Střelba na texaské Robb Elementary School

Střelba na Robb Elementary School, která proběhla 24. května letošního roku, se svými následky řadí mezi nejvážnější případy masové střelby na amerických vzdělávacích institucích. Osmnáctiletý útočník zavraždil během svého řádění na základní škole v texaském Uvalde 21 osob. Oběťmi útoku byly zejména děti, žáci třetí a čtvrté třídy, ve věkovém rozmezí 9 až 11 let. Během útoku zemřely také dvě učitelky a samotný útočník. Osmnáct osob bylo během střelby zraněno. Po střelbě na Sandy Hook Elementary School[1] z roku 2012 se jedná o druhý nejkrvavější případ střelby na základním stupni amerického vzdělávacího systému a třetí nejvážnější celkově. Tento report nabízí celkovou analýzu střelby v Uvalde a zasazuje tento incident do kontextu střeleb na amerických školách. Poté se věnuje rozdílným následkům útoků i bezpečnostním opatřením na jednotlivých úrovních amerického vzdělávacího systému.

Fenomén školních střeleb

Střelby na amerických školách, ale i obecně masové střelby ve Spojených státech se za posledních několik desítek let etablovaly jako velice specifická součást americké kultury. Tomuto tvrzení nahrává zejména fakt postupného růstu celkového počtu případů střeleb na amerických školách za jednotlivé roky. Počet střeleb na školách roste pravidelně od roku 2015, rapidní růst je možný pozorovat od roku 2018, kdy proběhlo 118 incidentů. V porovnání s rokem 2017, kdy střeleb proběhlo 57, se jedná o více než 100% nárůst. V tomto ohledu je pak signifikantní také rok 2021, kdy proběhlo 249 střeleb, a také rok 2022, kdy k necelé půlce roku proběhlo již 119 takových událostí. [1] Všeříkající je i americké prvenství v celkovém počtu školních střeleb. V porovnání s ostatními zeměmi na světě vedou Spojené státy více než o délku jedné trati. Druhé je v tomto ohledu Mexiko s osmi případy a třetí Jihoafrická republika s případy šesti. [2]

Profil pachatele

Robb Elementary School se nachází v texaském městečku Uvalde, kde žije přibližně 15 tisíc obyvatel. Město leží nedaleko mexických hranic, asi 130 km západně od San Antonia. [3] Městská komunita je tvořena z 80 % procent Latinoameričany, z nichž se velká část potýká s ekonomickými problémy. Z podobného zázemí pochází i pachatel této střelby – osmnáctiletý Salvador Rolando Ramos. Budoucí pachatel dříve navštěvoval Uvalde High School, kterou kvůli velkému počtu zameškaných hodin opustil. Jeho bývalá škola se nachází ve stejné spádové oblasti jako Robb Elementary School. [4] Více než 90 % studentů v tomto školním obvodu jsou Latinoameričané a 80 % studentů je podle statistik Texaské vzdělávací agentury ekonomicky znevýhodněných. [5]

Poloha města Uvalde, kde proběhla popisovaná střelba, na mapě Spojených států. Zdroj: Wikipedia

Salvador Ramos se narodil 16. května roku 2004 v Severní Dakotě. Kvůli rodinným problémům žil se svými prarodiči z matčiny strany. Ramosův otec se na jeho výchově nepodílel. Již od dětství byl šikanován kvůli své vadě řeči. V době, kdy čin spáchal, neměl žádnou trestní minulost ani žádné oficiálně dokumentované duševní potíže. Rok pracoval v restauraci rychlého občerstvení. Jeho bývalí kolegové ho charakterizovali jako „stydlivého mladého muže, který nemá mnoho přátel“. Podle jeho bývalých kolegů měl problémy s navazováním sociálních vztahů. [6] [7]

Průběh střelby

Události vedoucí ke střelbě začaly 17. května, kdy si Ramos jako dárek ke svým osmnáctým narozeninám v obchodě se sportovními potřebami koupil poloautomatickou útočnou pušku stylu AR-15. Následující den si od neznámého zdroje koupil přibližně 400 nábojů. Druhou útočnou pušku si Ramos pořídil 19. května. Všechny prostředky, které během svého činu využil, shromáždil během pouhých tří dnů. [8]

Ramos započal svůj osudný den, 24. května 2022, sérií soukromých zpráv skrze sociální sítě. Zprávy obsahovaly věty jako: „zastřelím babičku“, „zastřelil jsem babičku“ nebo „jdu vystřílet základní školu“. Jeho řádění začalo krátce po jedenácté hodině dopoledne, kdy nejdříve ve svém bydlišti vážně postřelil svou babičku.[2] Následně z místa činu uprchl svým autem, již vyzbrojený oběma zbraněmi a zásobou nábojů. Ramos autem najel do příkopu poblíž školy, kolemjdoucí mu nabídli pomoc, ale Ramos po nich začal střílet. Poté z auta vystoupil, nesl zbraň a tašku. Přelezl plot obklopující školní parkoviště a začal střílet na budovu školy. Okolo 11:30 dopoledne přijala tísňová linka 911 první hlášení o střelbě. [3] [8]

Útočná puška stylu AR-15. Nejedná se o obrázek přesného druhu zbraně, který pachatel během střelby použil. Zdroj: Wikipedia

Střelec se rozhodl do školy vstoupit zadním (západním) vchodem, přičemž jeden z učitelů se jej pokusil zamknout v moment, kdy zahlédl Ramose přicházet. Ten mezitím vypálil několik dalších ran. Dveřím selhal samozamykací mechanismus a zůstaly tak otevřené, útočník vstoupil bez problémů do budovy školy. [9] Ramos zamířil do propojených učeben 111 a 112, kde ze své zbraně vystřelil alespoň 100 nábojů. Právě v těchto učebnách policisté později objevili všechna těla obětí. [10]

Uvaldští policisté dorazili na místo střelby velice rychle a do budovy školy vstoupili pouze o dvě minuty později než pachatel, tedy asi v 11:35 dopoledne. Tři policisté vyzbrojeni pouze krátkými zbraněmi se dostali do přestřelky s útočníkem krátce poté, co se přiblížili ke zmíněným učebnám. Dva policisté byli během potyčky postřeleni. Policisté se s Ramosem pokusili vyjednávat, ale Ramos nereagoval. Velitel zásahu předpokládal, že se na místě již nenachází žádní ohrožení civilisté a situaci označil za barikádovou. Rozhodl se vyčkávat na příjezd lépe vybavených kolegů. Velitel zásahu čelil po střelbě značné kritice za špatné vyhodnocení situace. V tento okamžik bylo v okolí propojených učeben, ve kterých se pachatel zamknul, přibližně dvacet zasahujících policistů. [11]

Policisté si na místo vyžádali zásahovou jednotku, speciální vybavení, balistickou ochranu, odstřelovače a policejního vyjednavače. Mezitím proběhla evakuace všech osob ve škole, mimo učebny, kde se nacházel pachatel. Ve 12:15 odpoledne dorazila na místo zásahová jednotka pohraniční stráže.[3] Některým z dětí uvězněných ve třídách se podařilo dovolat na linku 911 a poskytnout tak zasahujícím policistům klíčové informace. [10] Důkaz toho, že se v místnosti stále nacházejí přeživší a že střelba pokračuje, byl hlavním impulsem k intervenci zásahové jednotky. Speciální jednotka vybavena balistickou ochranou, zejména balistickými štíty, vtrhla do učebny a Ramose zastřelila. Pachatel byl zlikvidován přibližně ve 12:50 odpoledne. [13]

Poté, co byl střelec zneškodněn, policisté vyvedli přeživší z učeben. Teprve tehdy se plně dokreslil tragický obrázek celé události. Střelba na základní škole Robb v texaském Uvalde si vyžádala 21 obětí, 18 osob bylo zraněno. Oběťmi byly převážně děti a dvě učitelky. Svými následky je střelba třetím nejvážnějším případem školní střelby v historii Spojených států. Také znovu upozornila na problematickou dostupnost střelných zbraní v americké i texaské právní úpravě. [14]

Budova základní školy Robb v texaském Uvalde. Zdroj: Wikipedia

Americká vzdělávací soustava, bezpečnost a školní střelby

Americký vzdělávací systém je od toho českého značně odlišný a v tomto ohledu se jeví problematický i překlad jednotlivých úrovní amerického školství. Studenti v USA navštěvují primární a sekundární vzdělávání celkem dvanáct let. Primární vzdělávání začíná školkou okolo pěti let věku. Následně studenti pokračují na základní školu (v USA elementary school), kterou zpravidla absolvují v deseti či jedenácti letech. Další úroveň by v České republice nejlépe vystihoval druhý stupeň základní školy (v USA middle school nebo junior high school). Odtud ve čtrnácti letech mohou zamířit do sekundárního vzdělávání, typicky high school (ekvivalentem v ČR je střední škola). Po jejím absolvování mohou pokračovat v osmnácti letech na univerzitu, nebo do zaměstnání. [16] [17]

Z dostupných dat vyplývá, že nejzranitelnější jsou v tomto ohledu americké high schools, ve kterých četnost výskytu střeleb výrazně přesahuje ostatní úrovně amerického vzdělávání. To můžeme přiřadit výrazně vyššímu průměrnému věku studentů na této úrovni. Pro potenciální pachatele je výrazně snazší opatřit si zbraň. Na druhém místě jsou základní školy, kde sice k útokům dochází výrazně méně, o to tragičtější však bývají následky. V případě elementary schools nejsou pachateli ve většině případů studenti školy. Podobně tomu bylo i u střelby na Robb Elementary School nebo již zmíněné Sandy Hook Elementary School. K nejmenšímu počtu incidentů dochází na middle schools. [18]

Navzdory tomu, že Robb Elementary School byla na podobné situace papírově dostatečně připravena, v praxi se její prvky bezpečnosti ukázaly jako liché. Ve spádovém obvodu byli určeni speciálně pověření policisté, kteří měli dohlížet na bezpečnost v areálech vzdělávacích institucí v oblasti (např. hlídat vjezdy na parkoviště). Přítomný byl i systém monitorování hrozeb na sociálních sítích, detektory pohybu, oplocení areálu, bezpečnostní kamery nebo pravidelné školení zaměstnanců i studentů (jmenována jsou jen některá bezpečnostní opatření). [19]

Data dostupná ze stránek Národního centra pro statistiky o vzdělávání (National Center for Education Statistics – NCES) ukazují na značné rozdíly v aplikaci nejběžnějších bezpečnostních opatření na jednotlivých úrovních vzdělávacího systému. Statistické údaje zejména ukazují na značně malé využití tvrdých bezpečnostních opatření, jako jsou náhodné kontroly za účelem odhalení nepovolených předmětů nebo kontroly pomocí detektoru kovu. Právě obě zmíněná bezpečnostní opatření se procentuálně nejméně vyskytují na základním stupni amerického vzdělávání. [20]

Procento veřejných škol, které používají vybraná bezpečnostní opatření. Zdroj: NCES

Závěr

Otázkou zůstává, zda by plošné rozšíření některých bezpečnostních opatření vedlo ke snížení počtu útoků v USA, či zda by alespoň úspěšně snížila vážnost školních střeleb. Faktem však zůstává, že k útokům na základních školách nedochází v takové míře jako na high schools, jejich následky mohou být však stejně tragické, ne-li tragičtější, což dokazuje zejména větší průměrný počet mrtvých i zraněných během střeleb na základní úrovni vzdělávání [21]. Je také zřejmé, že školní masové střelby v USA nejsou snadno řešitelné a k rozuzlení tohoto problému budou zapotřebí rozsáhlé (nejen) legislativní změny, zejména ty mířící na proces získávání a držení střelných zbraní.


Poznámky pod čarou

[1] Ve své době i v současnosti byla střelba na Sandy Hook Elementary School, ležící ve městě Newtown ve státě Connecticut, celkově druhou nejtragičtější školní střelbou v dějinách USA. Dvacetiletý pachatel Adam Lanza během svého hrůzného řádění zavraždil 27 lidí, mezi kterými bylo i 20 žáků školy ve věku šest až sedm let. [15]

[2] Ramosova babička přežila střelnou ránu do obličeje navzdory tomu, že byla záchranáři objevena až po konci střelby na škole. Následně byla v kritickém stavu hospitalizována v nemocnici. [3]

[3] Zásahová jednotka pohraniční stráže – Border Patrol Tactical Unit (BORTAC) je nasazována jako útvar okamžité reakce na mimořádné a vysoce rizikové incidenty vyžadující speciální trénink a taktiku. [12]

Zdroje

[1] Statista. 2022. “Number of K-12 school shootings in the United States from 1970 to May 2022, by active shooter status”. Statista.com. https://www.statista.com/statistics/971473/number-k12-school-shootings-us/.

[2] World Population Review. 2022. “School Shootings by Country 2022”. Worldpopulationreview.com. https://worldpopulationreview.com/country-rankings/schoolshootings-by-country.

[3] Murphy, Matt. 2022. “Texas shooting: How a sunny Uvalde school day ended in bloodshed”. Bbc.com. 26. May. https://www.bbc.com/news/world-us-canada-61577777.

[4] Tebor, Celina, Ryan Miller, N´Dea Yancey-Bragg, Chris Kenning, and Will Carless. 2022. “Texas school shooter lived in Uvalde: What we know about gunman, motive and how weapons were obtained”. USA today. https://eu.usatoday.com/story/news/nation/2022/05/24/uvalde-texas-school-shooting-suspect-motive/9916569002/.

[5] Texas Education Agency. 2022. “2020-21 School Report Card: UVALDE H S (232903001)”. https://rptsvr1.tea.texas.gov/cgi/sas/broker?_service=marykay&_program=perfrept.perfmast.sas&_debug=0&ccyy=2021&lev=C&id=232903001&prgopt=reports%2Fsrc%2Fsrc.sas.

[6] Beauregard, Luis Pablo. 2022. “Who was Salvador Ramos, the young man who sowed terror in a Texas school shooting?”. El Pais. 25. May. https://english.elpais.com/usa/2022-05-25/who-was-salvador-ramos-the-young-man-who-sowed-terror-in-a-texas-school-shooting.html.

[7] Albert, Victoria. 2022. “Texas elementary school gunman posted messages about attack right before shooting, governor said”. CBS news. 26. May. https://www.cbsnews.com/live-updates/texas-school-shooting-uvalde-facebook-messages/.

[8] Reuters. 2022. “Timeline of events in Texas school shooting”. Reuters. 27. May. https://www.reuters.com/world/us/chronology-timeline-events-texas-school-shooting-2022-05-26/.

[9] Vertuno, Jim. 202AD. “Texas police: School door shut but didn’t lock before attack”. AP news. 1. June. https://apnews.com/article/uvalde-school-shooting-texas-a55b3ccc5a32dce916e7d0a10d7c546e.

[10] Oxner, Reese, and Carla Astudillo. 2022. “What we know, minute by minute, about how the Uvalde shooting and police response unfolded”. The Texas Tribute. 27. May. https://www.texastribune.org/2022/05/27/uvalde-texas-school-shooting-timeline/.

[11] Fechter, Joshua, and Reese Oxner. 2022. ““The wrong decision”: Texas DPS says local police made crucial error as school shooting continued”. The Texas Tribute. 27. May. https://archive.ph/KbkoH#selection-559.0-559.97.

[12] U.S. Custums and Border Protection. n. d. “Border Patrol Tactical Unit (BORTAC)”. U.S. Custums and Border Protection. https://www.cbp.gov/sites/default/files/documents/Border%20Patrol%20Tactical%20Unit.pdf.

[13] Miroff, Nick, Meryl Kornfield, Timothy Bella, Kim Bellware, and Mark Berman. “Gunman emerged from classroom closet firing at Border Patrol agents, official says”. The Washington Post. 27. May. https://www.washingtonpost.com/nation/2022/05/27/texas-school-shooting-uvalde-victims-live-updates/.

[14] Chapman, Isabelle, Daniel A. Medina, Nicole Chavez, and Dakin Andone. 2022. “Uvalde school shooter was in school for up to an hour before law enforcement broke into the room where he was barricaded and killed him”. Cnn.com. https://edition.cnn.com/2022/05/25/us/uvalde-texas-elementary-school-shootingwednesday/index.html.

[15] History. 2013. “Sandy Hook school shooting”. History.com. 11. December. https://www.history.com/this-day-in-history/gunman-kills-students-and-adults-at-newtown-connecticut-elementary-school.

[16] U.S. Deparment of Education. n. d. “Structure of U.S. Education”. U.S. Deparment of Education. https://www2.ed.gov/about/offices/list/ous/international/usnei/us/edlite-structure-us.html.

[17] USAHello. n.d. “What are the U.S. education levels?”. USAHello. https://usahello.org/education/children/grade-levels/#gref.

[18] United States Government Accountability Office. 2020. “K-12 EDUCATION: Characteristics of School Shootings”. Gao.gov. https://www.gao.gov/assets/gao-20-455.pdf.

[19] Conklin, Audrey. 2022. “Texas mass shooting: Uvalde school district had security measures in place prior to tragedy”. Fox News. 24. May. https://www.foxnews.com/us/texas-mass-shooting-school-district-security-measures

[20] National Center for Education Statistics. 2020. “Safety and Security Practices at Public Schools”. National Center for Education Statistics (NCES). https://nces.ed.gov/programs/coe/pdf/2021/a19_508c.pdf.

[21] Riedman, David, Desmond O´Neill, and Eva Jernegan. 2020. “Data Map”. Cdhs.us. https://www.chds.us/ssdb/data-map/.

Štítky:

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *