V minulém vydání Sekuritaci.cz se objevil zajímavý článek Mgr. Josefa Krause reflektující současnou situaci v Íránu pod názvem „Írán stále na vlně demonstrací“. Jak titulek napovídá, i půl roku po prezidentských volbách se v této zemi stále protestuje. Z následujícího rozhovoru se dozvíte, že osud Íránců bojujících za svobodu není lhostejný ani brněnským studentům.

Na následujících řádcích se zájemci o studium Bezpečnostních a strategických studií na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně seznámí s celým procesem od podání přihlášky, přes přijímačky, studium až po bakalářské Státní závěrečné zkoušky. Nechť je tento text přínosným průvodcem na strastiplné cestě potencionálních budoucích odborníků na bezpečnost. Nenajdete-li v textu odpověď na Vaši otázku, neváhejte se pomocí komentáře k textu na cokoliv zeptat.

EDIT: červenec 2009

Ve čtvrtek dne 12.března měli studenti BSS možnost navštívit Centrální požární stanici Hasičského záchranného sboru Jihomoravského kraje v Brně na Lidické ulici. Domluvena byla jak prohlídka samotné hasičské stanice, tak také Krajského operačního a informačního střediska. Exkurze začala v garážích, kde nás zkušení hasiči podpraporčíci Mlečka a Vávra seznámili s veškerou zde umístěnou požární technikou. Výhodu jistě bylo, že první jmenovaný patří ke skupině lezců a druhý je strojník-řidič, takže se mohli při výkladu vzájemně doplňovat.

Školní rok se přes Vánoce přehoupnul do zkouškového období, které přináší nejen biflování ze sešitů a probdělé noci nad knihami, ale také úvahy o dalším semestru, neboť zahájení registrace předmětů se blíží…
Celý cirkus předmětů začíná na FSS 26. 1., takže času opravdu už mnoho nezbývá, zvlášť když jediného, čeho je teď opravdu hodně jsou nedodělané zápočty, odmítnuté seminárky a plánované zkoušky.
Proto tu jsou vaši sekuriťáci, kteří vám s výběrem předmětů pomohou…

Mimo klasických sociálněvědních bezpečnostních studií se na některých, zejména na technicky zaměřených fakultách, můžeme setkat i se studiem bezpečnosti v rámci technického zajištění. Jednou z takových škol je i Fakulta špeciálného inženierstva Žilinské univerzity, kterou v následujícím příspěvku představí jeden z nejvyšších představených této instituce – proděkan pro rozvoj a zahraniční vztahy, Ing. Tomáš Loveček, PhD.