Debata o európskej stope v Saheli: bezpečnosť a stabilita v nepokojnom regióne

Dňa 8. novembra 2022 sa v priestoroch pražského CEVRO Inštitútu uskutočnila debata s názvom European Imprint in Sahel: Contributing to Security and Stability in the Troubled Region (Európska stopa v Saheli: príspevok k bezpečnosti a stabilite v nepokojnom regióne). Diskusia bola zameraná na zhodnotenie bezpečnostnej a politickej situácie v kontexte výziev, ktorým región Sahel čelí – politickej nestability, islamského radikalizmu, povstania a environmentálnych problémov.

Diskutovať prišli Emanuela Del Re – osobitná zástupkyňa Európskej únie pre Sahel, Dr. Djimé Adoum – vysoký predstaviteľ Koalície Sahel a Abdoulaye Mar Dieye – osobitný koordinátor MINSAHEL pre rozvoj v Saheli. Debatu moderoval Vojtěch Bílý, výskumník pražského Centra blízkovýchodných vzťahov. Podujatie sa uskutočnilo v spolupráci s Ministerstvom zahraničných vecí ČR a pod záštitou ministra zahraničných vecí ČR Jana Lipavského.

Terorizmus a aktivita zločineckých skupín ako hnacia sila činnosti EÚ v Saheli

Úvodné slovo patrilo osobitnej zástupkyni EÚ pre Sahel Emanuele Del Re. Tá v rámci svojej funkcie riadi činnosť EÚ v oblasti na základe Stratégie EÚ pre bezpečnosť a rozvoj v Saheli. Emanuela Del Re najskôr poďakovala Českej republike za podporu spoločnej snahy Únie v regióne. Ďalej vo svojom predslove zdôraznila dôležitosť mobilizácie ďalších partnerov na spoluprácu a fungovanie v harmónii. Za hnaciu silu činnosti EÚ v Saheli označila terorizmus, aktivitu zločineckých skupín, nestabilitu a ďalšie s tým súvisiace bezpečnostné otázky. Podľa osobitnej zástupkyne Únie je nutné byť prítomný pri rekonštrukcii miestnych štátnych správ a intenzívne komunikovať činnosť voči občanom.

Ako druhý predniesol svoju reč Dr. Djimé Adoum, ktorý od februára 2021 háji pozíciu vysokého predstaviteľa Koalície Sahel. Do jeho kompetencií patrí koordinácia a interakcia medzinárodnej aktivity na podporu G5 Sahel. Bývalý minister pôdohospodárstva Čadu,  Dr. Adoum, vyzdvihol v úvode svojho predslovu podporu Európskej únie pre Sahel. Problematickým je v jeho očiach množstvo utečencov a vnútorne vysídlených ľudí a porušovanie ľudských práv o.i. paramilitárnou organizáciou Wagner Group operujúcou najmä v Mali, k čomu sa kriticky vyjadrili aj zvyšní hostia. Adoum ďalej vyzdvihol potrebu boja proti dezinformáciám a navrhol väčšiu mobilizáciu objektívne informujúcich akademikov a intelektuálov.

Ako tretí predniesol svoj pohľad na európsku stopu v Saheli senegalský ekonomický inžinier a diplomat Abdoulaye Mar Dieye, ktorý v súčasnosti pôsobí ako osobitný koordinátor MINSAHEL pre rozvoj v Saheli. Mar Dieye súhlasil s predošlými rečníkmi a plynule na nich nadviazal vyzdvihnutím hodnôt Európskej únie, ktoré môžu slúžiť africkým štátom ako vzor. Podľa jeho slov nie je správne vnímať región iba ako problematický, ale taktiež rozumieť potenciálu, ktorý sa v ňom a v jeho mladom obyvateľstve nachádza.

Budúcnosť vzájomných vzťahov medzi EÚ a Sahelom

Druhá polovica debaty patrila otázkam publika, na ktoré prizvaní hostia reagovali. Zaznela napríklad pochybnosť o schopnosti nadviazania hlbšieho ekonomického partnerstva so štátmi v regióne Sahel v období po vojenských prevratoch, a teda v čase, kedy sú narušené samotné diplomatické vzťahy s Úniou. Podľa prítomných hostí je však najdôležitejšie konať, a to napriek turbulentnej situácii.

Osobitná zástupkyňa EÚ v tomto ohľade zdôraznila potrebu hĺbkovej diskusie na úrovni Únie. Reč prišla i na možný vplyv pandémie Covid-19 a ruskej agresie na Ukrajine na obmedzenie financovania „európskej stopy“ v Saheli. Podľa osobitnej zástupkyne EÚ k zmene rozpočtu na aktivity Únie v Saheli nedošlo zásluhou zložitých rokovaní.

Účastníci diskusie: (zľava) Abdoulaye Mar Dieye – osobitný koordinátor MINSAHEL pre rozvoj v Saheli, Djimé Adoum – vysoký predstaviteľ Koalície Sahel, Emanuela Del Re – osobitná zástupkyňa EÚ pre Sahel, Vojtěch Bílý – výskumník PCMR.

Štítky:

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *