Volby do Poslanecké sněmovny z optiky preferenčního hlasování

Právě proběhnuvší volby do Poslanecké přinesly nejen zajímavé výsledky hojně komentované v médiích, ale též nové tváře. Za bezpochyby zajímavý fenomén můžeme označit relativně časté využití preferenčního hlasování.

Pro letošní volby došlo ke snížení prahu pro postup vzhůru na kandidátní listině ze 7% preferenčních hlasů na 5%. Obecně kaž dý volič disponuje 4 preferenčními hlasy. Vytvořila se tak spousta iniciativ, jež apelovaly k jejich využití (např. Defenestrace 2010, jež nabádala voliče k využití preferenčního hlasování směrem k nejníže postaveným kandidátům, či různé skupiny na sociálních sítích). Zajímavým fenoménem se možná právě proto stalo hojné využití preferenčních hlasů, ba dokonce docházelo i k častému „přeskakování“ výše postavených kandidátů, včetně lídrů kandidátky. A právě využití preferenčního hlasování v letošních volbách do Poslanecké sněmovny je tématem, jemuž bychom se rády v následujících řádcích blíže věnovaly.

Pro větší přehlednost se budeme věnovat jednotlivým stranám a popíšeme situaci, která v rámci preferenčního hlasování nastala.

ČSSD

Tabulka č. 1: Kandidáti zvolení do PS na základě preferenčních hlasů, přičemž přeskočili alespoň jednoho kandidáta na kandidátní listině ČSSD.

Kraj

Kandidát

Umístění na kandidátce

Stranická příslušnost

Plzeňský

Emmerová Milada Doc. MUDr. CSc.

8

ČSSD

Plzeňský

ČSSD

6

ČSSD

Karlovarský

Novotný Josef PaedDr.

13

ČSSD

Pardubický

Chvojka Jan JUDr.

19

ČSSD

Vysočina

Antonín Pavel MUDr.

19

ČSSD

Jihomoravský

Hašek Michal Mgr.

11

ČSSD

Hl. m. Praha

Koskuba Jiří prim.MUDr.

6

ČSSD

Hl. m. Praha

Křeček Stanislav JUDr.

18

ČSSD

Karlovarský

Novotný Josef PaedDr.

13

ČSSD

Ústecký

Novotný Josef PaedDr.

6

ČSSD

Olomoucký

Holík Pavel MUDr.

6

ČSSD

Zdroj: www.volby.cz

Poznámka: Barevně jsou vyznačeny ty kraje, kde lídr kandidátky nezískal poslanecký mandát.

Nejníže postavenými kandidáty, jež dosáhli díky preferenčním hlasům na mandát, se stali Jan Chvojka v Pardubickém kraji a Antonín Pavel v kraji Vysočina (oba zaujímali poslední místo na kandidátní listině). Karlovarský kraj představuje jisté unikum, jelikož na mandát zde dosáhla pouze třináctka kandidátky, a to Josef Novotný. Ostatní kandidáti se do Poslanecké sněmovny nedostali. V ostatních krajích lídři již na mandát dosáhli.

TOP 09

Tabulka č. 2: Kandidáti zvolení do PS na základě preferenčních hlasů, přičemž přeskočili alespoň jednoho kandidáta na kandidátní listině TOP 09.

Kraj

Kandidát

Umístění na kandidátce

Stranická příslušnost

Jihočeský

Gregora Martin MUDr

20

TOP09

Karlovarský

Chlad Rudolf

3

TOP09

Jihočeský

Bezecný Zdeněk Mgr. Ph.D.

3

TOP09

Plzeňský

Janek Michal MUDr.

3

TOP09

Ústecký

Kotalíková Patricie MUDr.

11

TOP09

Liberecký

Farský Jan Mgr.

17

TOP09

Pardubický

Skalický Jiří prim. PharmDr. Ph.D.

3

BEZPP

Pardubický

Cempírek Václav prof. Ing. Ph.D.

9

BEZPP

Vysočina

Roztočil Aleš Prof. MUDr. CSc.

19

BEZPP

Jihomoravský

Kostřica Rom Prof. MUDr. CSc.

5

TOP09

Olomoucký

Šarapatka Bořivoj prof. Ing. Dr. CSc.

3

BEZPP

Zlínský

Hanáková Alena Mgr.

3

BEZPP

Zdroj: www.volby.cz

Poznámka: Barevně jsou vyznačeny ty kraje, kde lídr kandidátky nezískal poslanecký mandát.

Obdobný případ jako u ČSSD nalezneme taktéž v Karlovarském kraji u TOP 09. Zde se nedostal jakožto lídr kandidátky Josef Malý a byl přeskočen Rudolfem Chladem. Stejně jako lídr Pardubického kraje Pavel Severa, jenž byl přeskočen hned dvěma kandidáty.

Nejníže postaveným kandidátem, jenž díky preferenčním hlasům obdržel mandát, se stal Aleš Roztočil, jenž se posunul z předposledního místa kandidátky na první místo, z 20. místa se na volitelné druhé dostal Martin Gregora.

KSČM

Tabulka č. 3: Kandidáti zvolení do PS na základě preferenčních hlasů, přičemž přeskočili alespoň jednoho kandidáta na kandidátní listině KSČM.

Kraj

kandidát

Umístění na kandidátce

Stranická příslušnost

Pardubický

Končická Květa Bc.

4

KSČM

Plzeňský

Levá Ivana Mgr.

3

KSČM

Ústecký

Hubáčková Gabriela

3

KSČM

Vysočina

Rusová Marie JUDr.

3

KSČM

Moravskoslezský

Halíková Milada PaedDr.

4

BEZPP

Zdroj: www.volby.cz

Poznámka: Barevně jsou vyznačeny ty kraje, kde lídr kandidátky nezískal poslanecký mandát.

Naopak u KSČM můžeme vysledovat nižší ochotu voličů využití preferenčních hlasů pro nízko postavené kandidáty. Pouze Václav Snopek jakožto lídr v Pardubickém kraji se nedostal do Poslanecké sněmovny, a to o pouhých 8 preferenčních hlasů. Byl předstižen svými čtyřmi spolustraníky.

Lze konstatovat, že voliči KSČM využívají preferenční hlasy v nižší míře, než je tomu u voličů ostatních stran.

ODS

Tabulka č. 4: Kandidáti zvolení do PS na základě preferenčních hlasů, přičemž přeskočili alespoň jednoho kandidáta na kandidátní listině ODS.

Kraj

kandidát

Umístění na kandidátce

Stranická příslušnost

Královéhradecký

Pajer Jan Bc.

20

ODS

Královéhradecký

Horníková Zdeňka Mgr.

6

ODS

Královéhradecký

Staněk Pavel JUDr.

4

ODS

Karlovarský

Bureš Jan Ing.

4

ODS

Jihočeský

Doktor Michal

7

ODS

Hl. m. Praha

Chalupa Tomáš Mgr.

9

ODS

Hl. m. Praha

Benda Marek

17

ODS

Hl. m. Praha

Kohoutová Lenka

29

ODS

Hl. m. Praha

Florián Jan

36

ODS

Plzeňský

Vilímec Vladislav Ing.

10

ODS

Liberecký

Němeček Vít MUDr. MBA

6

ODS

Liberecký

Weberová Ivana JUDr.

9

ODS

Pardubický

Čechlovský Jan Mgr.

9

ODS

Pardubický

Jirout Radim Ing.

16

ODS

Pardubický

Martinů Jaroslav

18

ODS

Vysočina

Fischerová Jana Ing. CSc.

12

ODS

Olomoucký

Fiala Radim Ing.

2

ODS

Olomoucký

Boháč Zdeněk Mgr.

3

ODS

Zdroj: www.volby.cz

Poznámka: Barevně jsou vyznačeny ty kraje, kde lídr kandidátky nezískal poslanecký mandát.

V ostatních krajích, než těch, které jsou znázorněny v tabulce, voliči respektovali pořadí kandidátů určených stranou.

V Praze byli zvoleni kandidáti nacházející se na 4 posledních místech stranické kandidátky. Stejně jako v případě TOP 09 a ČSSD získal mandát jiný kandidát než jednička kandidátky v Karlovarském kraji. Stejně tak v případě Libereckého kraje a Pardubického, kde kandidáti ze spodních míst (18, 16 a také vyššího místa 9) přeskočili na základě preferenčních hlasů všechny kandidáty z prvních příček kandidátky. Naopak v Jihomoravském kraji, Moravskoslezském a Zlínském kraji voliči plně respektovali pořadí kandidátky dané stranou. Zajímavostí je, že v Olomouckém kraji nedosáhla na Poslanecký mandát známá persona ODS Ivan Langer, jenž „překroužkovaný“ hned dvěma kandidáty umístivších se za ním.

VV

Tabulka č. 5: Kandidáti zvolení do PS na základě preferenčních hlasů, přičemž přeskočili alespoň jednoho kandidáta na kandidátní listině VV.

Kraj

Kandidát

Umístění na kandidátce

Stranická příslušnost

Královehradecký

MUDr. Jiří Štětina

2

SNK ED

Pardubický

Fraňková Štěpánka MUDr.

4

SNK ED

Středočeský

Huml Stanislav Mgr.

7

BEZPP

Karlovarský

Suchá Jana Mgr.

5

VV

Zdroj: www.volby.cz

Poznámka: Barevně jsou vyznačeny ty kraje, kde lídr kandidátky nezískal poslanecký mandát.

Též u Věcí veřejných nalezneme lídry kandidátek, kteří se na základě preferenčních hlasů nedostali do Poslanecké sněmovny. V případě Středočeského kraje to byl mediálně relativně známý Stanislav Huml, v Pardubickém Štěpánka Fraňková a v případě Královéhradeckého kraje Jiří Štětina.

Závěrem lze konstatovat, že nejvíce svých preferenčních hlasů pro níže postavené kandidáty využívali voliči ODS. Nejméně pak elektorát KSČM. Nejčastěji byli poraženi lídři v Karlovarském kraji, kde se též rozděluje nejnižší počet mandátů a v kraji Pardubickém. „Rekordmanem“ se stal Jan Florián (ODS), jenž se díky preferenčním hlasům posunul z nevolitelné 36. pozice na volitelnou 8. pozici.

Často voliči preferovanými kandidáty se stávali doktoři (včetně poslance Michala Doktora v Jihočeském kraji ) Můžeme tedy říci, že voliči v těchto volbách využívali hojně svého preferenčního hlasu, a to bez ohledu na pozici, na nichž se jimi favorizovaný kandidát nacházel.

Autorky: Michaela Studená, Silvia Hudáčková, studentky politologie – zaměření volební studia a politický markating, FSS, MU

Štítky:

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *