Čistka v KLDR: příčiny a důsledky

Analýza a komentář k prosincové čistce v KLDR, jejíž hlavní obětí se stal jeden z nejmocnějších a nejvlivnějších mužů severokorejského režimu, Jang Sung-taek.

Odstranění Kimova strýce

Začátkem prosince pronikla do médií zpráva o tom, že se mladý severokorejský vládce Kim Jong-un zbavil svého strýce Jang Sung-taeka, jednoho z nejmocnějších a nejvlivnějších mužů v KLDR. K zahájení celého procesu došlo pravděpodobně někdy uprostřed listopadu a prvními oběťmi měli být dva Jangovi blízcí spolupracovníci, Ri Ryong-ha a Jang Soo-kil, kteří byli obviněni z korupce a posléze veřejně popraveni. Jang byl mezitím postupně zbavován svých funkcí.

Od 3. prosince, kdy byla zpráva zveřejněna, nebyl Jang na veřejnosti viděn až do 9. prosince, kdy severokorejská státní televize odvysílala záběry zatčení Janga přímo při zvláštním zasedání politbyra. Závěr procesu přišel několik dní na to (12. prosince), kdy byl Jang před zvláštním vojenským tribunálem shledán vinným z široké škály zločinů a prohřešků, včetně chystání převratu, korupce a kažení mládeže (oficiální prohlášení severokorejské vlády zde). Jang byl odsouzen k trestu smrti zastřelením a rozsudek byl okamžitě po procesu vykonán.

Takový postup k odstranění vysoce postavených představitelů byl dosud bezprecedentní i v KLDR, kde k čistkám docházelo relativně nenápadně uvnitř Strany, se stručnou zmínkou v novinách či televizi, pokud se jednalo o někoho opravdu prominentního. Kontroverzním je tento krok také z pohledu konfuciánské filozofie, která má na korejském poloostrově silné kořeny a jejíž důležitou součástí je i úcta ke starším (nehledě na úctu k rodině). Mnozí z hodnostářů, kteří se nějak provinili proti režimu, či nějak pochybili, byli posíláni na „převýchovu“ do pracovních táborů, ale po několika letech byli propuštěni a bylo jim odpuštěno. Veřejné zostuzení, kterému byl Jang vystaven v médiích, tak může mladému Kim Jong-unovi potenciálně poškodit reputaci u běžných Severokorejců.

Kdo je Jang Sung-taek?

Jang patřil mezi veterány Strany, do které vstoupil na začátku 70. let a od té doby postupně stoupal po hierarchickém žebříčku až téměř na samý vrchol. K slibnému startu a hladkému služebnímu postupu mu pomohl mimo jiné i vztah s Kim Kyong-hui, dcerou zakladatele KLDR Kim Ir-sena, se kterou se v roce 1972 oženil.  Od devadesátých let zasedal v Ústředním výboru Korejské strany pracujících a jeho hvězda stále stoupala, přestože v roce 2004 padl v nemilost a spekulovalo se o jeho dalším osudu. Nicméně o dva roky později se opět objevuje na veřejnosti po boku Kim Jong-ila.

V roce 2008 Kim prodělal mrtvici a Jang byl zřejmě vybrán, aby se stal ochráncem budoucího vládce Kim Jong-una a zajistil hladké předání moci. Jangovův vliv začal opět prudce růst a v roce 2008 získáva pozici místopředsedu jednoho z nejdůležitějších severokorejských orgánů – Komise národní obrany. Po Kim Jong-ilově smrti (2011) se stává jedním ze tří hlavních rádců Kim Jong-una (spolu se svou ženou Kim Kyong-hui a Choe Ryong-haem), o kterých se dlouho spekulovalo, že zemi ve skutečnosti řídí (tyto úvahy se týkaly zejména Janga a jeho ženy).

Jang hrál hlavní roli především v oblastech vnitřní bezpečnosti, ekonomiky a čínsko-korejských vztahů, které jsou z velké části postaveny právě na ekonomických základech. Stál v čele mocného Administrativního oddělení Ústředního výboru Korejské strany pracujících, které se časem stalo jakýmsi státem ve státě. Tato instituce měla na starosti nejen každodenní provoz Oddělení státní bezpečnosti (v podstatě tajná policie a kontrarozvědka) a Ministerstva veřejné bezpečnosti, ale také přesah do dalších oblastí, včetně hospodářství a spravedlnosti. To poskytovalo Jangovi opravdu nebývalý vliv, který se nyní ovšem zhroutil jako domeček z karet a za oběť nepadl jen Jang a jeho nejbližší kolegové, ale také celé Administrativní oddělení, jež bylo s velkou pravděpodobností zrušeno, nebo byla řada jeho funkcí přesměrována na jiné vládní agentury, či oddělení.

nkdm
Jang Sung-taek

Potenciální důvody odstranění Jang Sung-taeka

1. Korupce a boj o zdroje

Jedním z nejpravděpodobnějších důvodů je Jangovo zapojení do korupční aféry týkající se uhelného exportu do Číny. Korupce a hamižnost je stranickým špičkám v určité míře tolerována, nicméně se zdá, že v tomto případě Jang překročil hranici a poštval proti sobě až příliš mnoho lidí.  Jang měl podle jihokorejské zpravodajské agentury zasahovat do obchodů týkajících se uhlí a snažil se nad nimi získat kontrolu, navzdory odporu některých jiných státních a stranických institucí (zejména však armády). Když Kim Jong-un nařídil nápravu situace, někteří úředníci (loajální Jangovi) rozkazy nezačali vykonávat okamžitě, což vyústilo v Kimem nařízenou čistku. Podle zdrojů New York Times nešlo pouze o uhlí, ale i další lukrativní exportní komodity, jako škeble a kraby. Jde o celkem snadno pochopitelný důvod, který mohl vést k Jangově pádu, a na rozdíl od vzletných obvinění z mnoha různých zločinů (jejichž výčet světu zprostředkovala severokorejská média) je takový případ i celkem uvěřitelný. Pro tuto variantu hovoří i jmenování nového ministra pro uhlí v první polovině ledna 2013.

2. Spory s armádou

To, že si Jang Sung-taek s armádními představiteli příliš nerozuměl je dlouho známý fakt a tato nevraživost ho také mohla nakonec stát život. Armáda hraje v KLDR, díky politice Songun („armáda na prvním místě“), primární úlohu jak v politice, tak ve společnosti a je považována za nejmocnější těleso v zemi. Po nástupu Kim Jong-una k moci ovšem došlo ke znatelnému odklonu od Songunu a armáda v průběhu jeho dosavadní vlády ztratila část svého vlivu ve prospěch Janga, ale i dalších civilních vládních a stranických těles. Je možné, že to byl právě Jang, který se na útok armády snažil získat více moci, což ho ve výsledku stálo život.

3. Mocenská konkurence

Jang Sung-taek v rámci režimu disponoval ohromnou mocí, což není žádným tajemstvím a je jasné, že právě to vedlo k jeho pádu. Je ale možné, že by Jang představoval mocenskou konkurenci pro svého synovce?

K tomu, aby se Jang stal reálnou hrozbou pro Kimovo postavení by byl nutný zcela otevřený a ospravedlnitelný přístup k nejvyšším stranickým špičkám, aniž by takový kontakt vzbuzoval podezření. Podle analýzy CNA k tomuto účelu sloužila Státní komise pro sport a kulturu, 32 členný orgán, kterému Jang od listopadu 2012 předsedal. I když se název komise může zdát poměrně nevinným, pokud se zaměříme na jednotlivé členy, uvidíme jména těch nejmocnějších představitelů režimu a armády. CNA nevylučuje možnost, že šlo o jakousi stínovou vládu vedenou Jangem, která se mohla scházet bez Kimovy přítomnosti (jelikož v ní nezasedal).

Dalším impulsem souvisejícím s mocenským bojem mohlo být i Jangovo údajné setkání s Kimovým starším bratrem, Kim Jong-namem, který byl svým otcem odstraněn z nástupnické linie poté, co byl chycen při snaze vstoupit do Jižní Koreje s úmyslem navštívit Disney Land. Věří se, že byl cílem několika atentátů iniciovaných svým mladším bratrem. Obecně se má za to, že Kim Jong-nam disponuje silnými vazbami na čínské vedení. Pokud tedy s Jang Sun-taekem udržoval styky, není vyloučeno, že v tom Kim Jong-un viděl Jangovu snahu nahradit ho starším bratrem. Takové úvahy už ale možná až příliš hraničí s konspiračními teoriemi.

Analýza od CNA zmiňuje také fotku, na které je patrný Jangův očividný nezájem o právě hovořícího Kim Jong-una při stranickém setkání v únoru 2013. Zatímco ostatní funkcionáři strnule zírají před sebe, Jang se ležérně opírá, což ukazuje jeho absolutní sebedůvěru ve své mocenské postavení, kterému umožňovalo tvářit se ve státní televizi znuděně i při Kimově projevu.

Dopady a implikace odstranění Jang Sung-taeka

1. Vztahy s Čínou

Obecně byl analytickou obcí Jang považován za ekonomického reformátora, který usiloval o podobný hospodářský model jako existuje v Číně a jeho odstranění vyvolává velké obavy o budoucnost reforem a celkové ekonomické situace KLDR. Přesto po sobě Jang zanechává solidní odkaz v podobě dvou čínsko-korejských ekonomických zón (ekvivalenty Kaesongu) Rason a Hwanggumhyong.

Obavy tedy pochopitelně panují především ohledně dopadu čistky na čínsko-korejské vztahy, které jsou pro KLDR životně důležité, jelikož Čína představuje v zásadě jediného spojence Pyongyangu na mezinárodní scéně. Nejen, že je největším obchodním partnerem, ale také významným geopolitickým spojencem (přestože od posledního severokorejského jaderného testu se může zdát, že Čína pomalu začíná se severokorejským režimem ztrácet trpělivost).

Zajímavostí může být i výzva Kim Jong-unovi na oficiální návštěvu Číny, kterou čínské státní noviny otiskly po popravě Janga. Pokud se KLDR vůči Číně nezačne chovat nepřátelsky a bude se držet podobného přístupu jako v minulosti, nezdá se pravděpodobné, aby ve vztahu obou zemí nastala významnější změna. Oba státy se potřebují až příliš na to, aby se navzájem odcizily. Čína se bude snažit udržet svůj vliv a podporu, aby zachovala stabilní Severní Koreu, která představuje nárazníkovou zónu mezi Čínou a Jižní Koreou a motivací KLDR je zachování vlastní existence, jelikož je na Pekingu ekonomicky naprosto závislá a je to právě Čína, odkud proudí naprostá většina potravin a energie, stejně jako luxusní zboží, které si mohou užívat severokorejské elity. V případě, že k nějaké změně ve vztazích mezi Čínou a KLDR dojde, Jangovo odstranění v tom bude mít buď pouze atributární roli, nebo vůbec žádnou.

2. Rozsah čistky

Neznámou proměnou představuje dosavadní rozsah čistky. Jednou z již známých a vysoce postavených obětí je Ri Su-yong (známý také jako Ri Chol), který byl dlouhodobým spolupracovníkem rodiny Kimů a měl na starosti její tajné fondy v zahraničí. Působil také jako severokorejský velvyslanec ve Švýcarsku, kde mimo jiné dohlížel na středoškolské vzdělání mladého Kim Jong-una a byl defacto Kimovým mentorem. Osudným se mu pravděpodobně stal blízký vztah s Jangem, se kterým spolupracoval při obchodních jednání s Čínou, nicméně vyloučen není ani jiný důvod, který by mohl souviset s jeho úkolem spravovat soukromé finance rodiny Kimů.

Dalším z prominentních kádrů, kteří nebyli dlouho viděni na veřejnosti je také Kim Chang-son, šéf osobního kabinetu Kim Jong-una. Od konce listopadu se po boku severokorejského vůdce neukázal a spekuluje se, zda mu jeho blízký vztah k Jangovi vynesl formální propuštění z funkce, nebo se vzhledem k těmto vazbám pouze stáhl do ústraní. Současně s odstraněním Janga došlo také k odvolání několika vysokých úředníků v zahraničí, včetně velvyslanců (z Malajsie, Kuby a Švédska) a jednoho ze severokorejských delegátů pro UNESCO v Pekingu.

Pár dní po oznámení Jangova odstranění se počítalo, že podobný osud potká i jeho manželku Kim Kyong-hui (s níž pravděpodobně žil odděleně), o které se proslýchá, že od smrti své dcery (v roce 2006) bojuje s depresemi, alkoholismem a rakovinou. Ona sama hrála po Kim Jong-ilově smrti roli hlavního poradce mladého Kim Jong-una až do července 2013, kdy údajně onemocněla a stáhla se do ústraní. I kdyby jí Kim chtěl odstranit, měl by to s ní těžší, než se svým strýcem, jelikož jde o přímou příbuznou a především o dceru Kim Ir-sena. Obecně se předpokládá, že ztratila veškerou moc a vliv, ale v zájmu zachování její tváře se bude občas objevovat při veřejných akcích a zbytek života nejspíše dožije v domácím vězení. Tento stav dokazuje i její místo v pohřebním výboru pro jednoho ze členů politbyra, Kim Kuk-taea (tyto funkce jsou v KLDR velmi prestižní). Na samotném pohřbu se sice neukázala, což vyvolalo spekulace o stavu její choroby, v každém případě lze ale počítat s tím, že pokud zemře, bude to vinou její nemoci, nebo následkem sebevraždy (ať už to bude pravda, nebo ne). Spekulace o její smrti přinesl v první polovině ledna deník Chosun Ilbo.

Podobný osud zcela jistě postihne i desítky, až stovky Jangových spolupracovníků a chráněnců uvnitř Strany a Administrativního oddělení.  Jistě tedy není náhodou, že byla zaznamenána zvýšená vojenská aktivita na čínsko-korejských hranicích, které pro většinu uprchlíků představují hlavní cestu z KLDR.

Jangovo odstranění se zřejmě dotkne i tisíců Severokorejců, kteří byli v rámci amnestie v roce 2012 propuštěni z pracovních táborů. Mezi propuštěnými bylo i mnoho politických vězňů a nyní lze očekávat, že budou označeni za Jangovi konspirátory a posláni zpět, či rovnou popraveni. Tento vývoj událostí naznačuje i jeden z bodů v Jangově obvinění: „…propustil nechtěné a cizí elementy, včetně těch, co byly propuštěny a odstraněny po přísném potrestání za neuposlechnutí příkazů a pokynů Kim Jong-ila…“.

Otázník se vznáší i nad osobou vícemaršála Choe Ryong-hae, který je po Jangovi a jeho ženě Kimovým nejbližším poradcem a nyní se zřejmě stane mužem číslo dvě v celé Severní Koreji. Choe má za úkol dohlížet na loajalitu armády vůči Kimovi, nicméně on sám profesionální voják není a v minulosti byl v čele mládežnické organizace. Přesto je možné, že v příštích letech uslyšíme pro změnu o jeho odstranění, pokud Choe pochybí, nebo se stane příliš mocným. V současnosti jeho pozice vypadá pevně a stabilně, což dosvědčuje i jeho postavení v pohřebním výboru pro Kim Kuk-taea. Indicií může být například také jeho cesta do Číny v květnu 2013, která by mohla naznačovat, že Choe převezme roli Janga jako hlavní spojky Pyongyangu s Pekingem.

Čistka bude tedy pravděpodobně velmi rozsáhlá, což je dáno zejména Jangovým vlivem, který prorůstal napříč ministerstvy a dalšími subjekty a který byl udržován početnou armádou Jangových chráněnců. Osud nižších a středních úředníků ovšem pro okolní svět není tak podstatný, jako případné změny, které mohou nastat v politbyru a armádě. Přesto veškeré změny, které z čistky vzejdou, budou muset být chápány v kontextu s tím, kdo za čistkou stojí – Kim Jong-un, nebo armáda?

3. Upevnění Kimovy moci?

I když je dynamika mocenských bojů v Pyongyangu stále dost obtížně sledovatelným procesem, lze předpokládat, že současná čistka bude mít dvě pravděpodobné implikace. Pokud to byl Kim Jong-un, kdo inicioval tuto čistku, znamená to posílení jeho pozice vůdce a větší kontrolu nad Stranou a jejími kádry, jako měl jeho otec Kim Jong-il.

V případě, že Jangovo odstranění má na svědomí armáda, nebo jiné těleso vně Strany, lze vyvodit, že Kimova pozice není zdaleka tak silná a stabilita režimu tak pevná, jak se okolní svět snaží KLDR přesvědčit. Tuto možnost osobně považuji za méně pravděpodobnou. Vzhledem k tomu, že od Kim Jong-unova nástupu k moci byla z dvou seti nejvyšších armádních činitelů a úředníků odstraněna celá polovina, může být celý proces s Jang Sung-taekem Kimem vytvořená příležitost pro další čistku starých kádrů, které zdědil po svém otci a které chce nahradit svými vlastními lidmi, jejichž loajalitu si může zajistit.

lat-fg-north-korea-kim-jang-20131209-wre0012956410-20111228
Kim Jong-un následován svým strýcem Jang Sung-taekem na pohřbu svého otce (Zdroj: Kyodo News).

Zůstaneme-li u personálních změn, které tato čistka může přinést, je nutné zmínit i dosud zřídkakdy diskutované členy Kimovi rodiny – jeho staršího bratra jménem Kim Jong-chul a sestru Kim Yeo-jung. Oba sourozenci během vlády svého otce zaujímali poměrně významné funkce vně Strany, které nebyly zdaleka jen symbolické, a nyní se zdá, že se Kim Jong-un rozhodl postavit své sourozence do popředí, blíže k centru moci. Přestože byl Kim Jong-chul v nástupnictví jako prostřední bratr přeskočen mladším Kim Jong-unem (jelikož byl podle svého otce příliš přecitlivělý na pozici vůdce), nyní, podle informací získaných od defektorů, pracuje v Oddělení pro organizaci a vedení, v jehož čele donedávna stála Kim Kyong-hui (manželka Janga) nebo v Oddělení státní bezpečnosti. Obě instituce jsou jedny z nejmocnějších v KLDR, nicméně vzhledem k faktu, že to byl právě Kim Jong-chul, který vedl zatčení Jang Sung-taeka, je pravděpodobnější druhá varianta. Sestra současného vůdce, Kim Yeo-jung, podle dostupných informací pracuje na Oddělení pro organizaci a vedení a v osobním sekretariátu svého bratra, kde pravděpodobně vykonává stejnou funkci, jako vykonávala pro svého otce – tedy funkci inspektora. Jejím úkolem by měla být bezpečnostní prověrka míst, kam má její bratr přijet na inspekci. Oba sourozenci tedy zaujímají relativně významné funkce a není zcela vyloučeno, že současná čistka je může posunout až na samý vrchol, kde mohou fungovat po boku svého bratra v nevýrazných, ale zásadních funkcích.

Čistka, jejíž obětí se Jang stal, pravděpodobně představuje Kim Jong-unovu snahu upevnit svou moc, odstranit veškerou konkurenci a poté vládu držet pevně v rukou tak, jako jeho otec. Tento proces může trvat několik let a za oběť mu padnou jistě mnozí další vysocí představitelé (i když ne tak veřejně a drasticky), ale to jen za předpokladu, že se Kimovi podaří zvládnout vliv armády a získat nad ní absolutní kontrolu.

Doporučená literatura

CNA. North Korean Leadership Dynamics and Decision-making under Kim Jong-un: A First Year Assessment [online]. 2013 [cit. 2014-01-07]. Available from: http://www.cna.org/sites/default/files/research/NK_Leadership_Dynamics.pdf.

Autor: Michael Myklín, student bakalářských oborů Bezpečnostní a strategická studia a Mezinárodní vztahy na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity.

Štítky:

3 comments

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *