Flickr

Od Rwandy k Iráku: Genocida v 21. století

Na titulní stránky světových médií se často dostávají sebevražedné útoky, které provedl Daesh (Islámský stát). Nikdo z nás nepochybuje, že veškeré teroristické útoky jsou nebezpečné pro společnost. Mají za úkol vystrašit lidi a vládu přinutit ji k ukvapeným rozhodnutím. Ovšem Daesh v případě Jezídů zašel o mnoho dál. 16. června Organizace spojených národů (OSN) informovala ve svém reportu o páchání genocidy na Jezídech. Konkrétně se jedná o zničení náboženské komunity čítající 400 000 lidí v Iráku, celosvětově je počet Jezídů zhruba o 1 000 000 lidí. Daesh k rozvratu této náboženské komunity využívá nejen zabíjení, ale také sexuálního otroctví a dalších zločinů. Jedná se o první genocidu prováděnou nestátním aktérem a ne státem, či paramilitární organizací provádějící genocidu ve jménu nějakého státu.

Tato zpráva OSN je založena na tuctech přeživších, kteří tvrdí, že systematické vyvražďování trvá od srpna roku 2014, když Daesh obsadil město Sindžár v severním Iráku. Po obsazení města Jezídové utekli do blízkých hor, kde byli obklíčeni. Odtud byla část evakuována a zásobena helikoptérami s kurdskými vojáky za letecké podpory Francie, Británie a USA. Kurové posléze vytvořili koridor, aby Jezídové mohli uprchnout z obklíčení. Zdroje uvádějí, že bylo zabito přes 5 000 jezídských mužů a většina jezídské populace byla vysídlena nebo utekla. První útoky proti Jezídům můžeme datovat do roku 2007, kdy bylo zabito 500 lidí a víc jak 1 000 rodin bylo vyhnáno. Z těchto útoků byla obviněna al-Káida.

V reportu OSN je zmíněno, že se Islámský stát snaží vymazat identitu Jezídů, tak je definováno v Úmluvě o genocidě z roku 1948. Tento článek zní takto:

„Článek II:

V této Úmluvě se genocidiem rozumí kterýkoli z níže uvedených činů, spáchaných v úmyslu zničit úplně nebo částečně některou národní, etnickou, rasovou nebo náboženskou skupinu jako takovou:

  1.  usmrcení příslušníků takové skupiny;
  2.  způsobení těžkých tělesných ublížení nebo duševních poruch členům takové skupiny;
  3.  úmyslné uvedení kterékoli skupiny do takových životních podmínek, které mají přivodit její úplné nebo částečné fyzické zničení;
  4.  opatření směřující k tomu, aby se v takové skupině bránilo rození dětí;
  5.  násilné převádění dětí z jedné skupiny do jiné.“

Název zmíněného čtyřiceti-stránkového reportu je „Přišli ničit: trestná činnost ISIS proti Jezídům“. Tento report právně analyzuje záměr Daesh zničit kurdsky mluvící skupiny, které sunnitští radikálové považují za nevěřící. A právě mezi tuto skupinu patří Jezídové.

Defend_International_Reaches_out_to_Yazidis
Děti Jezídů s humanitární pomocí

Kdo Jezídové vlastně jsou? Jedná se o náboženské hnutí, které je kombinací několik středovýchodních náboženství, jako je hinduismus, mazdaismus, manicheismus, šamanismus a také křesťanství. U Jezídů můžeme kosmologii považovat za gnostickou, protože stvořitel není totožný s bohem. Již toto je v rozporu s většinou světových náboženství. Stvořitel stvořil kromě světa ještě šest andělů a boha Meleka, který vládne světu. Melek bývá občas spodobňován s ďáblem, proto mnoho náboženství má silné výhrady proti Jezídům. Za nejdůležitější lidskou, potažmo historickou, postavu můžeme považovat Šécha Adího do něhož byl údajně vtělen bůh. Jeho hrobka leží severovýchodně od Mosulu, konkrétně v místě Láliš, jedná se o nejvýznamnější místo Jezídů, druhé je právě výše zmíněný Sindžár.

Nyní přejděme přímo k reportu OSN. Paulo Pinheiro, předseda vyšetřovací komise, prohlásil, že zjištění genocidy musí vyvolat mnohem razantnější akci na politické úrovni. Dle mého názoru by celá Organizace spojených národů měla podniknout veškeré kroky k zamezení dalšímu pokračování zmíněné genocidy, a nenechávat to na slabých či zhroucených státech jako je Irák a Sýrie. Tyto státy neplní základní funkci státu, jako je ochrana vlastních obyvatel, již několik a politický tlak bez silné mezinárodní podpory danou situaci nezmění.

 Dále se stálí členové Bezpečností rady OSN zatím shodli na potřebě bojovat proti Daesh. Komisaři také požadují předání dané věci k mezinárodnímu soudnímu tribunálu, rovněž prohlásily, že Irák a Sýrie má povinnost předcházet také potrestat provádění genocidy, což ale je obtížné k jejich zmíněné slabosti vymáhání práva na svém území.

Jako poslední je pro upřesnění třeba zmínit, že v rukou Daesh je stále drženo přes 3 200 dětí a žen, které se stávají obětí znásilňování nebo otroctví. Ženy Jezídů jsou pokládány za movitý majetek, tudíž jsou prodávány na aukcích. Zde mohou být prodány zpět ke své rodině od 10 000 USD až do 40 000 USD, ovšem v zajetí jsou vystavovány mnohačetným znásilněním.  Daesh tyto aukce otroků provozuje pomocí šifrované aplikace Telegraph.[1] Jezídé mají na výběr buď konvertování k islámu, nebo smrt. Dívky od 9 let bývají znásilňovány a prodávány do otroctví. Mnoho z nich si myslí, že je všichni chtějí dostat pryč z Blízkého východu a Evropu vidí jako jediné řešení, kam utíkají ze strachu a také z důvodu, že v Německu je největší komunita Jezídů mimo Blízký východ, konkrétně se jedná o 50 000 lidí.

V současné době bylo odkryto na 30 masových hrobů. Žádná jiná náboženská skupina není tolik perzekuována jako Jezídové, a to především z důvodu jejich rozdílné a nepochopené víry ostatními obyvateli. Opětovné bezpečí Jezídů může zajistit pouze mezinárodní spolupráce, která povede k poražení Daesh a ke stabilizaci politické situaci v oblasti Iráku a Sýrie spolu s náboženskou svobodou a tolerancí.

[1] O dané aplikaci jsem nebyl schopen zjistit podrobnosti. V případě, že o ní budete vědět něco víc, napište do diskuze.

Štítky:

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *