Vojna na Ukrajine priniesla nečakanú kombináciu budovania zákopov, rozsiahleho nasadenia delostrelectva a masových útokov dronov. Tento konflikt zároveň výrazne zmenil bezpečnostnú situáciu v Európe, čo malo za následok zvýšenie investícií do obrany európskych štátov. V akom stave sú v súčasnosti…

Po vypuknutí vojnového konfliktu na Ukrajine vo februári 2022 sa Bielorusko dostalo do nového, relatívne významného, postavenia. Stalo sa sekundárnym aktérom vojny a najbližším partnerom Ruskej federácie. V prvých dvoch desaťročiach 21. storočia bolo však zároveň možné pozorovať postupné zlepšovanie vzťahov so…

V deváté epizodě podcastu Debrief diskutujeme s Romanem Franclem, pracovníkem Generálního ředitelství pro humanitární pomoc a civilní ochranu, neboli DG ECHO. V první polovině této epizody se zaměřujeme zejména na to, kde a jak DG ECHO zprostředkovává pomoc v rámci…

V osmé epizodě podcastu Debrief diskutujeme s Tomášem Šmídem, bezpečnostním analytikem a expertem na postsovětský prostor, o aktuálně probíhající válce na Ukrajině. V první polovině této epizody se zaměříme zejména na období před samotným vypuknutím konfliktu a roli jendnotlivých složek…