Na následujících řádcích se zájemci o studium Bezpečnostních a strategických studií na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně seznámí s celým procesem od podání přihlášky, přes přijímačky, studium až po bakalářské Státní závěrečné zkoušky. Nechť je tento text přínosným průvodcem na strastiplné cestě potencionálních budoucích odborníků na bezpečnost. Nenajdete-li v textu odpověď na Vaši otázku, neváhejte se pomocí komentáře k textu na cokoliv zeptat.

EDIT: červenec 2009

Mimo klasických sociálněvědních bezpečnostních studií se na některých, zejména na technicky zaměřených fakultách, můžeme setkat i se studiem bezpečnosti v rámci technického zajištění. Jednou z takových škol je i Fakulta špeciálného inženierstva Žilinské univerzity, kterou v následujícím příspěvku představí jeden z nejvyšších představených této instituce – proděkan pro rozvoj a zahraniční vztahy, Ing. Tomáš Loveček, PhD.