Odolnosť ozbrojených síl štátu voči kybernetickým hrozbám je v súčasnosti kritickým faktorom pre jeho bezpečnosť. Obrana v kybernetickom priestore predstavuje kľúčový element zaistenia národnej bezpečnosti, ochrany kritickej infraštruktúry a stabilného fungovania štátu. Pred týmito výzvami stojí aj Slovensko, pre ktoré…