Náčelník generálního štábu Aleš Opata a ministr obrany Lubomír Metnar (Zdroj: Ministerstvo obrany)

Bilance akvizicí pro AČR za rok 2020: Co se podařilo a co se nestihlo?

S koncem roku přichází na řadu obvyklé bilancování. Rok 2020 byl, diplomaticky řečeno, bezpochyby velmi zvláštním rokem. Epidemie viru COVID-19 ovlivnila v podstatě všechny aspekty našich životů. A výjimkou samozřejmě není ani státní rozpočet ČR. A jak je již v podmínkách ČR tradiční, jedním z prvních resortů, který v případě krize zasáhnou škrty, je resort obrany. První známky můžeme pozorovat již nyní, kdy byl schválen rozpočet na rok 2021, který Ministerstvu obrany (MO) ubírá z plánované výše rozpočtu 10 mld. Kč (z cca 85 mld.). [1] Tato skutečnost přichází jako velmi nepříjemná rána, neboť proces modernizace AČR v posledních letech v návaznosti na zvyšování obranného rozpočtu značně zintenzivnil. Rozpočtová nestabilita, jak je známo, je pro financování ozbrojených sil velmi problematická a některé stále otevřené akviziční projekty tak mohou být v ohrožení. Pojďme se tedy podívat, které významné akvizice pro Armádu České republiky (AČR) se podařilo podepsat ještě letos a které naopak nadále zůstávají otevřené do dalších, finančně nejistých let.

Které smlouvy se podařilo podepsat?

Ještě před vrcholem první vlny koronaviru se podařilo MO uzavřít podpisem již delší dobu běžící zakázku na ruční zbraně do České zbrojovky Uherský Brod (CZUB). Rámcová smlouva podepsaná 21. dubna zahrnuje v případě nejvyššího plnění téměř 39 000 ručních zbraní za až 2,35 mld. Kč bez DPH. [2] Ministerstvo tak postoupilo dále v přezbrojování AČR na ruční zbraně od České zbrojovky, zejména útočné pušky BREN 2 a pistole P-10. Rámcová smlouva byla podepsána také na neprůstřelné vesty. Smlouva se společností STV Group platí až do roku 2025 a MO v rámci ní může odebrat až 46 988 vest za celkem 1,67 mld. Kč. Minimální výši odběru smlouva stanovuje na 1 mld. Kč. [3]

Útočná puška CZ BREN 2 (Zdroj: Ministerstvo obrany)

Ještě dříve minulého roku podepsalo MO také zakázku na pasivní sledovací systémy elektronického boje (DPET) VERA NG pardubické společnosti ERA. Na základě smlouvy podepsané 14. ledna by měly být dodány dva komplety za celkovou cenu zhruba 1,5 mld korun.* Každý komplet obsahuje nejen radiolokátory, ale také „pět nákladních vozidel Tatra T-815 8×8, terénní automobily, stany, potřebná výpočetní technika a další součásti“. [4] Zakázce se však nevyhnuly potíže. Původní odhadovaná cena totiž byla kolem roku 2017 stanovena na 780 mil. Kč. Smlouva však byla nakonec podepsána na částku 1,5 mld. Kč. Dle MO a AČR je však tento posun v ceně způsoben dobou jeho vytvoření, tedy před více jak třemi lety. Cena se také dočkala srovnání s výrazně nižší cenou, za jakou systém pořizovalo NATO v roce 2014. Zde se resort obrany brání tím, že požadavky na celkové schopnosti a vybavení systému jsou rozdílné a liší se tedy i cena. Tato kauza stála místo náměstka ministra obrany pro vyzbrojování Filipa Říhu, který 11. února na svou funkci rezignoval. [5] Po prošetření této kauzy Vojenská policie shledala, že nedošlo k trestnému činu. [6]

Bez toho, abychom se pouštěli do jakýchkoliv spekulací o tom, zda zakázka proběhla v pořádku, se dá shledat, že její koncová cena minimálně nebyla dobře komunikována. A to jak směrem k vládě, kdy premiér Andrej Babiš náměstka Říhu i ministra obrany Lubomíra Metnara poměrně tvrdě zkritizoval v médiích, tak směrem k veřejnosti, kdy se v médiích vyrojila řada podezření, že MO úmyslně navýšilo cenu zakázky. [5] MO na kauzu reagovalo poměrně obstojně a snažilo se novou cenu vysvětlit. Avšak příliš pozdě. Kdyby tato vysvětlení přišla hned při podpisu zakázky, a hlavně ještě dříve při jejím projednávání na vládě, kdy byla údajně ještě v roce 2019 představena původní cena 780 mil. Kč, mohlo se potenciálně mnoha problémům předejít. [5] A to zejména v situaci, kdy resort v té době také řešil velmi obdobnou situaci s nákupem komunikačních rušičů systému STARKOM. Na jeho nákup podepsalo MO smlouvu 13. prosince 2019. A to poté, co 13. listopadu schválil Výbor pro obranu Poslanecké sněmovny cenu 960 mil. Kč, avšak již 14. listopadu došlo bez dalšího projednání ve výboru ke schválení ceny ve výši téměř 1,5 mld. Kč kolegiem ministra obrany. [7]

Pasivní sledovací systém VERA NG (Zdroj: Wikimedia)

V polovině září byla podepsána smlouva mezi MO a státním podnikem VOP CZ na modernizaci 33 tanků T-72M4 CZ (27 bojových, 3 velitelské, 3 vyprošťovací) v celkové hodnotě 1,098 mld. Kč. Modernizace by se měla týkat zejména systémů řízení palby a komunikačních systémů. Toto tzv. technické zhodnocení by mělo prodloužit životnost tanků alespoň do roku 2030. [8] To by mělo poskytnout resortu obrany čas na rozhodnutí o budoucnosti tankového vojska AČR. Tedy zda dále modernizovat, či nakoupit nové tanky (případně se v rozporu se současnými plány výstavby rozhodnout o vzdání se této schopnosti).

Modernizace by se mělo dočkat i 15 vrtulníků Mi-171Š a to podnikem LOM Praha. Podle prohlášení mluvčího MO [u] všech 15 strojů budou nainstalovány nové palubní odpovídače, včetně specifických modulů zajišťujících jejich odolnost proti rušení protivníkem v rámci elektronického boje“. Osm strojů by se navíc mělo dočkat i modernizace avioniky, komunikačních a navigačních systémů a multifunkčních displejů. Tři vrtulníky by pak měly být odlehčeny skrze instalaci odlehčené balistické ochrany a jeden stroj by měl obdržet vybavení pro přepravu raněných s lékařským doprovodem. Součástí by také měla být výroba prototypu, na kterém by mělo dojít k otestování modernizací. Zakázka podepsaná na začátku prosince nese cenovku 1,2 mld. Kč. S nahrazením vrtulníku Mi-171 se nepočítá ještě minimálně 15 let a modernizace je tedy nezbytným krokem. [9]

Vrtulník Mi-171Š. (Zdroj: Wikimedia)

Na konci listopadu došlo také k podpisu dlouho očekávané smlouvy na osobní terénní automobily. [10] V současné době používá armáda již značně zastaralá vozidla UAZ a Land Rover. Jejich stáří způsobuje potíže se spolehlivostí, dostupností náhradních dílů, ale také například spotřebou či pohodlím. O potřebě jejich nahrazení modernějšími vozidly se mluví již řadu let. Jako náhradu nakonec vybralo MO pick-upy Toyota Hilux. Rámcová smlouva zahrnuje dodání až 1200 vozidel při ceně 893 tisíc Kč za kus a platí do roku 2024. [11] MO plánuje v příštích dvou letech objednat 800 vozidel. [10]

A které zakázky naopak zůstávají do roku 2021?

V loňském roce oznámilo MO výsledek hned několika výběrových řízení, avšak k samotnému podpisu smlouvy nedošlo. Kýžený podpis smluv se tak přenesl do tohoto škrty postiženého roku. Jednou z těchto zakázek je i smlouva na náhradu za samohybné houfnice Dana. Na počátku června 2020 oznámilo MO, že rozhodlo o budoucí samohybné houfnici AČR. Má jí být systém Caesar francouzské firmy Nexter na podvozku Tatra. Za 5,95 mld. Kč by chtělo MO pořídit 52 kusů těchto houfnic. [12] Ministr Metnar původně avizoval, že by k podpisu smlouvy mělo dojít do konce roku 2020, avšak nestalo se tak. Pokud byste se chtěli o zakázce a systému Caesar dozvědět více, určitě se podívejte na náš dřívější článek.

Na konci října minulého roku ministr Metnar také oznámil rozhodnutí o nákupu protiletadlového raketového systému Spyder izraelské provenience. Ten by měl nahradit původní sovětský systém 2K12 KUB, který je dnes již takřka za hranicí životnosti. Termín podpisu smlouvy na zakázku s odhadovanou cenou 10 mld. Kč dle vyjádření MO nelze určit. Vše závisí na výsledcích vyjednávání s dodavatelem. Problémy by zakázce mohla také přinést stížnost francouzské společnosti MBDA.** Ta napadla výběr MO, který proběl tzv. na přímo, tedy bez veřejného výběrového řízení. Údajně porušuje jak českou, tak evropskou legislativu a upřednostňuje izraelské produkty. MO totiž v roce 2019 již podepsalo smlouvu na 3D mobilní radiolokátory (MADR) EL/M-2084 taktéž od Izraele. [13]

Protiletadlový raketový systém Spyder na podvozku Tatra. (Zdroj: Wikimedia)

Jednoznačně nejzásadnější zakázkou je však plánovaná akvizice nových pásových bojových vozidel pěchoty. Rozhodnutí o výběru mělo padnout do konce tohoto roku. [3] Avšak vojskové zkoušky zbývajících tří kandidátů (německý Lynx, rakousko-španělský ASCOD a švédská CV90) naplánované na listopad byly kvůli koronaviru přeloženy rok 2021. Neoficiální zprávy hovoří o tom, že rozhodnutí by mělo padnout zřejmě někdy na jaře. [1] Jedná se tak o další již z řady prodloužení a odkladů uzavření této zakázky. Jako o termínu pro podpis smlouvy se totiž mluvilo již o jaru 2019. Pokud vás zakázka zajímá, určitě se podívejte na náš sice již trochu starší, avšak do značné míry stále relevantní dvoudílný článek (1. díl, 2. díl).

Nejistá je i budoucnost zakázky na kulomety MINIMI v rámci další fáze přezbrojování na tyto zbraně. Ministerstvo by chtělo podepsat rámcovou smlouvu až na 950 kulometů a příslušenství (např. optika, termovize, noktovizory). Problémem je však právě poptávání zbraní a příslušenství v jedné zakázce. Jen málokterý dodavatel je schopen spolehlivě zajistit dodávky všech těchto produktů. V případě prodlení s dodávkami si navíc MO chce účtovat penále 0,5 % z ceny. Zřejmě tedy bude za těchto podmínek velmi obtížné sehnat dodavatele. Účelem takovéhoto postupu je dle MO požadavek AČR jakožto zadavatele. [14]

Závěr

Na rok 2021 tedy zbývá MO podepsat smlouvy ve velmi vysoké finanční hodnotě, dle odhadů až za šestkrát více než v roce letošním (až 70 mld. Kč). [1] Značnou překážkou se však mohou stát již výše zmiňované škrty v rozpočtu. V současné chvíli ještě není situace úplně kritická či dokonce nezvratná. Deset miliard odebraných resortu obrany bylo přesunuto do rozpočtové rezervy, která je pod správou vlády a ta tak nepotřebuje při jejich přerozdělování většinu v Poslanecké sněmovně, a tedy ani podporu komunistů. Právě pod tlakem komunistů byly nakonec finance ministerstvu obrany odebrány. Dle vyjádření ministryně financí Schillerové by mělo na počátku příštího roku dojít k jejich využití zejména pro potřeby armády. Zda k tomu však opravdu dojde, není zdaleka jisté. Mělo k němu dojít 4. ledna, avšak nestalo se tak. Premiér Babiš se odvolal na to, že ještě nemají „přesně ta čísla“. S návratem 10 mld. Kč MO se však údajně nadále počítá. Mělo by k němu dojít ke konci ledna. [15] Ať už se tak nakonec stane, nebo ne, skutečnost, že resort obrany se opět stal jednou z prvních možných obětí rozpočtových škrtů, určitě není dobrým signálem pro tolik potřebnou modernizaci.  Na závěr lze ještě zmínit, že v roce 2027 končí smlouva na pronájem letounů Gripen a rozhodnutí o budoucnosti nadzvukového letectva AČR by mělo padnout právě příští rok. [1]

Chybí vám v článku něco? Zapomněli jsme na některou proběhlou, či plánovanou akvizici? Určitě budeme rádi, když nám ji připomenete do komentářů na Facebooku, nebo přímo zde na webu.

 


Poznámky

* Očekávané termíny dodání systémů jsou v letech 2021 a 2023. [16]

** V případě MBDA přišel do úvahy systém její systém MEADS.

Zdroje

 1. ČT24. (2020, prosinec 21). V příštím roce armáda plánuje nakoupit vojenskou techniku za bezmála sedmdesát miliard korun. ČT24. [online] Dostupné z: https://ct24.ceskatelevize.cz/domaci/3243930-v-pristim-roce-armada-planuje-nakoupit-vojenskou-techniku-za-bezmala-sedmdesat?fbclid=IwAR0EiR1ekrljzMX44r0WOpN1WjpUJ6VbnrGp0AvA0L_-ltLtLBvlapwXvk8.
 2. PEJŠEK, J. (2020). Ministerstvo obrany a Česká zbrojovka podepsaly smlouvu na ruční zbraně. [online] Dostupné z: https://www.mocr.army.cz/informacni-servis/zpravodajstvi/ministerstvo-obrany-a-ceska-zbrojovka-podepsaly-smlouvu-na-rucni-zbrane–220818/.
 3. ČTK. (2020, květen 13). Smlouva na nová BVP by měla být podepsána do konce roku. České noviny. [online] Dostupné z: https://www.ceskenoviny.cz/zpravy/smlouva-na-nova-bvp-by-mela-byt-podepsana-do-konce-roku/1890328.
 4. ARMÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. (2020). Ministr obrany: Nákup dvou kompletů DPET je v pořádku. [online] Dostupné z: https://www.mocr.army.cz/informacni-servis/zpravodajstvi/ministr-obrany:-nakup-dvou-kompletu-dpet-je-v-poradku-219036/.
 5. SHABU, M. (2020, únor 12). Rezignoval náměstek ministra obrany pro vyzbrojování Filip Říha. Lidové noviny. [online] Dostupné z: https://www.lidovky.cz/domov/rezignoval-namestek-ministra-obrany-pro-vyzbrojovani-filip-riha.A200212_093508_ln_domov_ele.
 6. JADRNÝ, P. (2020, srpen 19). Nedošlo k trestnému činu, uzavřela policie prověření zakázky na radary. Náměstek Říha je zpět na obraně. Český rozhlas. [online] Dostupné z: https://www.irozhlas.cz/zpravy-domov/riha-dpet-ministerstvo-obrany-radary-metnar_2008190636_pj.
 7. JADRNÝ, P. (2020, únor 6). Za den o polovinu víc. Poslanci podpořili rušičky za 960 milionů, obrana je koupila za 1,45 miliardy. Český rozhlas. [online] Dostupné z: https://www.irozhlas.cz/zpravy-domov/armada-rusicka-radar-ministerstvo-obrany_2002060001_pj.
 8. ZECHMEISTEROVÁ, J. (2020). Ministerstvo obrany uzavřelo smlouvu na technické zhodnocení tanku T-72M4CZ. [online] Dostupné z: https://www.mocr.army.cz/informacni-servis/zpravodajstvi/ministerstvo-obrany-uzavrelo-smlouvu-na-technicke-zhodnoceni-tanku-t-72m4cz-223516/.
 9. TÝDEN. (2020, prosinec 8). Armáda bude mít modernější vrtulníky, ministerstvo podepsalo miliardovou smlouvu. Týden. [online] Dostupné z: https://www.tyden.cz/rubriky/domaci/armada-bude-mit-modernejsi-vrtulniky-ministerstvo-podepsalo-miliardovou-smlouvu_549115.html.
 10. FAJNOR, J. (2020). Ministerstvo obrany a firma Glomex podepsaly smlouvu na pořízení osobních terénních automobilů. [online] Dostupné z: https://www.mocr.army.cz/informacni-servis/zpravodajstvi/ministerstvo-obrany-a-firma-glomex-podepsaly-smlouvu-na-porizeni-osobnich-terennich-automobilu-224967/.
 11. PEJŠEK, J. (2020). Dosluhující vozidla UAZ a Land Rover by měly nahradit Toyoty Hilux. [online] Dostupné z: https://www.mocr.army.cz/informacni-servis/zpravodajstvi/dosluhujici-vozidla-uaz-a-land-rover-by-mely-nahradit-toyoty-hilux-224415.
 12. ČTK. (2020, červen 4). Obrana chce pořídit nová děla za šest miliard korun z Francie. České noviny. [online] Dostupné z: https://www.ceskenoviny.cz/zpravy/obrana-chce-poridit-nova-dela-za-sest-miliard-korun-z-francie/1898497?utm_source=www.seznam.cz&utm_medium=sekce-z-internetu&fbclid=IwAR30IEqEFXFm4mbllzqihX5MVflAs053lSSqv758nYqja5sdsy-nJBbJHkk#dop_ab_variant=0&dop_req_id=cg0gC3agDCb-202006040919&dop_source_zone_name=hpfeed.sznhp.box.
 13. BAROCH, P. (2020, říjen 30). Armádní rakety v ohrožení? Proti výběru protestují Francouzi. Týden. [online] Dostupné z: https://www.tyden.cz/rubriky/domaci/armadni-rakety-v-ohrozeni-proti-vyberu-protestuji-francouzi_548374.html.
 14. DANDA, O. (2020, listopad 4). Armáda si neví rady s nákupem kulometů z Belgie. Novinky. [online] Dostupné z: https://www.novinky.cz/domaci/clanek/armada-si-nevi-rady-s-nakupem-kulometu-z-belgie-40341229.
 15. MAGDOŇOVÁ, J. (2021, leden 5). Ministerstvo obrany chce nakoupit novou armádní techniku. Chybí ale 10 miliard upřených komunisty. Český rozhlas. [online] Dostupné z: https://www.irozhlas.cz/ekonomika/financovani-ministerstva-obrany-chybi-10-miliard_2101051217_btk.
 16. PEJŠEK, J. (2020). Náměstek Filip Říha podepsal smlouvu na dodávku dvou nových pasivních sledovacích systémů [online] Dostupné z: https://www.mocr.army.cz/informacni-servis/zpravodajstvi/namestek-filip-riha-podepsal-smlouvu-na-dodavku-dvou-novych-pasivnich-sledovacich-systemu-218605/.

Štítky:

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *