wikipedia

Útoky skupiny Anonymous proti ISIS

Takzvaný Islámský stát začal získávat své příznivce na všech možných sociálních sítích i prostřednictvím internetových fór a webových stránek. Frakce skupiny Anonymous nazvaná Red Cult začala rušit twitterové účty ISIS, jejich youtube účty, stránky a nabourala se i do jejich databáze. Tato práce obsahuje kola 1 – 7 operací uskutečněných před útoky v Paříži a následné reakce států na iniciativu Anonymous.


Úvod

Téma z oblasti kyberterorismu jsem si vybrala z důvodu mého zájmu o oblast internetu a možnosti napadení utajených a teoreticky zabezpečených informací. V podstatě každý den využívám sociální sítě, e-mail, hraji hry, využívám internetového bankovnictví… Všechny tyto složky vyžadují přístup k internetu a především bezpečnost jeho užívání a nezneužití mých informací.

Pro tuto práci jsem si zvolila útoky hacktivistické[i] skupiny Anonymous proti Islámskému státu. Ideologie, která existuje v tomto rádoby státě, je ze světového hlediska momentálně nezastavitelná. Šíří se pomocí terorismu osobami podporující islámské zřízení vzniklé na území Sýrie zasahující i do Iráku a okolních států. Po četných útocích USA, Francie, Kanady a mnohých dalších států Islámský stát neustále existuje a nabírá další příznivce převážně přes internetové stránky a sociální sítě.

Ve své studii bych ráda nastínila, jak ISIS získává své příznivce a také část z jeho klíčové propagandy. Rozebrala bych začátky skupiny Anonymous, které její fungování a její dnešní podobu velmi ovlivnily do dnešního dne. Poté bych se již zabývala útoky Anonymous proti Islámskému státu a zkusila zahrnout následující reakce států, které začaly opožděně reagovat, a také kooperaci skupiny Anonymous se státy proti online propagacím Islámského státu. Z důvodu rozsáhlosti operací Anonymous se budu věnovat pouze útokům do dalších atentátů v Paříži 13. listopadu 2015, po nichž se rozběhly ještě větší a rozsáhlejší hacktivistické akce více skupin Anonymous, než operovalo doposud.

Podařilo se mi kontaktovat zakladatele sekce RedCult, který vedl útoky proti Islámskému státu, takže doufám, že informace, které mi poskytne, budou relevantní a obohatí texty publikované v literatuře.

V části operací Anonymous jsem čerpala především z oficiálních videí vydané na YouTube účtu Maj Houl a ze stránky, která s RedCultem komunikuje: countercurrentnews.com. Jindy jsem informace doplnila rozhovorem s Maj Houlem.

V této práci jsem vycházela především, jak jsem již zmínila, z videí RedCultu, countercurrentnews.com, mnoha webových stránek o hackerství, časopiseckých článků, vládních stránek.

Od čtenáře této práce se očekávají částečné znalosti ohledně stránky 4chan[ii], sociálních médií a problematiky Islámského státu a Anonymous.

Chtěla bych ještě upřesnit pár pojmů, které budu používat ve své práci. Nazývání ISIS Islámským státem je pro ně lichotící, tudíž budu využívat především pro ISIS hanlivých výrazů, a to ISIS.

Počátky hnutí Anonymous

Podle rozhovorů Olsonové (2012), které získala od několika hackerů, skupina, nebo spíše hnutí Anonymous[iii] má kořeny na diskusní stránce 4chan. Na této webové stránce si mnoho uživatelů vynutilo místo používání přezdívek stejnou anonymitu jako byla na předchůdci 2chan. Tím začalo hnutí takzvaných Anonů – Anonymous. Z postupných výbojů a menšího hackování pro ilegální obsah se vyvinuly řízené raidy na menší webové stránky nebo proti jednotlivcům.

Logo skupiny Anononymous (zdroj: wikipedia).

Raid proti scientologické církvi

Během raidu na scientologickou církev, který začala organizovat komunita 4chan, byla zveřejněna první zpráva (video zveřejněné 21. 1.), ve které se členové účastnící se raidu[iv] prohlásili za Anonymous[v]. Na druhý den se Anonymous chtělo stát obrovské množství lidí, a to popudilo vznik organizovaného centra, které udávalo agendu.[vi]

Po internetových útocích a obraně scientologické církve v tiskovinách, se Anonymous rozhodli pro shromáždění před scientologickými centry. Tehdy již přišel e-mail do redakce internetového blogu Gawker s teď tolik známým podpisem[vii].

Při raidu na scientologickou církev se Anonymous začalo štěpit do dvou frakcí – do těch, kteří chtěli zůstat u „srandiček“ a „výstřelů“ z ostatních a do těch, kteří chtěli po hnutí něco více než jen pubertální hrátky. Díky tomuto hnutí v letech 2008-2009 bylo téměř nečinné, jelikož nemělo pořádné vedení a nikdo se v něm nedokázal domluvit na lepší organizaci.

Anonymous dnes

Anonymous má již několik odnoží, sekcí a nemá žádného celkového leadera. Hnutí se dalo znovu dohromady až po roce 2010, kdy se konaly další větší akce – operace.

RedCult byl založen Maj Houlem již s vedením a danou hierarchií. Jeho prioritní cíle a důvody založení jsou aktivní hackerské operace a komunikace s „publikem“. RedCult prozatím uskutečnil operace OpISIS, OpIsrael a pár dalších. (Maj Houl, 2015a)

Další odnož Anonymous, která spolupracuje s Twitterem a také s RedCultem, GhostSec[viii], shromažďuje účty ISIS. Podle Stona (2015) zabránila GhostSec útoku na další město v Turecku.

Kategorizace Anonmyous a ISIS

Kategorizace Anonymous

Je velmi složité říci, co přesně jsou Anonymous zač kvůli jejich jednotlivým frakcím. Určité části této hacktivistické skupiny, jak se sami nazývají, uskutečnily hackerské útoky například na PayPal a jiné firmy, čímž jim způsobily velké finanční ztráty. Tato skupina však nemá problém se dostat i do databází a nemají problém zveřejnit utajované informace. Určité odnože Anonymous mohou být právem považovány za hackerskou skupinu.

Účelem Anonymous je dodržování určitého pořádku na internetu, podpora svobody, oponování cenzuře a mnoho dalších. Jejich útoky proti ISIS se dají zařadit do oblasti vigilantismu. Některé jejich útoky se dají považovat za hackerské.

Maj Houl mi v našem krátkém rozhovoru řekl, že podle něj vede Anonymous válku s ISIS. Útoky jsou vedeny především ze strany Anonymous, ale existuje i menší odezva v podobě protiútoků od ISIS. (Maj Houl, 2015a) Bohužel, definice kyberválky je stále ještě z vědeckého hlediska dosti nejasná a především nepřesná. Někteří vědci dokonce negují existenci konceptu kyberválky.

Kategorizace ISIS

Tato skupina sama sebe nazývá státem, i když z právního hlediska se o stát nejedná. Podle Kaválka (2015) ISIS není teroristickou skupinou, ale insurgency. Před nějakou dobou byl ISIS považován spíše za teroristickou organizaci především ze strany médií, osobně bych se ale přiklonila ke Kaválkovi, tedy že ISIS je insurgency.

Propaganda ISIS na internetu

Vzhledem k tomu, že v dnešní době je internet jednou z nejpoužívanějších každodenních technologií, byla propaganda ISIS umístěna právě sem. ISIS využívá YouTube, jakožto stránky pro nahrávání svých propagačních videí[ix]. Avšak jejich nejoblíbenějším sociálním médiem pro rekrutaci nových bojovníků je právě Twitter, který dokonce jejich účty toleroval a nesnažil se je s nějakou větší námahou zpočátku smazat. K jejich propagandě bylo také vytvořeno mnoho webových stránek, účtů na Instagramu, Tumblr a mnoha dalších sociálních platformách.

Podle Markse (2015) je klíčovou stránkou pro získávání nových přívrženců stránka ask.fm. Na této stránce se mohou zájemci ptát, jak se dostat do Sýrie, co si s sebou vzít a podobně.

ISIS také vytvořil svou vlastní aplikaci[x], ve které se mohou členové domlouvat na útocích nebo jejich plánování. Pro komunikaci a verbování jsou také používána internetová fóra. (Luck, 2015) Jedním z hlavních prostředků propagandy je také časopis ISIS nazvaný Dabiq.

Oznámení skupiny Anonymous o útocích na ISIS (zdroj: youtube).

Útoky Anonymous proti ISIS

Jelikož státy nejednaly, sociální sítě jako Facebook a Twitter nemazaly rekrutující účty Islámského státu společně s účty sloužící k propagandě, vznikla skupina RedCult, která stojí za všemi operacemi OpISIS.

Round 1[xi] #OpISIS

Už delší dobu členové RedCult Anonymous shromažďovali data ohledně Islámského státu online. Jednalo se především o účty na Twitteru, ale také na Facebooku a YouTube a jejich webové stránky. Dále se také jednalo o propagaci této operace, jelikož Anonymous funguje na základě svobodné vůle a nadšení jednotlivců.

Hlavní část prvního kola začala po útocích na redakci Charlie Hebdo 7. 1. 2015. (Maj Houl, 2015a)

Round 2 #OpISIS Continues

Ve videu, které zahájilo Round 2 6. února 2015, Anonymous zdůrazňují, že se na operaci podílí různí lidé s různým společenským pozadím.[xii] V jejich proslovu také zaznívá přímé vyhlášení hackerských útoků na stránky, komunikaci a účty ISIS. (Maj Houl, 2015b)

Anonymous dokázali shodit[xiii] přes 670 účtů na sociální síti Twitter, desítky e-mailových účtů, stránek apod. (Zeidy, 2015a)

Anonymous pokračovali se sběrem dat pro další útoky, založili také skupinu na sociální síti Facebook, do které se mohli přidávat lidé a nahlašovat účty ISIS, což ulehčilo práci samotnému hnutí Anonymous. (Maj Houl, 2015a)

Anonymous sdělili Zeidymu (2015b), že Round 2 především ukázalo lidem, co nedělají vlády. Shození účtů podle hackivistů není tak složité, aby to vlády nezvládly.

Round 3#OpISIS Continues

S vydáním nového videa 11. února 2015 se rozběhlo další kolo shazování twitterových, facebookových… účtů ISIS. V tomto videu také Anonymous zmiňují práci společnosti Twitter, která údajně měla zrušit 1500 účtů ISIS. Hackivisté prohlašují, že poskytnou seznam twitterových účtů ISIS Twitteru, aby mohla společnost prokázat, že opravdu proti ISIS bojuje. (Maj Houl, 2015c)

Dne 15. února Anonymous sami shodili twitterové účty z daného seznamu, jelikož Twitter a vláda USA vůbec nejednali. (Zeidy, 2015c)

Round 3,5 #OpISIS Continues

Po dvou sériích akcí Anonymous proti propagandě ISIS státy na Washingtonském summitu 20. 2. 2015 domluvily na plánu zrušení propagandy ISIS online. (Zeidy, 2015d) Na to Anonymous odpověděli ve videu: „Lepší pozdě než nikdy.“ (Maj Houl, 2015d)

Round 4 #OpISIS Continues

Anonymous stále pokračují v získávání dalších informací na propagandu ISIS online. Ve 4. kole se dokázali nabourat do databáze e-mailů[xiv] ISIS a ve videu vybízejí kongres USA, aby nařídil YouTube a Facebooku rušení islámských účtů, stejně jako to udělali po summitu s Twitterem. (Maj Houl, 2015e)

Round 5 #OpISIS Continues

Mnoho dalších účtů na sociálních sítích bylo shozeno RedCultem a také GhostSecem. Ve videu také zmiňují, že státy a Twitter stále ještě nic neudělali pro boj proti propagandě ISIS. (Maj Houl, 2015f)

Kromě účtů na sociálních sítích Anonymous shodili také hlavní stránky ISIS pro propagandu a rekrutování. (Zeidy, 2015f)

#OpISIS Facebook taking sides?

Anonymous prohlašují, že začali kyberválku proti ISIS odkrýváním jejich účtů na sociálních sítích, e-mailů a jiných prostředků jejich online propagandy. Většina operací proti ISIS byla koordinována skrz skupinu CyberBrain na Facebooku, kterou najednou Facebook zrušil bez jakéhokoliv varování nebo udání důvodu. Tato skupina však neporušovala žádná pravidla. (Maj Houl 2015g)

Podle Zeidyho (2015g) Facebook udal důvod, že daná skupina porušovala pravidla používání a standardy komunity.

#OpISIS Facebook Round 2

Po tom, co se video o zrušení skupiny CyberBrain společností Facebook stalo virálním, ji Facebook znovu obnovil. (Maj Houl, 2015h)

Round 6 #OpISIS Continues

Do „boje“ proti ISIS se zapojilo již více odnoží Anonymous, kromě RedCultu se oficiálně zapojili GhostSec, CtrlSec a mnoho dalších. Díky jejich spolupráci byl sestaven seznam twitterových účtů ISIS s počtem 14150 k původním 9200 již zlikvidovaným. Tento seznam přenechali Anonymous společnosti Twitter, aby mohla společnost dokázat, že bojuje proti ISIS. (Maj Houl 2015i)

Round 7 #OpISIS Continues

V sedmé vlně útoků, která se uskutečnila 13. srpna 2015, proti ISIS bylo shozeno přes 900 twitterových účtů. (Zeidy, 2015h) Anonymous dále prohlašují ve svém videu, že se dostali ke kritickým logům, které by mohly napomoci předejít teroristickým útokům v Evropě a USA a tyto informace předali informačním službám. Ty je požádaly, aby tento list nezveřejňovali. Pokud však k některému z těchto sebevražedných útoků dojde, Anonymous seznam zveřejní a zveřejní také informační služby, kterým jej poskytla. (Maj Houl, 2015j)

hqdefault
Jedním z prostředků vedení internetové kampaně proti ISIS byly i fotomontáže. Obzvláště oblíbenými se stalo nahrazování hlav islámistů hlavami gumových kachniček. (zdroj: youtube).

Činnost USA proti propagandě ISIS

USA se rozhodlo bojovat proti ISIS jeho vlastními zbraněmi, a to přes sociální média a sítě. Cetner for Strategic Counterterrorism Communications funguje pod záštitou amerického Ministerstva vnitra, využívá propagandu ISIS přímo proti nim. CSCC vytvořilo mnoho brutálních videí a obrázků ukazujících, jaké jsou teroristické skupiny, a sdílelo je například na Twitteru, Facebooku a YouTube. Dále se snaží znegovat „kladné“ stránky ISIS a vyzdvihnout především negativní stránku fungování ISIS. (Tadjdeh, 2014: 24-26)

Reakce států po několika #OpISIS

Úplně první reakcí byl Washington Summit on Countering Violent Extremism, který byl ukončen 20. února 2015. Jedním z jeho bodů bylo také zamezení propagandě ISIS skrz sociální média. Toto chtějí učinit například podporou studentů v rozesílání digitálního obsahu, který by odpovídal na zprávy ISIS. Dalším způsobem je spolupráce sociálních médií a vlád, civilistů, náboženských vůdců, který by diskreditoval zprávy a propagandu ISIS. (Office of the Press Secretary, 2015)

Spolupráce s Anonymous

Anonymous začali spolupracovat i s vládními orgány, kterým zasílali objevené účty příznivců a členů ISIS. Například GhostSec nejdříve zasílali tipy na různé vládní e-maily, teď však mají kontakty na obranné odbory. (Black Hat, 2015)

Facebook a Twitter

Společnost Facebook se snaží jakékoliv stránky, účty nebo skupiny související s jakoukoliv formou terorismu mazat spolu s obsahem, který terorismus vykresluje v dobrém světle.

Zatímco Facebook se snaží zabránit šíření jakéhokoliv náznaku coby jen podpory terorismu, Twitter pouze maže jen ty účty, které mají mnoho followerů. Pokud si tak někdo, komu byl účet smazán, vytvoří účet nový, nemá sice tolik followerů, ale společnost Twitter mu účet nesmaže. (Greenberg, 2015)

Europol

Od 3. června 2015 operuje speciální jednotka Europolu o asi 15 expertech, kteří spolupracují se sociálními médii pro smazání účtů, které vlastní bojovníci ISIS. Ředitel Europolu si nemyslí, že se jim podaří smazat všechny účty, ale pokusí se smazat alespoň ty nejvlivnější. (Corder, 2015) Podle Anonyma (2015), který také citoval ředitele Europolu, se bude Europol snažit využít informací z účtů k nalezení fyzických osob a jejich následnému zadržení.

Spojené království

Spojené království se po útocích v Paříži rozhodlo zvětšit dotace pro boj proti kyberterorismu do roku 2020. V proslovu britského ministra financí George Osborna je také zmíněno, že Velká Británie se v kyberprostoru bude schopná bránit i odpovědět na možné útoky. (Clinch, 2015)

Francie tlačí na Facebook a Twitter

Francouzský premiér Manuel Valls a náměstek ministra digitálních záležitostí Axelle Lemaire se setkali s představiteli společností Apple, Facebook, Twitter, Google a Microsoft, aby projednali jak čelit propagandě extremistů a rozšířili bezpečnostní nástroje pro další hrozící útoky. Francie a těchto pět společností se dohodli na ofenzivní strategii „counter-discourse“, která bude mířená přímo proti online aktivitám ISIS. (Toor, 2015)

Propaganda ISIS je většinou kvalitní a profesionálně zpracovaná a to i ta méně viditelná internetová. (zdroj: youtube).

Co útoky způsobily

Cílem útoků Anonymous bylo zastavení rozšiřování podporovatelů ISIS a nabírání nových bojovníků skrz internet z jiných částí světa. Maj Houl (2015k) dokonce zmiňuje, že se snažili ukázat mladým generacím, že ISIS jsou špatní a připojení se k nim není tak „cool“, jak si mysleli. Díky nabourání se do databází a komunikace ISIS, tím pádem bylo zveřejněno mnoho informací, které by jinak zůstaly skryty. Tím, že Anonymous neustále mažou účty, díky kterým ISIS rekrutuje, zabraňuje dle Maj Houla (2015k) rozšiřování řad ISIS, protože ISIS musí neustále vytvářet nové účty a hledat nové způsoby komunikace a zveřejňování propagandy.

Závěr

Hnutí Anonymous vzniklo na stránce 4chan a dále se rozvíjelo díky raidům, v dnešní době je rozděleno na několik frakcí a údajně nemá žádné centrální vedení. Po stručném úvodu do historie Anonymous jsem tuto skupinu kategorizovala společně s ISIS, poté jsem nastínila především internetovou propagandu ISIS a sociální sítě, které využívají k rekrutování nových členů. V další kapitole jsem již začala s útoky Anonymous proti ISIS, z nichž jsem vybrala pouze kola 1-7. Kola 8, 9 se odehrály až po útocích v Paříži, které jsem v této práci nechtěla zahrnovat z důvodu rozsáhlosti. V prvním kole se nejdříve shromažďovaly informace a v kolech 2-7 se už počítaly shozené účty na Twitteru, vyzrazené e-mailové adresy, komunikační databáze a informace poskytnuté informačních službám. Dále jsem nejdříve zmínila činnost USA proti fungování ISIS ještě před útoky Anonymous a poté už následovaly reakce států na Washingtonském summitu, reakce Francie a Británie, reakce společností Twitter a Facebook a Europolu. Poslední část mé práce zaujímají výsledky útoků, které jsou však celkem sporné, protože rušením účtů na sociálních sítích ztrácejí informační služby souvislou linii pro analýzu.


Seznam zdrojů a literatury

ANONYMOUS (2015): Europe-wide police team to fight ISIS on Twitter. In: Computer Act!ve [online]. Jul 8-Jul 21, 2015 [cit. 29. 12. 2015]. Vol (CDLIII), July, p. 8. Dostupné z:

http://search.proquest.com/docview/1698855119?accountid=16531

BLACK HAT (2015): Unlikely Allies: Anonymous Hactivists & The US Government Join Forces Against ISIS. In: Hacked [online]. November 17, 2015, [cit. 28. 12. 2015]. Dostupné z: https://hacked.com/unlikely-allies-anonymous-hactivists-us-government-join-forces-isis/

CLINCH, Matt (2015): After Anonymous, UK threatens ISIS with cyberattack. In: CNBC [online]. 17 Nov 2015, [cit. 30. 12. 2015]. Dostupné z:

http://www.cnbc.com/2015/11/17/after-anonymous-uk-threatens-isis-with-cyberattack.html

CORDER, Mike (2015): Europol to battle Islamic State social media propaganda. In: Top News Package [online]. 06/22/2015 [cit. 29. 12. 2015]. Dostupné z:

http://eds.b.ebscohost.com/eds/detail/detail?sid=f1723451-711e-4c75-bd61-f8de15b3d520%40sessionmgr115&vid=0&hid=121&bdata=JkF1dGhUeXBlPWlwLGNvb2tpZSx1aWQmbGFuZz1jcyZzaXRlPWVkcy1saXZlJnNjb3BlPXNpdGU%3d#AN=APd92900f077ee49878eece0e159cd3a1b&db=nsm

GREENBERG, Julia (2015): Why Facebook and Twitter Can’t Just Wipe Out ISIS Online. In: Wired [online]. 11. 21. 2015 [cit. 28. 12. 2015]. Dostupné z:

http://www.wired.com/2015/11/facebook-and-twitter-face-tough-choices-as-isis-exploits-social-media/

KAVÁLEK, Tomáš (2015): Running the Islamic State [online prezentace]. Brno: Fakulta sociálních studií, MU, [cit. 4. 1. 2015]. Dostupný z: http://is.muni.cz/auth/el/1423/podzim2015/BSS150/um/running_ISIS_bss_150.pdf

LUCK, Taylor (2015): Why Islamic State prefers US servers for its online propaganda. In: Christian Science Monitor [online]. 8/25/2015, [cit. 27. 12. 2015]. Dostupné z: http://eds.b.ebscohost.com/eds/detail/detail?sid=f403cfed-c759-4205-965b-a829e06a8fbb%40sessionmgr113&vid=0&hid=121&bdata=JkF1dGhUeXBlPWlwLGNvb2tpZSx1aWQmbGFuZz1jcyZzaXRlPWVkcy1saXZlJnNjb3BlPXNpdGU%3d#db=a9h&AN=109081464

MAJ HOUL (2015a), jeden ze zakladatelů RedCultu, rozhovor přes Facebook 14. 11. 2015.

MAJ HOUL (2015b): Anonymous- #OpISIS Continues… Round 2. In: YouTube [online video]. 6. 2. 2015, [cit. 21. 11. 2015]. Dostupné z: https://www.youtube.com/watch?v=BPE_sRhZp6M

MAJ HOUL (2015c): Anonymous- #OpISIS Continues….Round 3. In: YouTube [online video]. 11. 2. 2015, [cit. 21. 11. 2015]. Dostupné z:

MAJ HOUL (2015d): Anonymous- #OpISIS Continues… Round 3.5. In: YouTube [online video]. 20. 2. 2015, [cit. 22. 11. 2015]. Dostupné z:

MAJ HOUL (2015e): Anonymous- #OpISIS Continues… Round 4. In: YouTube [online video]. 22. 2. 2015, [cit. 22. 11. 2015]. Dostupné z:

MAJ HOUL (2015f): Anonymous- #OpISIS Continues… Round 5. In: YouTube [online video]. 6. 3. 2015, [cit. 6. 12. 2015]. Dostupné z:

MAJ HOUL (2015g): Anonymous- #OpISIS, Facebook taking sides ?! In: YouTube [online video]. 14. 3. 2015, [cit. 6. 12. 2015]. Dostupné z:

MAJ HOUL (2015h): Anonymous- #OpISIS, Facebook Round2. In: YouTube [online video]. 17. 3. 2015, [cit. 19. 12. 2015]. Dostupné z:

MAJ HOUL (2015i): Anonymous- #OpISIS Continues… Round 6. In: YouTube [online video]. 20. 3. 2015, [cit. 19. 12. 2015]. Dostupné z:

MAJ HOUL (2015j): Anonymous- #OpISIS Continues… Round 7. In: YouTube [online video]. 13. 8. 2015, [cit. 26. 12. 2015]. Dostupné z:

MAJ HOUL (2015k), jeden ze zakladatelů RedCultu, rozhovor přes Facebook 4. 1. 2016.

MARKS, Paul (2014): Upfront: ISIS app blocked. New Scientist, Vol (CCXXII), No (2975), June, p. 7.

Office of the Press Secretary (2015): FACT SHEET: The White House Summit on Countering Violent Extremism. In: White House [online]. February 18 2015, [cit. 27. 12. 2015]. Dostupné z: https://www.whitehouse.gov/the-press-office/2015/02/18/fact-sheet-white-house-summit-countering-violent-extremism

OLSONOVÁ, Parmy (2012): Jsme Anonymous: uvnitř hackerského světa Anonymous, LulzSec a globální internetové vzpoury. Praha: Práh.

STONE, Jeff (2015): Ghost Security Hackers, Offshoot Of ‚Anonymous,‘ Claim They Disrupted ISIS Attack By Intercepting Twitter Messages. In: International Business Times [online]. 09/01/15, [cit. 26. 12. 2015]. Dostupné z:

http://www.ibtimes.com/ghost-security-hackers-offshoot-anonymous-claim-they-disrupted-isis-attack-2077993

TADJDEH, Yasmin (2014): Government, Industry Countering Islamic State’s Social Media Campaign. National Defense. Vol (XCIX), No (733), December. pp. 24-26.

TOOR, Amar (2015): France wants Facebook and Twitter to launch an ‚offensive‘ against ISIS propaganda. In: The Verge [online]. December 3, 2015, [cit. 30. 12. 2015]. Dostupné z: http://www.theverge.com/2015/12/3/9842258/paris-attacks-facebook-twitter-google-isis-propaganda

ZEIDY, David (2015a): Anonymous Adds THOUSANDS To The List of Downed and Exposed ISIS Accounts. In: Counter Current News [online]. February 8, 2015, [cit. 21. 11. 2015]. Dostupné z: http://countercurrentnews.com/2015/02/anonymous-adds-thousands-to-the-list-of-downed-and-exposed-isis-accounts/

ZEIDY, David (2015b): Anonymous Targets Over 5,000 ISIS Accounts, Issues Ultimatum To U.S. Government and Twitter. In: Counter Current News [online]. February 12, 2015, [cit. 21. 11. 2015]. Dostupné z: http://countercurrentnews.com/2015/02/anonymous-opisis-3-ultimatum-twitter/

ZEIDY, David (2015c): Anonymous Hacks More ISIS Accounts Than Ever, After U.S. Government and Twitter Refuse To Act. In: Counter Current News [online]. February 16, 2015, [cit. 22. 11. 2015]. Dostupné z: http://countercurrentnews.com/2015/02/anonymous-isis-sites-than-ever-after-the-u-s-government-and-twitter-refuse-to-act/

ZEIDY, David (2015d): White House Responds To Anonymous #OpISIS Cyber Attacks Against Terror Group. In: Counter Current News [online]. February 20, 2015, [cit. 22. 11. 2015]. Dostupné z: http://countercurrentnews.com/2015/02/white-house-responds-to-anonymous-opisis-cyber-attacks-against-terror-group/

ZEIDY, David (2015e): Anonymous #OpISIS Proves Anti-ISIS Operation Is More Effective Than U.S. War on Terror. In: Counter Current News [online]. February 22, 2015, [cit. 22. 11. 2015]. Dostupné z: http://countercurrentnews.com/2015/02/opisis-proves-anonymous-operation-is-more-effective/

ZEIDY, David (2015f): Anonymous Owned ISIS Social Media Accounts, Now They Are Hacking Their Websites. In: Counter Current News [online]. March 7, 2015, [cit. 6. 12. 2015]. Dostupné z: http://countercurrentnews.com/2015/03/anonymous-red-cult-opisis-round-5/

ZEIDY, David (2015g): Facebook Just REVERSED Ban Against Anonymous Group That Has Been Targeting ISIS. In: Counter Current News [online]. March 17, 2015, [cit. 6. 12. 2015]. Dostupné z: http://countercurrentnews.com/2015/03/facebook-just-reversed-ban-against-anonymous-group/

ZEIDY, David (2015h): Anonymous #OpISIS Continues, With Massive Wave of Attacks On Terror Group.In: Counter Current News [online]. August 13, 2015, [cit. 19. 12. 2015]. Dostupné z: http://countercurrentnews.com/2015/08/opisis-round7/


Seznam příloh

4chan

Tato internetová stránka byla založena Christopherem Poolem po tom, co stránka 2chan začala blokovat západní IP adresy.

Jednalo se o diskusní fórum se svou vlastní komunitou, ze začátku pod přezdívkami. Obsah nebyl nijak limitován, takže se na ní objevovaly odkazy na dětskou pornografii, masakry, videa nebo obrázky ze znásilnění, na druhou stranu však 4chan obsahovala i roztomilé fotky koťátek, její komunita bojovala proti pedofilům a pomáhala si navzájem. Pro celé fórum si uživatelé také vytvořili svůj vlastní jazyk a především modifikaci lol (laughing out loud) – „lulz“. Nejznámějším vláknem se stalo vlákno /b/, ze kterého se později zrodila skupina Anonymous.
Po přílivu uživatelů se mnoha z nich nelíbila neanonymita – povinná registrace. Pro udržení popularity byla zavedena anonymita a tím se komunita ještě rozrostla.
Stránka 4chan byla častým cílem huberťáků, ale také lidí do 35 let věku. Komunita se nebránila „výstřelkům“ z normálních lidí, restaurací a podobně. Tímto se posunula k takzvaný raidům (do češtiny se dají přeložit jako nájezdy), kdy začínali DDoS útoky shazovat menší webové stránky.
Počátek větších akcí započalo video Toma Cruise, které scientologická církev nechtěla nechat uniknout. To popudilo komunitu nejen 4chan, ale také jiných „chan“ stránek. DDoS útoky shazovali stránky scientologické církve a také budově scientologické církve poslali nespočetné množství krabic s pizzami a zavolali mnoho taxíků.

Komunita na 4chan také začala používat slovo legie, které Anonymous používá dodnes v jejich sloganu. (Olsonová, 2012)


Poznámkový aparát:

[i] Jedná se o spojení dvou slov – activism, hacking. Osoby provozující hacktivismus často hackují za účelem propagování určité agendy jako například lidských práv, svobody projevu a podobně. V případě akcí RedCult proti ISIS se jedná spíše o vigilantismus.

[ii] Částečné shrnutí k této stránce může čtenář nalézt v seznamu příloh.

[iii] Podle Maj Houla (14. 11. 2015a) je Anonymous spíše myšlenka, která spojuje „Anony“.

[iv] Ve spojení s Anonymous se raid nedá považovat za zátah. Jedná se spíše o počáteční akce ještě nezformovaného hnutí Anonymous. Raid by se dal považovat za menší odrůdu operace, které jsou teď hlavní agendou Anonymous.

[v] Zdravíme vás, vůdci scientologů, jsme Anonymous. (Olsonová, 2012:81)

[vi] Vše se odehrávalo v chatovacích místnostech IRC chatu.

[vii] Jsme Anonymous Jsme legie. Neodpouštíme. Nezapomínáme. Očekávejte nás. (Olsonová, 2012:91) Tento podpis se zrodil z takzvaných 47 pravidel internetu. Po pravidlech 1 a 2, která přikazují nikdy nemluvit o /b/, následují: Pravidlo 3: Jsme Anonymous. Pravidlo 4: Anonymous je legie. Pravidlo 5: Anonymous nikdy neodpouští. (Olsonová 2012:91)

[viii] Ghost Security

[ix] Například videa, kde ukazují, jak „dobře“ se v ISIS žije, jaký je jejich tréninkový program apod.

[x] Tato aplikace se nazývá The Dawn of Glad Tidings. Aplikace umožňovala jejím uživatelům zpřístupnit své Twitterové účty ISIS, aby je mohli používat pro propagandu. Z Android obchodu byla tato aplikace odstraněna 19. června 2015. (Marks, 2015)

[xi] Toto kolo útoků nebylo ohlášeno videem, většinu informací jsem získala od Maj Houla (2015a).

[xii] (Maj Houl, 2015b) We are Muslims, Christians, Jews. We are hackers, crackers, hacktivists, phishers, agents, spies or just the guy from next door. We are students, administrators, workers, clerks, unemployed, rich, poor. We are young, old, gay or straight. We wear smart clothes or rugs. (…) United as one, divided by zero. (…) ISIS, we will hunt you, take down your sites, accounts, e-mails and expose you. From now on no safe place for you online. You will be treated like a virus and we are the cure.

[xiii] Shodit z anglického down, pokud se jedná o stránky, tak byl přerušen jejich provoz DDoS útoky, tedy byly shozeny. V souvislosti s účty na sociálních sítích se jedná spíše o jejich vymazání než vyřazení z provozu.

[xiv] Mnoho z těchto e-mailových adres bylo založeno s adresou @gmail.com, @hotmail.com, @yahoo.com. (Zeidy, 2015e)

Štítky:

2 comments

  1. Je možné tento článek použít do bakalářské práce? napsal:

    Velice zajímavý a dobře zpracovaný článek, ráda bych ho použila do své Bakalářské práce o Islámském státě. Pokud by to bylo jen trochu možné, mohla bych požádat i o zdroje, ze kterých zde bylo čerpáno?
    Článek se mi velice líbí i postup jakým je zde rozepsána skutečnost.

    1. Omlouvám se za pozdní reakci, články jsou veřejně přístupné, v případě citace platí standardní citační normy. Zdroje jsou uvedeny na konci článku.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *