Azerbajdžan sa v médiách objavuje prevažne v spojení s konfliktom v Náhornom Karabachu. Tento desaťročia trvajúci konflikt medzi tamojším arménskym obyvateľstvom a Azerbajdžanom občas prejde z fázy nízkej do fázy vysokej intenzity, a vtedy Azerbajdžan zapĺňa titulky popredných svetových médií. Aj napriek tomu, že sa jedná…