Novinky z východní Asie: listopad 2013 (část II)

Přehled a analýza bezpečnostního a mezinárodně-politického dění z východní Asie za druhou polovinu listopadu.

ČÍNSKÁ LIDOVÁ REPUBLIKA

Vývoj v čínské identifikační zóně protivzdušné obrany

Zatímco Vás náš server v minulých dnech informoval o čínské ADIZ, od vydání tohoto článku došlo k dalším událostem v rámci čínské identifikační zóny protivzdušné obrany. K přeletu americké B-52 se čínská strana vyjádřila, že byl monitorován a s jistou dávkou dětinskosti se nechal mluvčí ministerstva obrany slyšet, že: „Čína je schopná vykonávat náležitou kontrolu nad tímto vzdušným prostorem.“ Nehledě na to byl ovšem čínský ADIZ ignorován jak USA, tak Japonskem, které se původně nepodvolily podávat letové plány aerolinek ani ostatních letadel. To vedlo na konci měsíce konečně i k protiakci Pekingu, který na vstup do této zóny odpovídal starty stíhacích letounů, jež ony „narušitele“ monitorovaly.

Po tvrdším čínském postupu pak volají jak čínská média, tak i nacionálně laděná část obyvatelstva, a to zejména na sociálních sítích. Tyto dva zdroje se pak zdají být lépe čitelnými zejména v opozici proti poměrně nízkému profilu vlády. Čínská média se vyjádřila, že USA svým postupem vyslala jasný signál, ovšem „pokud USA nezajdou příliš daleko, možným cílem se v rámci obrany ADIZ nestanou“. Čínští netizens pak zaujali ostřejší rétoriku obviňující ze záměrného narušení této zóny stran USA a Japonska a volají po protiopatřeních. Protijaponské posty jsou ovšem v době krizí obvyklým doprovodným jevem.

Zdali se ovšem jedná jen o lakmusový papírek, kdy Čína na světovém společenství zkouší, jak daleko může zajít ve svých nárocích na sporná území, či pouze o snahu zvýšit obranu vlastního území podobnými opatřeními, jaké již vytvořilo Japonsko, či Korea je spíše otázkou budoucnosti. Ačkoliv se jedná o další krok v demonstraci čínských nároků na sporná území a projekci síly na úkor tradičních hráčů v oblasti, do 30. listopadu byl tento čínský krok na mezinárodní scéně fakticky nerespektován a naopak na scéně domácí může být na samotnou vládu v rámci snah o jeho udržení vyvíjen další tlak. Onoho data se nicméně americké aerolinky (Delta, United a American) nechaly slyšet, že čínským autoritám žádaná data o průletech a trasách poskytují. Stejnou radu poskytly aerolinkám i oficiální americké vládní kruhy, a to v přímé odpovědi na monitoring čínských stíhacích letounů. Japonské letecké společnosti po dohodě s vládou ovšem těmto nárokům stále neodpovídají. Pokud se ovšem jedná o jedinou implikaci nové čínské ADIZ, stále můžeme uvažovat spíše o kontraproduktivním kroku.

Pragmatická ambivalence. Další analýzy pak hovoří i o možnosti, že Čína vytyčila tuto zónu záměrně vágně. Již před jejím ustanovením probíhala v Číně debata o možných reakcích USA, které nebyly daleko od současného vývoje. Pro tato očekávání je zóna charakteristická nejasným vymezením co se čínské odpovědi na její narušení týká, a bude tak moci být v budoucnu využita s různými interpretacemi.

Už před ohlášením vzniku ADIZ se ozývaly silné hlasy pro posílení americké, zejm. námořní, přítomnosti v oblasti. V minulém přehledu jsme Vás informovali o policy paperu amerického think-tanku RAND, U.S.-CHINA Economic and Security Review Commission ve své každoroční zprávě pro Kongres pak také volá po „nárůstu námořní přítomnosti z důvodů možného neočekávatelného vývoje“. Ve sledovaném období se pak nehledě na krizi vytvořenou čínskou stranou konalo námořní cvičení Japonska s USA AnnualEx 2013, jehož se zúčastnila i USS George Washington.

Čína, moře a bezpečnost

I když se Xi Jinping neustále opírá o rétoriku „community of common destiny“ v řadě mezinárodních vztahů, jež má implikovat společný mírový vývoj v ekonomické i bezpečnostní oblasti, skutečné kroky Číny patrně neodpovídají těmto proklamacím. Ve sledovaném období vykonala čínská letadlová loď Liaoning s doprovodnými plavidly údajně rutinní cvičení v Jihočínském moři, to ovšem vyvolalo opět ostrou bezpečností úzkost na straně Filipín.

Obavy na straně čínského námořnictva na druhou stranu budí Indie. Ta posiluje své vojenské vazby s Ruskou federací, a to zejména akvizicemi nových technologií. V polovině měsíce listopadu došlo po dlouhodobě vyjednávaném obchodě konečně k předání letadlové lodi ruské výroby Indii. Ta se v současnosti plaví do indických přístavů a do několika let má být spuštěna na vodu i letadlová loď vlastní indické výroby.

zhonguo meng qiang jun meng
Čínská letadlová loď Liaoning. Námořníci vytvořili pomocou svých těl nápis 中国梦 强军梦 – čínský sen, sen o mocné armádě (Zdroj: China Daily.com.cn)

Americký ambasador končí, Nefritový zajíc poletí na měsíc a Taiwanu ubývá diplomatických uznání

S osobních důvodů se rozhodl na začátku budoucího roku opustit pozici amerického ambasadora v ČLR Gary Locke. Tento vůbec první v USA narozený Číňan, který dosáhl takovéto pozice, se během své působnosti v čínských očích proslavil jak pozitivně svou střídmostí, tak i negativně ohledně jeho vystupování v případu čínského aktivisty Cheng Guangchenga.

V následujícím měsíci má být také vyslána první sonda na povrch měsíce. „Nefritový zajíc“ má zkoumat povrch měsíce, a znamená tak další postup v čínském vesmírném programu.

Postupně také ubývá diplomatických přátel Čínské republiky na Taiwanu. Jejich povětšinou afričtí spojenci začínají preferovat ekonomické výhody vyplývající ze vztahů s pevninskou Čínou. Zda je ovšem takovýto vývoj i samotným Pekingem podporován zůstává otázkou, neboť možné další ztráty ze současných 22 diplomatických uznání TW, by pro Peking mohlo přinést bezprecedentní situaci, kterou by bylo nutné řešit.

Vydává se Čína skutečně na novou cestu?

Třetí plénum podle mnohých odstartovalo nejvýznamnější ekonomické a sociální reformy od dob Deng Xiaopinga. Zatímco některé změny se mohou odehrát již v krátkém časovém intervalu, některé jsou s to se projevit až v delším časovém rámci. Podívejme se ale na další vývoj na čínské domácí scéně, který se odehrál ve zbytku měsíce listopadu.

Čínský nejvyšší lidový soud odsoudil používání mučení a dalších praktik pro dosažení přiznání. Rozsudky smrti by měly podléhat také přísnějším pravidlům a celkový počet provinění trestaných smrtí by měl být omezen. V tomto ohledu tak Soud navazuje na vyjádření třetího pléna ÚV KSČ. Ve stejném duchu se vyjádřil i šéf stranického orgánu dohlížející na jurisdikci Meng Jianzhu. Ten se nechal slyšet, že by se soudním orgánům mělo dostat více nezávislosti, ale také transparentnosti. Zdali se jedná pouze o vyjádření či skutečné snahy je ovšem těžké určit. Transparentnost je ve většině případů totiž nejvitálněji chybějící záležitost v čínských procesech.

Ačkoliv byl dodnes čínský letový provoz plně pod kontrolou armády, zdá se, že uvolnění se dostane i této oblasti. Došlo ke zjednodušení pravidel pro soukromé využívání vzdušného prostoru a spekuluje se, že může dojít také k jeho úplnému otevření soukromým potřebám a leteckému trhu.

Pro větší stabilitu je ovšem možné, že se nakonec komunistická Čína vydá v náboženských politikách opačným směrem a začne ve vybraných případech podporovat víru a religiozitu Číňanů, neboť takovéto praktiky pomáhají k udržování koheze společnosti. Pragmatismus nadevše. On je ovšem potřeba; například S. Tiezzi naznačuje, že demografická situace a špatné sociální, zejména penzijní politiky povedou k problémům při zaopatřování neustále stárnoucí čínské populace, a tak jakékoliv kroky k udržení stability jsou vítány. Naopak média nerespektující dané hranice nadále vítaná nejsou – v minulých týdnech došlo například k opětovnému zablokování čínských mutací stránek WSJ a Reuters.

Objevují se ovšem i kritické hlasy, které tvrdí, že Třetí plénum jen utvrdilo vedoucí pozici KSČ. Reformní kroky zmiňují větší roli trhu, zodpovědnější vládnutí, větší transparentnost, či zapojení obyvatel od travních kořínků, nicméně k omezení ovšem podle K. Browna dochází pouze na úrovni jednotlivých ministerstev, či státem vlastněných podniků. Samotná strana si podle něj nadále drží výsadní postavení, jako tomu bylo před desítkami let.

Útok na Tiananmenu operací džihádistů

Vůdce Turkestan Islamic Party, Abdullah Mansour se vyjádřil v online postovaném videu k útokům v Pekingu, o kterých jsme Vás informovali v minulém přehledu. Zatímco nevyjádřil přímou odpovědnost za tento útok, o útočnících hovořil jako o mudžahedínech, tedy jako o svatých bojovnících a varoval Peking před pokračováním takovýchto akcí: „Nevěřící Číňané, vězte, že jste obelhávali Východní Turkestán po 60 let, ale ten se nyní probudil.“ Bližší informace ohledně údajné skupiny, nebo alespoň potvrzující její skutečnou existenci, však nejsou k dispozici. Takové kroky ovšem nahrávají i odpovědi centrální vlády. Zatímco média již masírují možnými chystanými akcemi náboženských extremistů, v Xinjiangu budou například zhodnoceny politické názory vysokoškolských studentů. Ty budou předcházet jejich možnostem graduovat.

Ekonomika

Ačkoliv se čínské elity vyjádřily, že je potřeba vyrovnat se s životním prostředím a kvůli tomuto cíli jsou s to opustit i růst za každou cenu, OECD se ve své předpovědi na rok 2014 naopak vyjádřila, že by čínská ekonomika mohla růst rychleji než letos. Za jeden z hlavních důvodů je možné považovat silnější domácí poptávku, ale i změny spojené s rozhodnutím na třetím plénu. Investoři totiž vítají pro-tržní změny, úlevu politiky jednoho dítěte a snahu o stabilitu. Poměrně dobré zprávy přináší i výsledky auditu provinčního zadlužení, který tvrdí, že ač zadlužení provincií může čelit vybraným rizikům, tak má být na zvládnutelné úrovni. Naopak úvahy o možném vytvoření nové zóny volného obchodu v Guangdongu v posledních týdnech nabírají konkrétnější podoby.

Za zajímavou zprávu pro náš region lze považovat záměr premiéra Li Keqianga v příštích pěti letech až zdvojnásobit obchod s post-komunistickou Evropou. Důvodem mají být podobné ekonomické zkušenosti a fáze vývoje. Obchod ČLR s východní částí EU dosahuje pouze jedné desetiny celkového obratu a cílem čínského premiéra je tento trend změnit. Započat mají také rozhovory ohledně možné úpravy vzájemných investic. Za zajímavost je také možné uvést „novodobou Hedvábnou stezku“. Po ní dojel vlak v minulých týdnech z čínského Wuhanu až do českých Pardubic s padesáti kontejnery počítačových součástek.

KOREJSKÝ POLOOSTROV

Severní Korea zadržela amerického občana

Veterán korejské války, 85 letý Merrill Newman byl zadržen při své turistické návštěvě KLDR a odveden přímo z letadla, kterým měl odletět. Dle severokorejské agentury KCNA za války Newman sloužil jako důstojník speciálních sil, byl „géniem tajných operací“ a během svého zadržení se přiznal ke zločinům, které spáchal na severokorejském lidu. KCNA také zveřejnila video, ve kterém Newman čte o svých zločinech, které spáchal a prosí o odpuštění.

Newman není jediným americkým občanem, kterého Severní Korea v současnosti drží. Křesťanský misionář Kenneth Bae je v KLDR vězněn od listopadu 2012 a nyní čelí trestu 15 let v pracovním táboře.

Jižní Korea bude mít stíhačky páté generace

Poté co Jihokorejci v tendru FX-III odmítli Boeing a jeho F-15SE (Silent Eagle) se všeobecně předpokládalo, že je jen otázkou času, než bude zakázka na vyzbrojení jihokorejského letectva stíhačkami páté generace zadána firmě Lockheed Martin. To se v druhé polovině listopadu také stalo a Lockheed tak získal kontrakt v hodnotě 7,8 miliard dolarů na dodání 40 stíhaček F-35A A Lightning II v rozmezí let 2018 až 2022. I když jde pouze o třetinový počet strojů, které měl Soul v plánu pořídit v rámci tendru FX-III, jde rozhodně o stroj, který splňuje požadavky na stíhačku páté generace. Počet byl zredukován kvůli výši nákladů, nicméně dalších 20 strojů (nemusí jít nutně o F-35) bude dodáno později, pokud na to budou prostředky.

Soul plánuje rozšířit svou identifikační zónu letecké obrany

V reakci na čínské vyhlášení ADIZ (Air Defense Identification Zone) nad Východočínským mořem se Soul chystá k rozšíření své dosavadní KADIZ (Korean Air Defense Identification Zone). Tato nová koncepce by měla zahrnout i ostrovy Marado, Hongdo a především Ieodo (známé jako Suyan Rock nebo Socotra Rock), o který vede Jižní Korea spor s Čínou, jelikož se nachází na pomezí exkluzivních ekonomických zón obou zemí.

Navzdory čínskému ujištění, že cílem nového čínského ADIZ je Tokio, se tak zdá, že Soul nechce nechat nic náhodě a raději si svá nejjižnější teritoria pojistit.

Své kroky Korea pravděpodobně konzultovala se Spojenými státy, během návštěvy Evana Medeirose, který má v Národní bezpečnostní radě na starost Východní Asii.  Tento týden by měl Soul navštívit i více prezident Joe Biden a očekává se, že hlavním tématem rozhovorů bude právě ADIZ .

Jedna z předpokládaných podob nové KADIZ (Zdroj: The Hankyoreh)

JAPONSKO

Trojuholník Tokio-Soul-Peking

Vytvorenie identifikačnej zóny protivzdušnej obrany Pekingom (viď vyššie a v našom článku) môže zmeniť vnútornú dynamiku mocenského trojuholníku medzi Japonskom, Južnou Kóreou a Čínou. Nový čínsky obranný perimeter (ADIZ) sa totiž prekrýva s podobnou zónou vytvorenou Soulom a implikuje i nárok Pekingu na podmorskú formáciu Ieodo (Socotra Rock). Je vcelku pravdepodobné že čínsky unilaterálny krok, ktorý bol Južnou Kóreou rezolútne odsúdený, môže vyústiť vo vytriezvení z idylky harmonických vzťahov medzi dvoma stranami. Tá bola budovaná najmä v priebehu tohto roka- prezidentka Park Geun-hye a jej čínsky náprotivok Xi Jinping vystupovali na vzájomných stretnutiach ako najbližší partneri. Park vykonala v júni historickú štvordňovú návštevu Číny a dve strany vyzerali byť odhodlané prekonať dovtedajšiu prekážku bilaterálnej spolupráce, ktorou bola podpora Pekingu pre režim v Pchjongjangu. Dve krajiny spojil i odpor proti Abeho vláde v Tokiu, ktorú obviňujú z historického revizionizmu a snahy o návrat k militarizmu.

Konfrontačné kroky Pekingu však môžu zapríčiniť revíziu „zhodnotenia hrozby“, ktorú Čína pre Soul predstavuje. Na rozdiel od ostatných krajín v regióne doteraz Južná Kórea nejavila známky toho, že sa obáva čínskeho vojenského rastu. „Facka“ v podobe ADIZ môže toto zmeniť. Prirodzeným partnerom sa v tomto smere ukazuje Tokio. Spojené štáty, ktoré sú aliančnými partnermi oboch krajín, dlhodobo usilujú o ich zblíženie. Práve teraz sa možno naskytá vhodná príležitosť.

Je zrejmé, že vo veci histórie budú Soul a Peking naďalej hrať na rovnakú nôtu. Čína a Južná Kórea sa napríklad dohodli na stavbe sochy pre Ahn Jung-geuna v čínskom Harbine. Ahn bol kórejský bojovník za nezávislosť proti japonskej okupácii a bol Japoncami popravený za úspešný atentát na koloniálneho guvernéra Hirobumi Ita. Zatiaľ čo Kórejcami je oslavovaný, tajomník vlády v Tokiu Yoshihide Suga ho označil za „zločinca“.

Japonsko dvorí ASEANu

Návštevou Laosu a Kambodže z 15.-17. novembra skompletizoval japonský premiér Shinzo Abe svoju diplomatickú kampaň voči ASEANu. Od nástupu do funkcie na konci minulého roka tak stihol Abe navštíviť všetky členské krajiny tohto regionálneho zoskupenia. Pre Tokio je priazeň krajín ASEANu dôležitá v celkovej diplomatickej stratégii, ktorej cieľom je vytvoriť koalíciu proti Číne. Japonsko môže byť obzvlášť dôležitým partnerom pre štáty, ktoré vedú s Pekingom teritoriálne spory a zdieľajú preto obavy z čínskeho vojenského rastu.

Pre Japonsko je ASEAN dôležitý aj ako ekonomický partner. Tokio je stále najväčším investorom v krajinách juhovýchodnej Ázie ale obáva sa konkurencie Pekingu spojenej s rastúcim politickým vplyvom. V celkovej obchodnej výmene je už Čína na prvom mieste. Pre krajiny ASEANu môže byť nežiaduce budovať užšie vzťahy s Tokiom, pokiaľ to ohrozí ekonomický väzby na Činu.

Tokio získalo dôležité víťazstvo na poli soft power cez svoju masívnu pomoc tajfúnom zasiahnutým Filipínam. Tú nebolo možné neporovnať s chabým príspevkom Číny. Zaujímavým faktom je, že humanitárna misia vo Filipínach bola najrozsiahlejším zahraničným nasadením japonskej armády v povojnovej histórii. Vedľajším efektom japonskej pomoci Filipínam môže byť i pozitívnejšie vnímanie japonskej bezpečnostnej role v regióne. Japonsko cez podobné zásahy získava imidž regionálneho lídra s pozitívnym vplyvom na stabilitu, čo stojí v priamom rozpore s „agresívnou“ Čínou.

Tokio si svoje postavenie môže samo skomplikovať ak bude naďalej zahmlievať kontroverzné otázky histórie, medzi ktorými je i vojenská agresia imperiálneho Japonska v juhovýchodnej Ázii.

Členovia japonských SDF na humanitárnej misii na Filipínach (Zdroj: CNN)

Dôležité zákony v japonskom parlamente

Japonský parlament Kokkai prerokovával v sledovanom období dva dôležité zákony. Dolná komora prijala nový zákon o štátnych tajomstvách. Ten je už niekoľko mesiacom predmetom živej politickej aj spoločenskej debaty a zaberá prvé stránky novín. Tvrdšie opatrenia na ochranu citlivých informácií majú byť sprevádzané i väčšími trestami proti jednotlivcom, ktorí zapríčinia úniky. Odporcovia zákona v ňom vidia hrozbu pre slobodu médií a právo verejnosti na prístup k informáciám. Obávajú sa tiež, že vláda využije vágne mantinely na definíciu „štátneho tajomstva“ na umlčanie protivládnej kritiky v akýchkoľvek otázkach. Objavujú sa i analógie so Zákonom o zachovaní verejného poriadku, ktorý bol prijatý v Japonsku v medzivojnovom období a umožňoval zatýkanie odporcov imperiálneho režimu.

Pri japonskom parlamentu proti zákonu demonštrovalo asi 10 000 ľudí.  Podľa všetkého po prejdení dolnou komorou prijme kontroverzný zákon i horná komora a to v priebehu mesiaca december.

Druhý dôležitý zákon, ktorý bol prijatý už aj hornou komorou, ustanovuje Národnú bezpečnostnú radu. Tento orgán má slúžiť pre koordináciu postupu vlády k bezpečnostným otázkam a centralizáciu zberu informácii. Modelovaný je pritom na príklade americkej NSC. Tokio si od tohto nového orgánu sľubuje efektívnejšie a promptnejšie zvládanie krízových situácii. Národná bezpečnostná rada nájde svoje využitie pri rozhodovaní ako pristupovať ku konfliktu o ostrovy Senkaku/Diaoyu s Pekingom. Čína pritom tiež podniká kroky smerom k vytvoreniu štruktúry priamej kontroly nad bezpečnostnými otázkami. Tieto kroky na oboch stranách môžu mať pozitívny efekt spočívajúci v obmedzení nežiadanej eskalácie cez užšiu kontrolu „ľudí v teréne“. Mohlo by sa tak vyhnúť incidentom ako bolo zameranie útočného radaru čínskej fregaty na japonský torpédoborec a vojenský vrtuľník., ktoré bolo pravdepodobne autonómnym rozhodnutím veliteľa lode. Novovytvorená čínska identifikačná zóna protivzdušnej obrany má potenciál podobné nebezpečné incidenty zovšedniť.

INDONÉSIE

Australsko-indonéská roztržka kvůli odposlechům

Spojené státy nejsou zdaleka jedinou zemí, která si odposlechy zkomplikovala svou zahraniční politiku. Australská média na základě dokumentů bývalého kontraktora NSA Edwarda Snowdena odhalila pokus australských tajných služeb (konkrétně DSD, která se zabývá signálovým zpravodajstvím) o odposlech telefonátů indonéského prezidenta Susilo Bambang Yudhoyona, jeho ženy a ministrů.Australská ambasáda v Jakartě (a dalších asijských zemích) měla být podle všeho součástí sledovací sítě vedené Spojenými státy.

Následky tohoto zjištění na sebe nenechaly dlouho čekat a indonéský ministr zahraničí Marty Natalegawa stáhl velvyslance z Canberry k „prokonzultování situace“, což se dá jednoduše chápat, jako stažení na neurčito.  Stejně tak byla zastavena veškerá spolupráce s australskými bezpečnostními složkami (ta probíhala zejména v oblasti pašování lidí).

Spor se promítl i obchodu mezi oběma zeměmi, když státem vlastněná indonéská firma odmítla jednat s australskými rančery o dodávkách dobytka. Australský ministerský předseda Tonny Abbott se současnou situaci snaží vyřešit výzvami k dialogu, nicméně zatím bez viditelného úspěchu.

Uniknutá přísne tajná (a hodně specifická) prezentace DSD s terčmi odposlechů (Zdroj: The Guardian)

VIETNAM

Nová ústava príliš nového nepriniesla

Vietnamské Národné zhromaždenie prijalo 28. novembra novú ústavu, nahradzujúcu dokument z roku 1992. Zahraniční komentátori reagovali na prijatie novej ústavy so sklamaním. Ďalej sa posilňuje dominantné postavenie komunistickej strany. Štvrtý článok, ktorý výsadné postavenie štátostrany právne zakotvuje, bol dokonca rozšírený a v novom znení obsahuje i povinnosť armády ochraňovať mocenský monopol komunistov. Ústava neprináša žiadne zmeny smerom k uvoľneniu štátnej kontroly nad ekonomikou. Režim v Hanoji neponúka recept proti chronickej štrukturálnej nestabilite ekonomiky. Reformy zatiaľ nezasiahnu ani štátne podniky, ktoré sú živnou pôdou pre korupciu a vytvárajú astronomické dlhy.

Od začiatku procesu navrhovania novej ústavy sa s ňou pritom spájali veľké očakávania a prevládal opatrný optimizmus. Vláda sa v bezprecedentnom kroku obrátila na občanov a vyzvala k verejnej diskusii o podobe novej ústavy. V posledných mesiacoch sa tiež objavili určité signály naznačujúce možný posun k väčšej transparentnosti štátnych orgánov. Premiér Nguyen Tan Dung čelil v júni historickému hlasovaniu o dôvere kvôli pochybnostiam o jeho spravovaní hospodárstva. Takmer tretina poslancov Národného zhromaždenia vtedy hlasovalo proti premiérovi.

Výkon vietnamskej ekonomiky v posledných rokoch zaostáva a rast HDP sa pohybuje pod 7 percentami, ktoré sú métou ekonomických plánovačov. Prognózy zatiaľ nenasvedčujú, že by malo v tomto smere nastať rapídne zlepšenie.

Režim medzitým demonštruje snahu ešte utvrdiť boj proti akejkoľvek opozícii. Sloboda vyjadrovania bude ďalej oklieštená a na základe nového dekrétu budú previnilci šíriaci protištátnu propagandu na internete potrestaní pokutami v rozmedzí v prepočte 2400 – 3500 eur.

THAJSKO

Masové protesty proti vláde

Thajsko ochromili masové protivládne protesty. Už v augustových Novinkách sme Vás informovali o kontroverznom zákone o amnestii, ktorý by mohol znamenať návrat bývalého premiéra Thaksina Shinawatru. Práve prerokovávanie tohto zákona thajským parlamentom sa stalo spúšťačom protestov, ktoré neostali limitované len touto agendou, ale prerástli v celkový odpor proti vláde premiérky Jingluck Shinawatra. Tú veľká časť opozičných síl vníma ako predĺženú ruku svojho brata Thaksina, ktorý bol odsúdený za korupciu a žije v exile. Súčasná kríza je aj výsledkom sociálneho napätia medzi strednou triedou obývajúcou väčšie mestá a vidieckou populáciou. Prvá skupina sa vo veľkej miere prekrýva s odporcami režimu, zatiaľ čo chudobnejší vidiečania podporujú populistický režim Shinawatry.

Horná komora parlamentu síce amnestiu odmietla, to už protesty už nezastavilo. Demonštranti dokonca obsadili niekoľko ministerstiev a žiadajú aby bola moc v štáte vrátená „späť do rúk ľuďom“. Líder protivládnych protestov Suthep Thaugsuban vyzval premiérku k rezignácii. Shinawatra sa však odmieta vzdať svojho postu. Jej pozícia bola navyše potvrdená hlasovaním o dôvere v parlamente. Pri demonštráciách už došlo k stretom s bezpečnostnými zložkami, ktoré si vyžiadali tri ľudské životy. Armáda zatiaľ stojí bokom diania a nijak nezasahuje do vývoja situácie. Ako však ukazuje thajská história, ozbrojené zložky sa môžu ešte ukázať ako rozhodujúci hráč. V roku 2010 sa armáda postavila na stranu odporcov vtedajších pro-thaksinovských vlád.

BONUS

Nový sopečný ostrov rozširuje japonské územie

20. novembra spozorovala Japonská pobrežná stráž pri ostrove Nishinoshima 1000 kilometrov od Tokia nový ostrov. Ten vznikol pri sopečnej erupcii a je dlhý 200 a široký 400 metrov. Ostrov pravdepodobne neklesne znovu pod morskú hladinu, ako je pri podobných úkazoch veľmi časté, a Japonsko tak získa nové územie. Štátny tajomník Yoshihide Suga rozšírenie japonského teritória privítal, ostáva len dúfať, že sa neobjaví nikto, kto japonský nárok na ostrovček spochybní.

Autoři: Filip Šebok, Michael Myklín a Ondřej Macháček, studenti mezinárodních vztahů a bezpečnostních a strategických studií na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity.

One comment

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *