Autokefália ukrajinskej pravoslávnej cirkvi v kontexte rusko-ukrajinských vzťahov

Pravoslávny Synod 11.10. 2018 zrušil 300 ročnú dominanciu Moskovského patriarchátu nad Ukrajinou, čo je významný krok k celkovému dovŕšeniu autokefálie Ukrajinskej pravoslávnej cirkvi (zlúčením všetkých jej odnoží). (Dennik N 2018)

Autokefália v praxi znamená, že Ukrajinská pravoslávna cirkev (UPC) nebude naďalej podriadená Moskve, ale bude samostatne uznávaná ostatnými pravoslávnymi cirkvami.

Jedná sa o významný medzník nielen z hľadiska cirkevného, ale predovšetkým politického. Pravoslávna cirkev je tak v Rusku , ako aj na Ukrajine rešpektovanou a váženou inštitúciou. Od začiatku konfliktu na Ukrajine sa preto aj samotná pravoslávna cirkev dostala pod tlak vlád v Moskve a Kyjeve. Zvlášť silné je prepojenie Ruskej pravoslávnej cirkvi (RPC) na Kremeľ.

Koncom augusta 2018 moskovský patriarcha Kirill (osobný priateľ V. Putina) navštívil Konštantínopolského patriarchu Bartolomeja (ten je z titulu funkcie považovaný za akúsi pravoslávnu verziu pápeža). Hlavnou témou bola otázka autokefálie UPC.

Konštantínopol sa vyjadril, že chce udeliť UPC  samostatnosť čo obhajoval upevnením jednoty cirkvi.  (Postoj 2018)

Patriarcha Kirill a ruský prezident Vladimir Putin. (zdroj: Wikimedia).

Z toho dôvodu v polovici septembra 2018 RPC prerušila kontakty na Konštantínopol. (V jej chrámoch prestali  znieť modlitby za patriarchu Bartolomeja a ruskí cirkevní predstavitelia sa prestali zúčastňovať na podujatiach organizovaných Konštantínopolom. ) (Idnes 2018)

Na prvý pohľad sa môže zdať, že autokefáliou UPC dôjde k schizme. Pre pochopenie situácie je však nutné poznať kontext pravoslávnej cirkvi na Ukrajine.

Na Ukrajine do súčasnosti pôsobia 3 pravoslávne cirkvi:

  1. Ukrajinská pravoslávna cirkev – Moskovského patriarchátu – pevná súčasť RPC (v posledných rokoch dovolené autonomistické prvky, ako napr. ukrajinčina ako bohoslužobný jazyk) a doteraz jediná oficiálne uznávaná ostatnými pravoslávnymi cirkvami vo svete. (Postoj 2017)
  2. Ukrajinská pravoslávna cirkev – Kyjevského patriarchátu – založená po rozpade ZSSR v roku 1992 bývalým metropolitou RPC, cieľom bola autonómia od Moskvy, doteraz nebola vo svete uznávaná. (Postoj 2017)
  3. Ukrajinská autokefálna pravoslávna cirkev– založená zo Severnej Ameriky, kde je súčasťou Konštantínopolského patriarchátu, ten ju však neuznáva na Ukrajine. (Postoj 2017)

Vzťahy medzi jednotlivými „odnožami“ UPC sú zlé. UPC Moskovského patriarchátu žiadne iné „odnože“ neuznáva. (Postoj 2017)  UPC Kyjevského patriarchátu má pritom zlé vzťahy aj s ukrainskou autokefálnou pravoslávnou cirkvou, ktorá ju považuje  „prezlečeného“ pokračovateľa ruskej  dominancie nad ukrajinským pravoslávím (z dôvodu, že zakladateľ UPC Kyjev patriarchátu je bývalý Moskovský metropolita)

Situácia sa ešte viac skomplikovala  v dôsledku konfliktu na Ukrajine. Ako už bolo spomínané medzi RPC a Kremľom existujú silné väzby. RPC podporuje politiku Kremľa, čím dostala svoju ukrajinskú časť (UPC Moskovského patriarchátu) do komplikovanej pozície. Buď by sa držali oficiálnych vyjadrení moskovskej metropolity (ktorej boli podriadený), čím by sa dostali do konfliktu s vládou v Kyjeve,  alebo by konali  autonómne, čo by však malo za dôsledok rozkol vnútri Moskovského patriarchátu.

Metropolita ukrajinské pravoslavné církve, Onufriy. (zdroj: Wikimedia).

Autokefália UPC tak má podľa Konštantínopolu jednak prispieť k vyriešeniu dlhoročného sporu medzi jednotlivými odnožami UPC, ale tiež zabrániť rozkolu v Moskovskom patriarcháte (rozkol medzi RPC a UPC Moskovského patriarchátu).  UPC sa tak stane jednotnou, nezávislou na Moskve a oficiálne uznávanou ostatnými pravoslávnymi cirkvami vo svete.

RPC však toto rozhodnutie odmieta. Oficiálne poukazuje na snahy rozbiť a oslabiť RPC. V skutočnosti sa však bojí svojho oslabenia a straty vplyvu (náboženského ako aj politického) na Ukrajinu a jej obyvateľov. Strata vplyvu Moskovského patriarchátu na Ukrajine straší aj Kremeľ, ktorý sa práve prostredníctvom cirkvi snažil vplývať na UA obyvateľstvo. Navyše dlhoročná nejednota UPC Rusku len vyhovovala.

Ukrajinská vláda naopak autokefáliu plne podporuje. Prezident P. Porošenko to dokonca prirovnal k členstvu krajiny v EÚ a NATO. Využívanie UPC na politické účely má dlhú tradíciu nielen zo strany Moskvy. Vždy keď bola pri moci v Kyjeve prorusky orientovaná vláda podpore sa tešila UPC Moskovského patriarchátu a naopak vždy keď bola pri moci prozápadne orientovaná vláda, uprednostňovaná bola UPC Kyjevského patriarchátu.

Situáciu na UA bude zaujímavé sledovať aj naďalej a to predovšetkým z viacerých dôvodov:

  • Podarí sa Kyjevskému patriarchovi Filaretovi zjednotiť „odnože“ UPC? Akým spôsobom sa tomu bude snažiť RPC a Kremeľ zabrániť?
  • Aký bude ďalší vzťah medzi Moskvou a Konštantínopolom?
  • Ako sa ukrajinská autokefália odrazí na vzťahu RPC a Kremľa?
  • Ako sa k autokefálii postaví Donbas?
  • Môže autokefália UPC byť ďalšou prekážkou pri riešení konfliktu na Ukrajine? (predovšetkým v kontexte možného budúceho statusu Donbasu v rámci UA, kde by RPC mohla prostredníctvom Kremľa presadzovať svoje záujmy)

Dokončenie autokefálie UPC je každopádne proces, ktorý ešte ani z ďaleka nie je na konci. Jedná sa o významný historický medzník, ktorý sa však môže stať zámienkou na ďalšiu eskaláciu v Rusko- Ukrajinskom konflikte. Ďalší vývoj tak bude okrem cirkevných predstaviteľov silne záležať aj na politikoch v Kyjeve a v Moskve.


Zdroje

Boček, P. 2015. Prednášky predmetu: Kulturní a politické dějiny Ruska a Ukrajiny

BBC.2018.  Автокефалия для Киева: когда украинская церковь получит независимость от РПЦ?

Denník N. 2018. Konštantinopolský patriarchát pravoslávnej cirkvi zrušil 300-ročnú podriadenosť kyjevských prelátov voči Moskve. (https://dennikn.sk/minuta/1258963/ )

Dennik Postoj.2017. Konflikt na Ukrajine a cirkvi. (https://svetkrestanstva.postoj.sk/20850/konflikt-na-ukrajine-a-cirkvi )

Denník Postoj. 2018. Autokefália pravoslávnej cirkvi na Ukrajine na dosah? (https://svetkrestanstva.postoj.sk/36187/autokefalia-pravoslavnej-cirkvi-na-ukrajine-na-dosah )

Idnes.cz.2018. Pravoslaví štěpí ukrajinská krize, Moskva trhá pouta s Konstantinopolí.( https://zpravy.idnes.cz/rusko-ukrajina-pravoslavna-cirkev-bartolomej-patriarcha-pmd-/zahranicni.aspx?c=A180915_134740_zahranicni_aha )

Štítky:

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *