16. února 2009 podepsal policejní prezident Martinů a předseda ČMFS Mokrý Dohodu o spolupráci mezi ČMFS a PČR v souladu s rezolucí Evropské rady. Podepsaná dohoda reaguje na přijetí nového zákona o Policii ČR. Z dohody vyplynulo, že kluby mají povinnost vydat a zveřejnit návštěvní řád, který bude jasně definovat pravidla pro vstup návštěvníků do sportovního zařízení, tj. fotbalových stadionů, určí pravidla chování návštěvníků a rovněž osob vykonávající pořadatelskou službu. Smlouva se tak dotýká vlastníků sportovních zařízení, fotbalových klubů, pořadatelské služby, PČR a dalších subjektů.