Sekce sociální patologie Masarykovy české sociologické společnosti a prof. Michael Benes (RMIT University Melbourne)    vyhlašují 4. ročník vědecké soutěže pro studentské práce v oborech sociální deviace – kriminologie – sociální patologie – sociologie ohrožených skupin – prevence rizikového chování  …