Argentinu po letech izolacionistického kirchnerismu navštívil americký prezident Barack Obama, aby tak oživil argentinsko-americké vztahy, které byly více než odměřené, pakliže ne zcela chladné. Tato událost, přestože jejím výsledkem nebyly žádné svět měnící dohody, v podstatě sděluje politickému světu, že Spojené…

Cieľom tejto práce má byť relevantný komentár vzťahov medzi fenoménom čečenského terorizmu a podobou či orientáciou protiteroristickej politiky Ruskej federácie. Keďže je pomerne jednoduché kauzálne aspekty týchto vzťahov rozoznať už na obecnej úrovni znalosti preberaného areálu, autori sa nesnažili testovať hypotézy založené na spomínanej kauzalite, ale skôr precizovali interpretáciu ich štrukturálnych a bezprostredných príčin.