Sportwashing v zahraniční politice Saúdské Arábie: Když sport slouží politickým zájmům

Sport a politika jsou po dekády vzájemně propojená témata. Ať se jedná o olympiádu v nacistickém Německu, ping-pingovou diplomacii nebo provázanost Kremlu a ruské hokejové ligy, sport je mnohdy užitečným politickým nástrojem. Jeho potenciálu si je vědoma i Saúdská Arábie, která usiluje o posílení své role na mezinárodním sportovním poli. Od investic do této oblasti si Rijád slibuje splnění několika cílů, zejména pak diverzifikaci ekonomických zdrojů a zlepšení svého mezinárodního obrazu. Cílem následujícího článku je uchopit koncept tzv. sportwashingu jako prostředek saúdské soft powera zhodnotit jeho úspěšnost a mezinárodní dopad.

Sportwashing a soft power

V posledních letech se setkáváme s označením sportwashing v mnoha anglicky píšících médiích. Jedná se o nový koncept, který až do nedávna neměl jasnou definici. Pojem má základ v zastřešujícím termínu whitewashing, který by se dal zjednodušeně popsat jako oportunistické, podvodné nebo neupřímné přivlastňování si nějaké hodnoty nebo věci za účelem vylepšení své pověsti. Typickým příkladem ostatních „washingů“ je greenwashing, což je činnost, která má vzbuzovat dojem, že společnost se angažuje v ochraně životního prostředí více než ve skutečnosti. [1] První použití termínu sportwashing v současném slova smyslu se připisuje kampani Sport for Rights. Tato ázerbájdžánská iniciativa lidskoprávních aktivistů a novinářů z roku 2015 upozorňovala na snahu země odvrátit pozornost od nedodržování lidských práv. Dělo se tak prostřednictvím prestižních sponzorství a pořádáním akcí, mimo jiné Evropských her, které se ve stejném roce konaly v Baku. [2]

V současnosti je sportwashing častou součástí strategie soft power autoritářských a nedemokratických států. Koncept soft power definoval v roce 1990 Joseph Nye, jako schopnost států, organizací nebo jiných aktérů ovlivňovat a přesvědčovat ostatní subjekty bez použití násilí nebo jeho hrozby. Oproti hard power, která se spoléhá na vojenskou sílu a ekonomickou dominanci, soft power spočívá v atraktivitě a přesvědčivosti politických hodnot, kulturních aspektů a zahraniční politiky daného aktéra. [3] Jedním z efektivních nástrojů soft power je využití právě sportu, který se stává důležitým prostředkem politického vlivu. Umožňuje aktérům získat pozornost a sympatie mezinárodního publika, a tím budovat a posilovat svůj mocenský kapitál. Ten pak mohou státy využívat v mezinárodním i domácím prostředí.

Definice sportwashingu

Definici pojmu sportwashing není věnována příliš velká pozornost. Jednou z mála je definice analytického serveru GlobalData:

„Sportwashing je praktika využívání sportu jednotlivcem, skupinou, společností nebo státem ke zlepšení své pověsti. Příklady zahrnují pořádání sportovní akce, nákup nebo sponzorování sportovních týmů nebo samotné zapojení do sportu.“ [4]

Důležitým posunem v definičním úsilí je zařazení termínu do Cambridgeského slovníku, který sportwashing definuje následovně: „Praxe organizace, vlády, země atd., která podporuje sport nebo pořádá sportovní akce, aby si zlepšila pověst. [5]“ Jinými slovy, země, které praktikují sportwashing tak usilují o zlepšení své mezinárodní reputace u většinové populace a o odvedení pozornosti od faktů, které by mohly pověst dané země poškodit. [6] Způsoby, jakými je sport takto využíván jsou teoreticky neomezené, ale mezi nejčastější patří pořádání sportovních akcí a vlastnictví nebo sponzorování sportovních týmů a soutěží. [7]

Termín je obecně vnímán jako pejorativní označení, které země nařčené ze sportwashingu vytrvale odmítají. To jej odlišuje od tradiční sportovní diplomacie, která žádné negativní konotace nemá. Sportovní diplomacie spadá do široké oblasti veřejné diplomacie. Zahrnuje reprezentativní a diplomatické aktivity, které sportovci vykonávají jménem svých vlád a ve spolupráci s nimi. Tato praxe tedy využívá sport k zapojení, informování a vytváření pozitivního obrazu u zahraniční veřejnosti a organizací, který je příznivý pro zahraničněpolitické cíle vysílající vlády. [8] Termíny jsou tedy velmi podobné, oba jsou součástí širší strategie států. Zásadním rozdílem ale je, že sportwashing zpravidla používají nedemokratické a autoritářské státy s nízkým lidskoprávním indexem.

V současnosti nejvíce obviněním ze sportwashingu čelí ropné monarchie Perského zálivu, Rusko nebo Čína. Jako sportwashing je označováno například fotbalové mistrovství světa v Kataru v roce 2022 nebo nákup anglického fotbalového klubu Newcastle United FC saúdským fondem PIF.  Zpětně se tak klasifikuje např. i olympiáda v nacistickém Německu v roce 1936. [9]

Katarský emír Ál Thání přebírá pořadatelství fotbalového mistrovství světa od ruského prezidenta Putina. Uprostřed stojí prezident FIFA Gianni Infantino. Zdroj: Wikimedia Commons.

Sportwashing jako potenciální hrozba

Problematičnost sportwashingu je patrná v několika úrovních. Tím nejzřejmějším je etický aspekt, který spočívá v maskování morálně špatného jednání (např. porušování lidských práv) za pomoci sportu, který je všeobecně vnímán pozitivně. [10] Na první pohled méně patrné jsou aspekty ekonomické. Konkrétně pak investice do sportovních klubů mimo vlastní autoritářský stát. Z ekonomického hlediska představují sportovní investice vstupní bránu pro další akvizice v daném zahraničním regionu. Vzhledem k tomu, že sportwashing spojujeme především s režimy, které určitým způsobem porušují lidská práva, mohou být tyto investice problematické. Za akvizicemi často stojí fondy, které jsou navázány přímo na autoritářské režimy a v důsledku je tedy podporují, případně jsou podmiňovány politickou loajalitou. Dále pak tyto fondy trpí nedostatkem transparentnosti u svých plateb. Zároveň mohou vlády autoritářských států využívat sportwashingu na svém území. Konkrétně investicemi do vlastních sportovních klubů nebo nákupem hvězdných hráčů. [11] [12]

Velké investice do zahraničních sportovních klubů jsou pro téma tohoto článku klíčové, zejména proto, že jsou často následovány dalšími investicemi v regionu. Tyto investice pak mnohdy vyvolávají podezření z korupce a uzavírání pochybných obchodů. Příkladem je akvizice fotbalového klubu Manchester City investiční skupinou spojenou s vládou Spojených arabských emirátů. [13] Po této akvizici skupina výrazně investovala do nemovitostí, které byly prodány místní radou pod cenou a pronajímány na neobvykle dlouhou dobu. Zároveň se v té době v Manchesteru projevovala bezdomovecká krize, kdy bylo mnoho pozemků, původně určených pro dostupné bydlení, využito pro výstavbu luxusních nemovitostí. [14] Manchesterská rada navíc dlouhodobě odmítá reagovat na výzvy organizací Human Rights Watch a Amnesty International týkající se stavu lidských práv ve Spojených arabských emirátech. [15]

Kontext Saúdské Arábie

Saúdská Arábie má v současnosti mezinárodně problematickou pověst. Lidskoprávní organizace Human Rights Watch a Amnesty International dlouhodobě upozorňují na hrozivý stav dodržování lidských práv v zemi. Jedná se zejména o systematické umlčování vládních kritiků, aktivistů a nezávislých duchovních. Příkladem je vražda opozičního novináře Džamála Chášukdžího z roku 2018, která se uskutečnila na saúdské ambasádě v Istanbulu. Odstranění novináře měl podle americké CIA schválit saúdský korunní princ Muhammad bin Salmán. Dalším předmětem kritiky je saúdský právní systém. Ten se opírá o islámské právo šaría a má zakotven trest smrti, který je vládou aktivně využíván. Problematické jsou také její aktivity v Jemenu, kvůli kterým Rijád čelí obviněním z porušování mezinárodního práva. [16] [17]

Britští protestující upozorňující na saúdské kontroverze v Jemenu. Zdroj: Wikimedia Commons.

V případě Rijádu jsou sportovní investice součástí širší ekonomické a politické strategie, která byla v roce 2016 představena pod názvem Vision 2030. O její vznik se zasloužil zejména Muhammad bin Salmán. Primárním cílem této vize je diverzifikace ekonomiky Rijádu a snížení závislosti na příjmech z nerostného bohatství. Důležitou součástí této ekonomické transformace jsou právě sportovní investice. Dle strategie mají Saúdské Arábii zajistit dominantní pozici na poli sportu, prostředky pro pořádání velkých sportovní akcí a dostat sport do saúdského veřejného povědomí. Součástí strategie je i zlepšení mezinárodní pověsti země, k čemuž mají pomoci právě investice do sportu. [18] Právě snaha o posílení reputace na mezinárodní úrovni v kombinaci s porušováním lidských práv je rozhodujícím prvkem pro kvalifikaci tohoto aspektu strategie jako sportwashing.

Sport je v tomto strategickém rámci klíčovým pilířem, a to nejen díky svému dosahu a popularitě. Stejně jako sousední Katar a Spojené arabské emiráty si i vláda Saúdské Arábie uvědomila politický potenciál sportu. Ten je inherentně spojen s vyvoláváním nadšení a národní sounáležitostí. Schopnost stimulovat tyto společenské nálady je pak výhodným prostředkem pro získávání politické přízně, nových diplomatických vztahů a investic. [19]

Hlavním nástrojem pro zprostředkování sportovních investic je saúdský Veřejný investiční fond (PIF), jehož předsedou je sám Muhammad bin Salmán. Ostatní členové vedení PIF patří do užšího kruhu bin Salmanových poradců a společníků a většinou zastávají vysoké funkce ve vládě nebo firmách, kde má PIF většinový podíl. Organizace a směřování PIF je tak přímo navázána na vládnoucí rodinu. PIF je jedním z vůbec nejrychleji rostoucích investičních fondů posledních let, které vlastní stát. Od roku 2015, kdy začal být jedním z nejdůležitějších pilířů saúdské ekonomiky, hodnota jeho portfolia vzrostla téměř čtyřikrát. V současnosti disponuje aktivy ve výši více než 360 miliard dolarů, což ho činí osmým největším státním investičním fondem na světě. Zároveň je však kritizován kvůli nedostatku transparentnosti jak ve financování, tak v oblasti propojení se saúdskou vládou. Další kontroverzí, které fond čelí je podílení se na nákupu letadla, které dopravilo Chášukdžího vrahy do Turecka. [20] Pod PIF spadají klíčové podíly v domácích (např. Saudi Aramco) i zahraničních (např. Twitter, Uber) společnostech, které generují významné zisky pro celou zemi. [21]

Sportwashing jako součást saúdské soft power

Zdrojem saúdské nevojenské síly byla tradičně ropa. Nicméně s vyčerpáváním zásob je Rijád nucen hledat nové způsoby, jak projektovat a posilovat své mocenské postavení. Strategie Vision 2030 tedy de factocentrum saúdského zájmu přesouvá ke sportwashingu. [22] [23]

Saúdská investiční aktivita je tak nyní patrná především ve fotbale, golfu a motorsportu. Zejména fotbal představuje pro Rijád velké spektrum možností, jak se angažovat. Velkou pozornost měla akvizice anglického klubu Newcastle United saúdským fondem PIF v roce 2021. [6] Pravděpodobně nejvýznamnější událostí pro saúdský fotbal byl loňský přestup Cristiana Ronalda do tamního klubu Al Nassr. [24] Ronaldova celosvětová popularita a marketingový potenciál přinesly saúdské lize obrovskou pozornost. V posledních letech saúdskoarabský režim také velmi aktivně rozvíjel své vztahy s Mezinárodní federací fotbalových asociací (FIFA). Zejména pak osobní vztah mezi prezidentem FIFA Giannim Infatinem a Muhammadem bin Salmánem přispívá k rostoucímu saúdskému vlivu ve světovém fotbalu. [25] Výsledkem těchto vztahů je saúdská kandidatura na pořadatelství mistrovství světa ve fotbale v roce 2030 společně s Řeckem a Egyptem. [26] Dále Saúdové usilují o organizaci velkých fotbalových zápasů na svém území. Úspěchem tohoto snažení jsou tak například utkání italského a španělského superpoháru konající se v Rijádu víceméně pravidelně od roku 2018. [27]

Neméně významné jsou aktivity v golfu a motorsportu. Příkladem je nová mezinárodní série LIV Golf sponzorovaná od roku 2022 právě Saúdskou Arábií. [28] Státní společnosti Saudi Aramco i PIF se v golfu velmi angažují a vytváří partnerský svazek. Klíčovou osobou je zde muž mnoha funkcí, Jásir al-Rumayyan. Ten zastává post předsedy Saudi Aramco a guvernéra PIF a také předsedy Saúdské golfové federace a fotbalového Newcastlu United. Saudi Aramco významně investuje také do oblasti motorsportu. V roce 2020 podepsala víceletou globální sponzorskou smlouvu se společností Formula One. [29] Dlouhodobě také sponzoruje prestižní Rallye Dakar, který se od roku 2020 koná na území Saúdské Arábie. [27]

Vedení společnosti Saudi Aramco během jednání se zástupci americké vlády. Zdroj: Wikimedia Commons.

Sportwashing jako brána k dalším investicím

Z výše zmíněných investičních aktivit lze vyvodit dvě tendence. Zaprvé se Rijád pořádáním a sponzoringem velkých sportovních událostí snaží zbavit nálepek autoritativní a ultrakonzervativní země. Naopak se prezentuje jako moderní a otevřený stát. Druhá tendence je spojena s ekonomickou transformací. Příkladem je nákup anglického fotbalového klubu Newcastle United. Zde je kromě emoční stránky důležitý také ekonomický aspekt. Akvizice klubu totiž funguje jako brána k dalším investicím. Výběr právě tohoto klubu není náhodný. Město Newcastle upon Tyne se nachází v ekonomicky upadajícím regionu severovýchodní Anglie [30] a představuje tak prostor pro saúdské investice.

V letošním roce byla vytvořena platforma pro obchodní a investiční dialog mezi Saúdskou Arábií a regionem severovýchodní Anglie. Cílem je spojit regionální veřejné a soukromé subjekty s Rijádem a prozkoumat možnosti v oblastech obnovitelné zdroje energie, cestovního ruchu, zdravotnictví nebo vzdělávání. [31] Vidíme tak stejný vzorec, který byl použit po nákupu Manchesteru City v roce 2008 fondem z Abú Dhabí. V obou případech proběhly po akvizicích fotbalových klubů rozsáhlé regionální investice. [32] Podobně jako severovýchodní region, také oblast v okolí Manchesteru procházela v době nákupu ekonomickým úpadkem. [33]

Slavící fanoušci Newcastlu United po převzetí klubu saúdskými majiteli. Zdroj: Wikimedia Commons.

V posledních letech nakoupil PIF, další různé skupiny a jednotlivci, blízké saúdské monarchii, významné podíly v celé řadě britských společností. Za zmínku stojí nákup 16% podílu ve společnosti Aston Martin ze strany PIF v roce 2022. Ve stejném roce podepsala Saudi Aramco dlouhodobý sponzorský kontrakt s týmem této automobilky v soutěži Formula One. [34] Spolu s těmito investicemi jsou také na vzestupu akvizice významných podílů v médiích. Například zpravodajský server The Independent je od roku 2018 ze 30 % vlastněn Sultánem Muhammadem Abuljadayelem. [35]

Ještě donedávna měla britská vláda poměrně omezené prostředky k zabránění zahraničním investicím z důvodu národní bezpečnosti. Nicméně v lednu 2022 vstoupil v platnost zákon o národní bezpečnosti a investicích. Ten dává vládě větší pravomoci k přezkumu a blokování některých transakcí. Vláda by tedy měla tuto legislativu aktivně využívat k důkladné kontrole dění ve vlastní ekonomice. Zejména pak u tak citlivých investičních a obchodních aktivit, jako je akvizice médií zahraničními vlastníky. Zároveň by bylo vhodné se zaměřovat na to, kdo z klíčových postav britské vlády se Saúdy obchoduje. [35]

Sportwashing je v saúdské zahraniční politice rostoucí fenomén s vážnými důsledky. Země využívá sportovní akce k získání mezinárodní prestiže a odvrácení pozornosti od kontroverzních lidskoprávních problémů. Ostatní státy, účastí na sportovních událostech a přijetím saúdských investic, legitimizují autoritářský režim a porušování lidských práv. Na druhou stranu sportwashing zároveň přináší pozornost, která může vyvolat mezinárodní tlak na dodržování lidských práv a snahu o demokratizaci. To ale vyžaduje, aby zahraniční vlády upřednostnily lidská práva před ekonomickými zájmy.


Editor článku: Michaela Mildorfová, Veronika Zwiefelhofer Čáslavová

Zdroje

[1] CAMBRIDGE DICTIONARY. (n. d.). Greenwashing. Cambridge University. Retrieved from https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/greenwashing

[2] OXFORD DICTIONARIES. (2018, červenec 18). Weekly Word Watch: sportswashing. Oxford University.Retrieved from http://web.archive.org/web/20180727111921/https:/blog.oxforddictionaries.com/2018/07/27/weekly-word-watch-toxoplasmosis-sportswashing-and-poverty-porn/

[3] Nye, J. S. (1990). Soft Power. Foreign Policy. 80(1990). 153-171. Retrieved from https://www.jstor.org/stable/1148580

[4] Sidhika, A. (2023, únor 24). Explainer: What is Saudi Arabia’s PIF and why is it linked to sportswashing?. Sportcal. Retrieved from https://www.sportcal.com/event/explainer-what-is-saudi-arabias-pif-and-why-is-it-linked-to-sportswashing/

[5] CAMBRIDGE DICTIONARY. (n. d.). Sportwashing. Cambridge University. Retrieved from https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/sportswashing

[6] THE GUARDIAN. (2020, leden 27). Newcastle takeover ‚sportswashing, plain and simple‘, says Amnesty. The Guardian. Retrieved from https://www.theguardian.com/football/2020/jan/27/newcastle-takeover-sportswashing-saudi-consortium-amnesty

[7] Towriss, D. (2022, listopad 24). Explainer: What is ‘sportswashing’, and how does it threaten democracy?. International Institute for Democracy and Electoral Assistance. Retrieved from https://www.idea.int/blog/explainer-what-%E2%80%98sportswashing%E2%80%99-and-how-does-it-threaten-democracy

[8] Murray, S. (2012). Sports-Diplomacy: a hybrid of two halves. Diplomacy and Statecraft. 23(3). 1-24. Retrieved from https://www.culturaldiplomacy.org/academy/content/pdf/participant-papers/2011-symposium/Sports-Diplomacy-a-hybrid-of-two-halves–Dr-Stuart-Murray.pdf

[9] Skey, M. (2022, listopad 4). Sportswashing: Media headline or analytic concept?. International Review for the Sociology of Sport. 1-16. Retrieved from https://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1177/10126902221136086

[10] Fruh, K., Archer, A. & Wojtowitz, J. (2023). Sportswashing: Complicity and Corruption. Sports, Ethics and Philosophy. 17(1). Retrieved from https://www.tandfonline.com/doi/epdf/10.1080/17511321.2022.2107697?needAccess=true&role=button

[11] Schaer, C. (2022, únor 10). Will Saudi Arabia use global investments for political gain?. Deutsche Welle. Retrieved from https://www.dw.com/en/will-saudi-arabia-use-billion-dollar-international-investments-for-political-goals/a-63268257

[12] Roll, S. (2019, červenec). A Sovereign Wealth Fund for the Prince: Economic Reforms and Power Consolidation in Saudi Arabia. German Institute for International and Security Affairs. Retrieved from https://www.swp-berlin.org/publications/products/research_papers/2019RP08_rll_Web.pdf

[13] McGeehan, N. (2021, říjen 12). We must realise the threat posed by Saudi Arabia’s Newcastle ‘sportswashing’. Open Democracy. Retrieved from https://www.opendemocracy.net/en/opendemocracyuk/we-must-realise-the-threat-posed-by-saudi-arabias-newcastle-sportswashing/

[14] Chakrabortty, A. (2022, červenec 21). How a great English city sold itself to Abu Dhabi’s elite – and not even for a good price. The Guardian. Retrieved from https://www.theguardian.com/commentisfree/2022/jul/21/great-english-city-sold-abu-dhabis-elite-manchester

[15] Merrill, J. (2016, březen 16). Human rights groups tackle Manchester leaders over UAE ties. Middle East Eye. Retrieved from https://www.middleeasteye.net/fr/news/exclusive-rights-groups-press-manchester-civic-and-football-leaders-over-uae-ties-2135988559?__cf_chl_jschl_tk__=pmd_YByCXH6iLH0YMT3Bl16xuPR17zhDOWDUT8uwA0hl8u4-1633958539-0-gqNtZGzNAnujcnBszQl9

[16] HUMAN RIGHTS WATCH. (2022). Saudi Arabia: Events of 2021. HRW World Report. Retrieved from https://www.hrw.org/world-report/2022/country-chapters/saudi-arabia

[17] AMNESTY INTERNATIONAL. (2021). SAUDI ARABIA 2022. Amnesty International. Retrieved from https://www.amnesty.org/en/location/middle-east-and-north-africa/saudi-arabia/report-saudi-arabia/

[18] Carosella, V. R. (2022). Football as Soft Power: The Political Use of Football in Qatar, the United Arab Emirates and the Kingdom of Saudi Arabia. Abdou Filali-Ansary Occasional Paper Series. Retrieved from https://ecommons.aku.edu/uk_ismc_series_ops/9/

[19] Elsborg, S. (2022, říjen 27). The Saudis in sport: Ambitions much larger than sportswashing. PlayTheGame. Retrieved from https://www.playthegame.org/news/the-saudis-in-sport-ambitions-much-larger-than-sportswashing/

[20] DeCiccio, E. (2021, únor 26). Crown prince’s actions in Khashoggi killing leave Saudi fund vulnerable, ex-Obama official says. CNBC. Retrieved from https://www.cnbc.com/2021/02/26/saudi-fund-vulnerable-after-mbs-actions-in-khashoggi-killing-ex-obama-official-says.html

[21] Montambault Trudelle, A. (2023). The Public Investment Fund and Salman’s state: The political drivers of sovereign wealth management in Saudi Arabia. Review of International Political Economy. 30(2). 747-771. Retrieved from https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/09692290.2022.2069143

[22] Torregosa Ramos, N. (2023). Vision 2030 in Saudi Arabia. Instituto Español de Estudios Estratégicos.Retrieved from https://www.ieee.es/Galerias/fichero/docs_analisis/2023/DIEEEA24_2023_NATTOR_Arabia_ENG.pdf

[23] Lee, M. (2021, září 21). Saudi Vision 2030: What are Saudi Arabia’s Plans for the Future?. Earth.org. Retrieved from https://earth.org/saudi-vision-2030/

[24] Turak, N. (2022, prosinec 20). Cristiano Ronaldo signs with Saudi Arabian soccer club Al Nassr for reported record-breaking salary. CNBC. Retrieved from https://www.cnbc.com/2022/12/30/cristiano-ronaldo-signs-with-saudi-arabian-club-al-nassr-for-reported-record-breaking-salary.html

[25] Brennan, E. (2022, srpen 21). Infantino watches boxing with MBS as Egypt touts joint FIFA World Cup bid with Saudi Arabia. Inside the Games. Retrieved from https://www.insidethegames.biz/articles/1127187/infantino-crown-prince-world-cup

[26] Ayyad, I. (2022, srpen 19). Egypt, Saudi Arabia, Greece launch bid for 2030 World Cup. Al Monitor. Retrieved from https://www.al-monitor.com/originals/2022/08/egypt-saudi-arabia-greece-launch-bid-2030-world-cup

[27] Elsborg, S. (2023, leden 12). The expansion of Saudi investments in sport: From football to esport. PlayTheGame. Retrieved from https://www.playthegame.org/news/the-expansion-of-saudi-investments-in-sport-from-football-to-esport/

[28] Porter, K. (2022, březen 17). Saudi-backed LIV Golf Invitation Series launching in June with $255 million purse over eight events. CBS. Retrieved from https://www.cbssports.com/golf/news/saudi-backed-liv-golf-invitation-series-launching-in-june-with-255-million-purse-over-eight-events/

[29] Reuters Staff (2020, březen 10). Saudi Aramco partners with Formula One. Reuters. Retrieved from https://www.reuters.com/article/ozasp-uk-motor-f1-aramco-idAFKBN20X21C-OZASP

[30] Callaghan, P. (n. d.). North East England – moving from an industrial economy from an industrial economy to a knowledge economy. OECD. Retrieved from https://www.oecd.org/education/imhe/39552858.pdf

[31] Whitfield, G. (2023, květen 2). North East launches Saudi business group following Newcastle United takeover. BusinessLive. Retriever from https://www.business-live.co.uk/enterprise/north-east-launches-saudi-business-26820896

[32] Sambidge, A. (2022, říjen 7). Saudi’s Newcastle Utd deal looks to kick start regeneration funding. Arabian Gulf Business Insight. Retrieved from https://www.agbi.com/articles/saudis-newcastle-utd-deal-could-kick-start-regeneration-funding/

[33] Dodge, M. & Brook, R. (2016). From Manufacturing Industries to a Services Economy: The Emergence of a ‘New Manchester’ in the Nineteen Sixties. Making Post-war Manchester: Visions of an Unmade City.Retrieved from https://personalpages.manchester.ac.uk/staff/m.dodge/Making-Post-War-Manchester-Catalogue-introductory-text.pdf

[34] Reuters Staff. (2022, únor 3). Aston Martin F1 team sign long-term deal with Saudi’s Aramco. Reuters. Retrieved from https://www.reuters.com/lifestyle/sports/aston-martin-f1-team-sign-long-term-deal-with-saudis-aramco-2022-02-03/

[35] ALQST (2022, prosinec). A Soft Touch? Human Rights and the UK-Saudi Relationship. ALQST Position Paper. Retrieved from https://alqst.org/uploads/Human-Rights-and-the-UK-Saudi-Relationship.pdf

Štítky:

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *