Na našem webu jsme se již dříve věnovali problematice tzv. ruského „blízkého zahraničí.“ Zatímco předchozí článek se věnoval kavkazským republikám, tentokrát se zaměřujeme na republiky středoasijské. Prostor je věnován Kazachstánu, který má na svém území velkou ruskou menšinu, a Tádžikistánu,…

Úvod Země Střední Asie jsou v několika posledních dekádách skloňovány zejména v souvislosti s turbulentním děním v Afghánistánu, v poslední době také v Kazachstánu. Na jaře loňského roku ale proběhla mezi Tádžikistánem a další středoasijskou republikou, Kyrgyzstánem, krátká srážka, která…

Může být ruská menšina bezpečnostní hrozbou pro titulární národy Střední Asie? Ve většině středoasijských „stánů“ se dodnes nachází nezanedbatelná ruská menšina jako pozůstatek SSSR, která se plně nepřizpůsobila tamnímu prostředí, což může vyvolávat vnitřní problémy. Zahraniční a bezpečnostní politika těchto…

Rinčanie zbraní v Kaspickom mori Spor medzi Azerbajdžanom a Turkménskom ohľadne ropných nálezísk v Kaspickom mori sa vyhrocuje. Súčasné zhoršenie vo vzájomných vzťahoch je dôsledkom rozhodnutia Turkménska začať geologický prieskum v jednom zo sporných nálezísk. Azerbajdžan tento krok považuje za porušenie dohody z r. 2008,…

Cílem práce bude aplikace teorie failed state na případovou studii Tádžikistánu. Pro změření slabosti země bude využit konceptuální rámec Fund for Peace, který nedefinoval 12 indikátorů pádu státu. Indikátory jsou rozdělené do tří nadřazených kategorií společenských, ekonomických a vojensko-politických indikátorů,…