Etiopie: eskalace konfliktu a postup povstalců k hlavnímu městu

Konflikt v Etiopii mezi federální vládou a Tigrajskou lidově osvobozeneckou frontou (v textu dále jako TLOF, anglicky TPLF) probíhá již více než rok a situace se neustále vyvíjí. Klíčovým okamžikem se stalo červnové dobytí hlavního města regionu Tigraj, Mekele. Po jeho obsazení začali Tigrajci expandovat i do okolních regionů Afarska a Amharska. [1] Díky úspěšným operacím se TLOF podařilo získat strategicky klíčová města v těchto regionech a přibližují k hlavnímu městu země – Addis Abebě. Důsledkem bojů vznikla humanitární krize, která se neustále prohlubuje. V následujícím článku je představen vývoj situace od června letošního roku, se zaměřením na klíčové události.

Od obsazení Mekele k premiérovi v první linii

Po dobytí Mekele 28. června došlo k eskalaci konfliktu a zvýšení jeho intenzity. [1] TLOF tímto ukončila guerillovou část boje a začala federální armádu porážet i v regulérních střetech. Výsledkem pak byly zisky klíčových měst a postupné stahování federální armády směrem k Addis Abebě. V boji přitom Tigrajcům pomáhá Osvobozenecká fronta Oromie (OFO, anglicky OLA), se kterou TLOF v srpnu uzavřela vojenskou alianci. Cílem OFO je poražení federální armády a svržení současné vlády. [2]

Kvůli neúspěšným pozemním operacím se federální vláda v polovině října rozhodla provést několik bombardování Mekele a dalších měst v tigrajském regionu. [3] Jelikož letectvu chyběla podpora od pozemní armády, která je slabší než jednotky TLOF, federální vláda bombardováním svou pozici v konfliktu nezlepšila, ba naopak. Ukázala tím, že jí dochází možnosti, jak vedení v konfliktu zvrátit na svou stranu.

V současné době již TLOF a OFO dobývají města v okolí Addis Abeby, čímž ji začínají postupně obkličovat, přičemž některá jimi obsazená města jsou i důležitými zásobovacími trasami do hlavního města. [4], [5] V reakci na stále nepříznivější situaci pro federální vládu byl 2. listopadu vyhlášen nouzový stav, při jehož oznámení premiér apeloval na občany, aby se chopili zbraní a šli bránit hlavní město. [6] Tigrajci následně 5. listopadu ohlásili vznik protivládní koalice, která se skládá z TLOF a dalších osmi opozičních stran. Jejím cílem je svržení premiéra Abyiho Ahmeda násilnými či nenásilnými prostředky a nastolení přechodné vlády. [7]

Kvůli stále se zhoršující situaci premiér Abyi uvedl, že povede armádu na bitevním poli proti TLOF a OFO. Již poskytl i několik rozhovorů, avšak nedá se s jistotou říct, zda je opravdu „v první linii bojů“ či zda videa natáčí jen ze zajištěných oblastí, případně z území mimo boje. [8] Na zvyšující se napětí zároveň reagují i ostatní státy, které vyzývají své občany k opuštění Etiopie. [9] USA v rámci prevence umístily své speciální jednotky do Džibutska, odkud mají v případě potřeby poskytnout pomoc americké ambasádě. [10] TLOF a OFO se přibližují k Addis Abebě a chování USA a dalších států poukazuje na fakt, že samy neví, jak se situace může vyvíjet a jaké mohou být následky bojů o hlavní město, případně jak se bude chovat potenciální nová vláda, pokud dojde k dobytí hlavního města a svržení současné vlády.

Regionální mapa Etiopie. Zdroj: Wikimedia Commons.

Reakce ze zahraničí a domácí mobilizace

Dosud nedošlo k významnějšímu externímu zapojení do konfliktu, tedy kromě činnosti Eritrei. Nejviditelnějšími zahraničními aktéry prosazující ukončení konfliktu, započnutí mírového dialogu a poskytnutí humanitární pomoci jsou Spojené státy americké (USA), Organizace spojených národů (OSN), Africká Unie či Keňa. [11] Navzdory výhružkám v podobě sankcí se nepodařilo konflikt ukončit, přičemž sankce byly zatím uvaleny pouze na Eritreu pro její zapojení v násilných bojích v regionu Tigraj. [12] USA se snaží apelovat na ukončení bojů i aktivitou svých státníků. V druhé půlce listopadu dorazil do Etiopie speciální vyslanec pro Africký roh Jeffrey Feltman a ministr zahraničí Anthony Blinken započal svou cestu po třech afrických zemích. Jeho první zastávkou se stala Keňa, jejíž prezident Uhuru Kenyatta se také angažuje ve snahách o ukončení konfliktu. [13], [14], [15]

Analytik a odborník na Africký roh Rashid Abdi ale upozorňuje na možnost, že vnější snaha nemusí mít žádný výsledek, jelikož hlavní hnací silou k mírovým jednáním musí být etiopská společnost. Avšak v současné době taková hnací síla v Etiopii absentuje. [16] Ani samotné podněty ze zahraničí se doposud nesetkaly s úspěchem a tento stav pravděpodobně i nadále přetrvá. Problémem je pozdě započatá a velmi nízká angažovanost, přičemž ani samotní aktéři konfliktu nemají zájem začít vyjednávat. 

Válečné zločiny na obou stranách

V návaznosti na bombardovací kampaň vyšla ze strany Tigrajců nařčení, že federální armáda úmyslně útočí na oblasti osídlené civilním obyvatelstvem. Tomu se však federální vláda brání s tím, že se jednalo o výrobny a sklady zbraní. [17] Jisté nicméně je, že bombardování federální armádě v bojích nepomohlo. Naopak tím dali najevo, že už nemají moc možností, jak zvrátit situaci ve svou přízeň. Zároveň se tímto aktem negativně zviditelnili, jelikož došlo k civilním ztrátám na životech a mezi oběťmi byly i děti. [18], [19] Došlo dokonce k útoku na letiště v Mekele v době, kdy na něm měl přistát humanitární let OSN, který se kvůli náletu musel vrátit na letiště v Addis Abebě. [20]

Ačkoliv bývá federální armáda a vláda obviňována z různých zločinů proti civilnímu obyvatelstvu, ani Tigrajci v tomto ohledu nemají čistý štít. Sami totiž znásilňovali a napadali civilisty v regionu Amharska. [21] Tyto narušené vztahy a špatné zkušenosti Amharů s Tigrajci by mohly narušit i případná vyjednávání o nové etiopské vládě. Důvodem, proč jsou Tigrajci na Amhary tak tvrdí, je v první řadě nepřátelství vzniknuvší na základě účasti Amharů v konfliktu na straně federální vlády. [22]

Velkým tématem je i vzestup dezinformací a ovlivňování lidí prostřednictvím sociálních sítí. Vlna nenávistných projevů (hate speech) je rovněž součástí konfliktu v Etiopii. Amnesty International a Human Rights Watch upozorňují na nárůst počtu zpráv vybízejících k násilí a pomlouvajících Tigrajce. Kritičnost situace vystihuje smazání zprávy premiéra Abyiho Ahmeda na Facebooku. Ten v ní vyzýval obyvatele, aby se chopili zbraní a pohřbili teroristy z TLOF. To platforma označila za porušení jejích zásad, jelikož došlo k vybízení k násilí. [23], [24] Zajímavostí ale je, že samotný Facebook je obviňován z přehlížení nenávistných projevů a vybízení k násilí. Přitom se jedná o fenomény, jež bývají součástí většiny soudobých konfliktů, Etiopie nevyjímaje. [25]

Prezident Etiopie, Abyi Ahmed. Zdroj: Flickr.com.

Porušování lidských práv mezinárodních konvencí federální vládou

Po vyhlášení nouzového stavu přišla vlna zatýkání Tigrajců na základě jejich etnické příslušnosti. Bezpečnostní složky dělají domovní prohlídky, zatímco vigilantistické skupiny kontrolují občanské průkazy na ulicích. Tigrajci můžou být zatčeni bez soudního řízení a jen na základě „důvodného podezření ze spolupráce s teroristickou skupinou“. Zatčení může trvat až do konce nouzového stavu, tedy až šest měsíců. [26]

Komisařka OSN pro lidská práva na listopadovém brífinku uvedla, že nejvíce zatčení probíhá v hlavním městě Addis Abeba, poté v amharských městech Gondar a Bahir Dar, přičemž během jednoho týdne bylo zatčeno okolo 1000 lidí, zejména Tigrajců. Některé zdroje zveřejňují tato čísla i vyšší. [27], [28] Human Rights Watch také uvádí, že začínají být zatýkáni i etničtí Oromové žijící mimo hlavní město. [24] K zatýkání Oromů začalo pravděpodobně docházet kvůli spojenectví TLOF s OFO a jejich úspěchům v posledních týdnech.

Na porušování lidských práv upozornil také The Globe and Mail zprávou o detenčních táborech, kam vláda během roku odváděla některé zatčené Tigrajce, přičemž počet zatčení se úměrně zvyšoval s teritoriálními zisky TLOF a vyhlášením nouzového stavu v zemi. Podle výpovědí bývají Tigrajci v táborech mučeni a žijí v nelidských podmínkách. Mnoho z nich také nebylo informováno o důvodech jejich zatčení. Pomocí satelitních snímků a výpovědí Tigrajců pro The Globe and Mail byly odhaleny tři největší detenční tábory. Dva z nich se nachází na hranicích regionů Afarska a Oromie, třetí leží na okraji Addis Abeby. [29], [30]

Na začátku listopadu došlo také k zatčení 16 spolupracovníků OSN a asi 70 řidičů kamionů s humanitární pomocí mířících do tigrajského regionu, aniž by byl uveden důvod jejich zatčení. [31] Momentálně zůstává stále 5 pracovníků OSN zadržených, zatímco všichni řidiči již byli propuštěni. [32] Tímto chováním na sebe federální vláda vrhá špatné světlo a ztrácí tak kredit v mezinárodním prostředí.

Vlajka TLOF. Zdroj: Wikimedia Commons.

Prosperita pod tigrajskou vládou?

Současná situace napovídá, že od léta došlo k zintenzivnění a eskalaci konfliktu, ve kterém začali ve střetech vyhrávat Tigrajci. Jejich postupné přibližování k Addis Abebě zvyšuje napětí v zemi a tlak na federální vládu. Výsledkem je poté porušování lidských práv, zločiny proti civilnímu obyvatelstvu, či kroky federální vlády, které spíše působí jako zmar, jelikož se jim nedaří TLOF a OFO zastavit. Zda případné svržení a nastolení nové vlády zajistí Etiopii lepší vládu a prosperitu je nejisté. Tigrajci již v minulosti ukázali, že umí být velmi tvrdými vládci, což může opět vyvolat nepokoje v zemi, etnické soupeření a další konflikty. Pokud dojde ke vzniku nové vlády, tak bude potřebovat pomoc ze zahraničí při zotavování se z konfliktu, který této zemi velmi uškodil a rány, jež v zemi vytvořil, se budou hojit dlouhou dobu a některé se možná nezahojí nikdy.


Zdroje:

[1] Bethlehem, Feleke, Richard Roth, Kristina Sgueglia, Vasco Cotovio, and Nima Elbagir. 2021. “Ethiopia’s government announce ceasefire as Tigrayan troops retake region’s capital.“ CNN, June 29, 2021. https://edition.cnn.com/2021/06/28/world/ethiopian-forces-mekelle-intl-latam/index.html

[2] Aljazeera. 2021. “Ethiopia armed group says it has alliance with Tigray forces.“ Aljazeera, August 11, 2021. https://www.aljazeera.com/news/2021/8/11/ethiopia-armed-group-says-it-has-alliance-with-tigray-forces

[3] France24. 2021. “Ethiopia conducts air strikes on capital of Tigray region.“ France24, October 19, 2021. https://www.france24.com/en/africa/20211018-ethiopia-conducts-deadly-air-strikes-on-capital-of-tigray-region

[4] BBC News. 2021. “Oromo Liberation Army: On the ground with Ethiopian fighters.“ BBC, November 1, 2021. https://www.bbc.com/news/av/world-africa-59095778

[5] Abdi, Rashid (@RAbdiAnalyst). 2021. “After weeks of intense fighting Mille has fallen to the TDF according to multiple sources. Mille is in Afar State and straddles the Addis-Djibouti highway.“ Twitter post, November 14, 2021.https://twitter.com/RAbdiAnalyst/status/1459949259688660995

[6] Walsh, Declan and Simon Marks. 2021. “Ethiopia Declares State of Emergency as Rebels Advance Toward Capital.“ New York Times, November 2, 2021. https://www.nytimes.com/2021/11/02/world/africa/ethiopia-state-of-emergency.html

[7] Dahir, Abdi Latif and Lara Jakes. 2021. “Eight Groups Join Tigray Rebels Vowing to Oust Ethiopia’s Leader.“ New York Times, November 5, 2021. https://www.nytimes.com/2021/11/05/world/africa/ethiopia-tigray-eight-groups.html

[8] Miriri, Duncan. 2021. “Ethiopia’s PM, on frontline, urges troops to ‘destroy‘ enemy.“ Reuters, December 1, 2021. https://www.reuters.com/world/africa/ethiopias-pm-frontline-urges-troops-destroy-enemy-2021-11-30/

[9] The Guardian. 2021. “Alarm grows over escalating Ethiopia war as more foreign citizens told to flee.“ The Guardian,November 23, 2021. https://www.theguardian.com/world/2021/nov/23/alarm-grows-over-escalating-ethiopia-war-as-more-foreign-citizens-told-to-flee

[10] Hansler, Jennifer. 2021. “US has positioned special ops near Ethiopia for potential US embassy assistance.“ CNN, November 23, 2021. https://edition.cnn.com/2021/11/22/politics/us-embassy-ethiopia-special-ops/index.html

[11] Fick, Maggie. 2021. “Calls for ceasefire in Ethiopia grow amid deepening conflict.“ Reuters, November 4, 2021. https://www.reuters.com/world/africa/us-embassy-ethiopia-allows-voluntary-departure-some-staff-family-2021-11-04/

[12] Psaledakis, Daphne and Maggie Fick. 2021. “U.S. blacklists Eritrea military, warns of more action on Ethiopia.“ Reuters, November 13, 2021. https://www.reuters.com/world/africa/us-blacklists-eritrea-military-warns-more-action-ethiopia-2021-11-12/

[13] Africa News. 2021. “Blinken, in Kenya, seeks to cool regional crises.“ Africa News, November 17, 2021. https://www.africanews.com/2021/11/17/blinken-in-kenya-seeks-to-cool-regional-crises/

[14] Walsh, Declan. 2021. “Crises in Sudan and Ethiopia Worsen as Blinken Begins Africa Visit.“ New York Times, November 17, 2021. https://www.nytimes.com/live/2021/11/17/world/blinken-africa#blinken-is-the-highest-ranking-biden-official-to-visit-africa

[15] “Visit of Special Envoy for the Horn of Africa Feltman to Ethiopia and Kenya,“ U.S. Department of State, accessed November 20, 2021, https://www.state.gov/visit-of-special-envoy-for-the-horn-of-africa-feltman-to-ethiopia-and-kenya/

[16] Abdi, Rashid (@RAbdiAnalyst). 2021. “There is no strong impetus for peace within Ethiopia. No strong civil society invested in peace. No peace effort can succeed when it is all foreign-led.“ Twitter post, November 14, 2021.https://twitter.com/RAbdiAnalyst/status/1459929050135384068

[17] Aljazeera. 2021. “Ethiopia launches new air raids on embattled Tigray region.“ Aljazeera, October 20, 2021. https://www.aljazeera.com/news/2021/10/20/renewed-ethiopia-air-raids-tigray-capital-mekelle

[18] OCHA. 2021. “Ethiopia – Northern Ethiopia Humanitarian Update.” Accessed November 8, 2021. https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/Situation%20Report%20-%20Ethiopia%20-%20Northern%20Ethiopia%20Humanitarian%20Update%20-%204%20Nov%202021.pdf

[19] Fick, Maggie. 2021. “Doctor reports 10 dead from latest air strike in north Ethiopia war.“ Reuters, October 28, 2021. https://www.reuters.com/world/africa/ethiopia-air-strike-hits-tigray-tplf-says-3-civilians-killed-govt-says-factory-2021-10-28/

[20] United Nations. 2021. “Ethiopia: UN forced to abort humanitarian aid flight into Tigray.“ UN News, October 23, 2021. https://news.un.org/en/story/2021/10/1103862

[21] Amnesty International. 2021. “Ethiopia: Survivors of TPLF attack in Amhara describe gang rape, looting and physical assaults.“ Amnesty International, November 9, 2021. https://www.amnesty.org/en/latest/news/2021/11/ethiopia-survivors-of-tplf-attack-in-amhara-describe-gang-rape-looting-and-physical-assaults/

[22] Crisis Group. 2021. “Ethiopia’s Tigray War: A Deadly, Dangerous Stalemate.” Crisis Group, April 2, 2021. https://www.crisisgroup.org/africa/horn-africa/ethiopia/b171-ethiopias-tigray-war-deadly-dangerous-stalemate

[23] Amnesty International. 2021. “ Ethiopia: Sweeping emergency powers and alarming rise in online hate speech as Tigray conflict escalates.“ Amnesty International, November 5, 2021. https://www.amnesty.org/en/latest/news/2021/11/ethiopia-sweeping-emergency-powers-and-alarming-rise-in-online-hate-speech-as-tigray-conflict-escalates/

[24] Human Rights Watch. 2021. “Ethiopia: International Action Needed to Prevent Atrocities.“ HRW, November 8, 2021. https://www.hrw.org/news/2021/11/08/ethiopia-international-action-needed-prevent-atrocities

[25] Mackintosh, Eliza. 2021. “ Facebook knew it was being used to incite violence in Ethiopia. It did little to stop the spread, documents show.“ CNN, October 25, 2021. https://edition.cnn.com/2021/10/25/business/ethiopia-violence-facebook-papers-cmd-intl/index.html

[26] Amnesty International. 2021. “ Ethiopia: Tigrayans targeted in fresh wave of ethnically motivated detentions in Addis Ababa.“ Amnesty International, November 12, 2021. https://www.amnesty.org/en/latest/news/2021/11/ethiopia-tigrayans-targeted-in-fresh-wave-of-ethnically-motivated-detentions-in-addis-ababa/

[27] OHCHR. 2021. “ Press briefing notes on Ethiopia.“ Accessed November 17, 2021. https://www.ohchr.org/SP/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=27816&LangID=E

[28] United Nations. 2021. “ Ethiopia: Mass arbitrary arrests target Tigrayans, says UN rights office.“ UN News, November 16, 2021. https://news.un.org/en/story/2021/11/1105892

[29] Kassa, Lucy. 2021. “ ‘They just vanished’: Tigrayans disappear for months in secret Ethiopian detention camps.“ The Globe and Mail, November 7, 2021. https://www.theglobeandmail.com/world/article-they-just-vanished-tigrayans-disappear-for-months-in-secret-ethiopian/

[30] Plaut, Martin. 2021. “ ‘They just vanished’: Tigrayans disappear for months in secret Ethiopian detention camps.“Accessed November 8, 2021. https://martinplaut.com/2021/11/08/they-just-vanished-tigrayans-disappear-for-months-in-secret-ethiopian-detention-camps/

[31] NPR. 2021. “ Ethiopia detains about 70 drivers who deliver aid as war escalates, the U.N. says.“ NPR, November 10, 2021. https://www.npr.org/2021/11/10/1054239976/ethiopia-tigray-drivers-war-aid?t=1637167487868

[32] Lederer, Edith M. 2021. ”UN: Ethiopia releases 6 UN staff and all 70 plus drivers.” AP News, November 18, 2021.” https://apnews.com/article/africa-united-nations-ethiopia-addis-ababa-d74e459611e752410484e52c423d1d06

Štítky:

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *