualne.cz. A případně také zde, na sekuriťácích :)

PM

Štítky:

2 comments

  1. Loajalita režimu?

    Podle mě je to absolutně k ničemu – rok pomáhat v zařízeních kde je to třeba (domovy důchodců, nemocnice, domovy dětí a tak) můžu i teď. U hasičů, záchranářů bych asi nechtěl mít nějaké lamky, no a ke složkám jako policie nebo armáda půjdou jen agresivní psychopati…

    Přijde mi to takové nacionalistické, domobrana je pro mě děsivý pojem.

  2. Také nemůžu říci, že bych s daným návrhem bez výhrady souhlasil. Ovšem chápu základní strategický záměr – posílit soudružnost společnosti, obnovit pocit sounáležitosti a odpovědnosti k druhým a ke společnosti.
    Ano, rok pomáhat můžeme už teď – ale kdo z nás to dělá? Systém toto nepodporuje, takže tomu vlastně spíše brání…
    A domobrany není třeba se děsit, naopak, užší propojení občanů a policie je jistě přínosem v boji proti kriminalitě. Ideologické „domobrany“ typu lidových milic nebo Národní gardy rozhodně nejsou to, o co v daném návrhu jde…

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *