Zájem kriminologů o fenomén terorismu vzrostl zejména po teroristických útocích 11. září 2001.  Už dříve zde byl potencionál využít poznatků kriminologie pro výzkum terorismu, ale až v nedávné době vznikají první studie, založené na empirických datech. Kriminologové se pomocí vytvořených teorií stále…

Sekce sociální patologie Masarykovy české sociologické společnosti a prof. Michael Benes (RMIT University Melbourne)    vyhlašují 4. ročník vědecké soutěže pro studentské práce v oborech sociální deviace – kriminologie – sociální patologie – sociologie ohrožených skupin – prevence rizikového chování  …

Přinášíme vám informace o právě vyhlášené studentské soutěži Benes Award 2010. Účastí nejenže obohatíte svůj profesní životopis a získáte cenné zkušenosti, ale budete moci přednášet elitě české sociologie v jednom z nejkrásnějších koutů České republiky – v historickém Vranově nad Dyjí.