Azerbajdžan sa v médiách objavuje prevažne v spojení s konfliktom v Náhornom Karabachu. Tento desaťročia trvajúci konflikt medzi tamojším arménskym obyvateľstvom a Azerbajdžanom občas prejde z fázy nízkej do fázy vysokej intenzity, a vtedy Azerbajdžan zapĺňa titulky popredných svetových médií. Aj napriek tomu, že sa jedná…

Všeobecné voľby[1] v Bosne a Hercegovine (BiH), ktoré prebehli v nedeľu 7. októbra, boli jednými z najsledovanejších volieb roku 2018, a to najmä v kontexte očakávaných prístupových rokovaní s Európskou úniou, o ktorej členstvo krajina formálne požiadala pred dvomi rokmi. Výsledky sa mali stať ukazovateľom toho, či je…

Post-sovětská Gruzie zažila dvě série konfliktů s Abcházií a Jižní Osetií, které zůstávají nevyřešeny dodnes. Budování gruzínské státnosti během získávání nezávislosti se ukázalo být hrozbou různým minoritním skupinám žijících na území bývalé Gruzínské sovětské socialistické republiky. Sovětský odkaz, vlna nacionalistických ideologií a…