Mnoho zo súčasných medzinárodnepolitických otázok súvisí s Čínou. Spomedzi týchto tém patrí problematika pôvodom čínskych technologických spoločností medzi tie najdiskutovanejšie. Niektoré z prominentných spoločností totiž čelí viacerým kontroverziám a kvôli určitým aktivitám sú na medzinárodnej scéne často vnímané ako politický nástroj čínskej vlády. V tomto…