Turbulentní vývoj situace na Krymu, který v polovině minulého měsíce vyústil v připojení poloostrova k Ruské federaci, se s velkou pravděpodobností zařadí ke klíčovým historickým událostem Evropy v poststudenoválečném období. Redakce Sekuritaci.cz se proto rozhodla oslovit popřední české odborníky na bezpečnost s třemi otázkami vztahujícími…

Ruská federace patří ke klíčovým jaderným mocnostem světa. Země disponuje nejen největším jaderným arzenálem, ale má také nejnižší práh pro jeho použití. Následující studie se snaží přispět k pochopení současné jaderné strategie Moskvy prostřednictvím kulturních faktorů, k čemuž využívá koncept strategické kultury.

Oblast severního Kavkazu dlouhodobě patří k nejnebezpečnějším teritoriím Ruské federace. Vývoj jednotlivých republik komplikuje etnická různorodost, střetávání radikálního a umírněného islámu, hospodářská zaostalost a v neposlední řadě také necitlivé zasahování moskevské vlády do místních záležitostí. Cílem tohoto textu bude analýza…

Neočakávané cvičenie ruskej čiernomorskej flotily Ruská čiernomorská flotila dislokovaná v Sevastopole usporiadala v marci rozsiahle vojenské cvičenie, ktorého sa zúčastnilo asi 30 plavidiel a viac ako 7000 námorníkov. Za provokatívnu a nebezpečnú akciu označilo toto cvičenie Gruzínsko, ktorého námorné sily sa v r. 2008 ocitli…

Rinčanie zbraní v Kaspickom mori Spor medzi Azerbajdžanom a Turkménskom ohľadne ropných nálezísk v Kaspickom mori sa vyhrocuje. Súčasné zhoršenie vo vzájomných vzťahoch je dôsledkom rozhodnutia Turkménska začať geologický prieskum v jednom zo sporných nálezísk. Azerbajdžan tento krok považuje za porušenie dohody z r. 2008,…

Rusko-čínské vztahy jsou od skončení studené války jedním z nejdůležitějších bilaterálních vztahů na globální úrovni. Ačkoli mezi oběma zeměmi existuje tradičně dlouhodobé napětí a nedůvěra, v globalizujícím se světě se mezi nimi rozvinula poměrně značně intenzivní spolupráce, kterou mnozí pozorovatelé nazývali strategickým…

Úvod Současný vývoj v Libyi s napětím sleduje celý svět. Rozsáhlé protesty proti režimu plukovníka Kaddáfího v konečném důsledku přerostly v konflikt, který lze nazvat občanskou válkou. Pod tíhou rostoucích ztrát na straně civilistů bylo na vývoj nuceno zareagovat mezinárodní společenství, které skrze rezoluci…