Mozambik a snaha potlačiť islamistické povstanie v provincii Cabo Delgado

Už takmer päť rokov terorizujú severovýchodný Mozambik džihádisti z al-Sunna. V chudobnom regióne s vysokou nezamestnanosťou našli úrodnú pôdu pre praktizovanie radikálneho výkladu islamu. Do dnešného dňa mu padlo za obeť viac než štyritisíc ľudí. [1]

Mozambickej armáde sa nepodarilo podchytiť začiatok povstania

Písal sa 5. október 2017, keď približne 30 obyvateľov okresu Mocímboa da Praia v severomozambickej provincii Cabo Delgado zaútočilo na miestnu policajnú stanicu a pobočku armády. Útok si vyžiadal 30 obetí a započal novú kapitolu v dejinách Mozambiku – džihádistické povstanie pod vedením skupiny al-Sunna. [2]

Pre radikálov bol počiatočný vývoj konfliktu priaznivý. [3] Počet obetí násilných útokov rástol a bezpečnostné zložky štátu si s nimi nevedeli samy poradiť. Ba dokonca, vládni predstavitelia prvotne šírili naratív zľahčujúci islamistickú hrozbu. Snažili sa vyhýbať väčším zahraničným intervenciám, a tak potláčali povstanie iba za pomoci paramilitárnych skupín a súkromných vojenských spoločností. V septembri 2019, po stretnutí mozambického prezidenta Filipeho Nyusiho s ruským náprotivkom Vladimirom Putinom, pricestovalo do provincie Cabo Delgado približne 160 bojovníkov Wagner Group. [4] Ich ťaženie sa skončilo neúspechom, zaznamenali minimálne 7 oficiálne potvrdených úmrtí. Angažovať sa prestali po dvoch mesiacoch. [5] Okrem Wagnerovcov si najala mozambická vláda aj juhoafrickú Dick Advisory Group, ktorá ale tiež nedosiahla úspechy v požadovanom rozsahu. [6] Povstalcom sa počas absencie zahraničných armád podarilo napr. dobyť strategické mesto Mocímboa da Praia, ktoré držali rok, až do augusta 2021. [7] Taktiež vykonali úspešné útoky na námornú dopravu a iné komplexné operácie. [3]  V celej situácii hrá kľúčovú úlohu džihádistický útok na mesto Palma v apríli 2021, ktorý prinútil Mozambik prehodnotiť postoje k zahraničnej pomoci. Po útoku totiž kvôli obavám o bezpečnosť pozastavila francúzska energetická spoločnosť TotalEnergies svoj niekoľko miliardový projekt ťažby zemného plynu v Cabo Delgado, od ktorého si vláda sľubovala masívny finančný stimul pre štátny rozpočet. [8]

Mozambický prezident Filipe Nyusi. Zdroj: Flickr.

Zahraničná pomoc preklopila misky váh

Mozambická armáda je dlhodobo poddimenzovaná, pričom jej chýba adekvátny výcvik. V boji proti viac ako 2500 islamistom potrebuje podporu zahraničných aktérov. Tí prejavili snahu Mozambiku pomôcť – čiastočne aj preto, že si uvedomujú možné riziká toho, keby tak nečinili. Hrozí ďalšie preliatie islamizmu do susedných krajín, utečenecká kríza a posilnenie globálneho džihádu. Samozrejme sa v Cabo Delgado nachádzajú aj nesporné ekonomické záujmy vonkajších aktérov. [9]

Dynamiku konfliktu sa teda v júli 2021 pokúsila ovplyvniť svojím príchodom rwandská armáda s kontingentom 1000 vojakov, ktorý sa neskôr rozšíril na dnešných 2000. Jej zásah sa preukázal ako úspešný ­– vytlačila al-Sunna z kľúčových miest, ako sú napr. Mocímboa da Praia a Palma a zabezpečila ochranu majetku spoločnosti TotalEnergies. [7] Po dobre cielených útokoch rwandských vojsk sa množstvo povstalcov vzdalo, resp. utieklo do iných provincií a do Tanzánie, malé skupiny však stále odolávajú. [10] Práve mesto Palma sa nachádza iba 10 kilometrov od miesta ťažobného projektu TotalEnergies v hodnote 60 miliárd USD, ktorého pozastavenie spôsobil krvavý útok islamistov v marci 2021. [11] Generálny riaditeľ francúzskej spoločnosti TotalEnergies Patrick Pouyanné na konci apríla 2022 vyhlásil, že sa jeho firma nehodlá do Cabo Delgado vrátiť, pokiaľ tam nebude plnohodnotný mier. [12]

V rovnakom období ako Rwanda sa snažila svoju vojenskú misiu nasadiť aj Juhoafrická rozvojová komunita (Southern African Development Community – SADC). Podarilo sa jej to nakoniec o 10 dní neskôr. Jej záujem na potlačení islamizmu v regióne je prirodzený, keďže aj samotný Mozambik je súčasťou SADC. Misia sa skladá z vojsk Juhoafrickej republiky, Botswany, Tanzánie, Lesotha, Malawi, Angoly, Zambie, Namíbie a DR Kongo. Treba podotknúť, že napriek veľkému počtu zastúpených krajín väčšinu kontingentu tvoria vojaci z Juhoafrickej republiky. Avšak oproti tej rwandskej je nasadená v menej dôležitých lokalitách – ďalej od plynových polí. Zdá sa, že mozambická vláda viac dôveruje, resp. preferuje rwandskú misiu, ktorú podporuje napríklad aj Francúzsko. [12]

Rwandský prezident Paul Kagame na návšteve v mozambickej provincii Cabo Delgado. Zdroj: Flickr.

Určitý záujem na potlačení povstania majú aj ďalší aktéri. Napríklad USA schválili ešte v septembri 2019 pôžičku pre projekt francúzskej spoločnosti TotalEnergies vo výške 4,7 miliardy USD. [13] Z Ameriky pochádza tiež spoločnosť ExxonMobil, ktorej eskalácia napätia zmarila plány na ťažbu plynu v oblasti. [3] Spojené štáty však s miestnou vládou nemajú ideálne vzťahy, čo obmedzuje ich aktivitu na malú vojenskú výcvikovú misiu. V júni 2021 zriadila výcvikovú misiu v krajine aj Európska únia. Jej názov je EUTM Mozambik a zatiaľ dostala mandát na dva roky. Špecialisti z európskych krajín sa snažia pomáhať profesionalizovať mozambickú armádu s dôrazom na dodržiavanie ľudských práv. [14] Spomedzi krajín EÚ vyčnieva Portugalsko, od ktorého krajina získala po desaťročnej vojne medzi rokmi 1964-1974 nezávislosť. Odvtedy sa Portugalsko snaží udržať si určitý vplyv na Mozambik. Jeho vojaci tvoria najväčšiu časť kontingentu misie EUTM a velia jej. Príslušníci EUTM sú však umiestnení iba v Mapute a do provincie Cabo Delgado vojensky zasahovať nemôžu. [14]

Povstanie môže byť kombináciou viacerých príčin

V rámci odbornej verejnosti neexistuje jasný konsenzus ohľadom hlavného dôvodu povstania. O príčinách by sa dalo povedať, že sú multidimenzionálne. Ako bolo spomenuté v úvode, v Cabo Delgado sa stretávajú nepriaznivé socio-ekonomické podmienky s činnosťou radikálnych islamských kazateľov, čo vytvára ideálne prostredie pre rast extrémistických tendencií. Chudoba, nedostatok vzdelania a nedostatočná aktivita štátu ohľadom zabezpečenia základných služieb pre svojich občanov uľahčuje radikálom ich rozmach. Pre ilustráciu možno uviesť štatistiku Mozambického národného štatistického inštitútu z roku 2017, ktorá udáva, že v provincii Cabo Delgado až 90 000 mužov vo veku 15-29 rokov nemá elementárnu gramotnosť. V porovnaní so 166 000 gramotnými ide o extrémne vysoké číslo. [6]

Provincia Cabo Delgado je vo viacerých ohľadoch špecifická. Prvý významný faktor, ktorým sa líši od zvyšku krajiny, je vierovyznanie. Zatiaľ čo až 60 % z 31,7 milióna obyvateľov Mozambiku sú kresťania ovplyvnení katolicizmom, ktorý sem priniesli bývalí kolonizátori z Portugalska, v danej provincii s populáciou 2,3 milióna a rozlohou približne ako Česká republika, je situácia opačná – 54% obyvateľov tvoria moslimovia. [15] Po druhé, ide o región, pri ktorého pobreží boli v uplynulej dekáde objavené rozsiahle ložiská zemného plynu. Na to zareagovali nadnárodné ťažobné spoločnosti – napr. už spomenutá francúzska TotalEnergies a americká ExxonMobil, ktoré okamžite začali plánovať významné LNG projekty. [16] Z toho neskôr vyplynul jeden zo spúšťačov napätia – pocit obyvateľov na severe krajiny, že dochádza k nerovnomernému prerozdeľovaniu ziskov z ťažby v prospech mozambických elít z prostredia vládnej socialistickej strany Frelimo. [12]

Podporovatelia mozambickej vládnej strany FRELIMO. Zdroj: Wikimedia.

Kto tvorí povstalecké skupiny?

Islamisti v Cabo Delgado vyčíňajú pod hlavičkou teroristickej organizácie al-Sunna. Miestni o nich však často referujú ako o aš-Šabab, v preklade „mladí“. Netreba si ich mýliť s takmer rovnomennou somálskou organizáciou aš-Šabáb, keďže nemajú medzi sebou formálne prepojenie. Zatiaľ čo v Somálsku sa aš-Šabáb hlási k al-Káide, v Mozambiku majú ozbrojenci blízko k Islamskému štátu v strednej Afrike, ktorému v roku 2019 údajne sľúbili vernosť. [11]

Hnutie založili v roku 2008 nasledovníci kenského radikálneho moslimského kazateľa Sheikha Roga, ktorý sa údajne podieľal aj na teroristických útokoch na ambasády USA v Nairobi a Dar es Salaam v roku 1998. Po jeho smrti v roku 2012 sa množstvo z nasledovníkov cez Tanzániu, kde došlo k zisku ďalších podporovateľov, presunulo do Cabo Delgado. V tomto mozambickom regióne začali systematicky radikalizovať miestnych, čo vyústilo do prvého útoku v októbri 2017. [17] Aj medzi lídrami al-Sunna sa objavili ľudia tanzánskej národnosti. Svojich bojovníkov verbujú viacerými spôsobmi – prostredníctvom finančnej motivácie, ideológie a silou. Pomáha im v tom chudoba, nezamestnanosť a nízke vzdelanie miestnych mužov. [3] Väčšina povstalcov pochádza priamo z Cabo Delgado, pričom ich spája snaha zlepšiť svoje socio-ekonomické postavenie. [11] [12]

Vláda komplikuje aktivitu humanitárnych pracovníkov

Doteraz boli spomínané bezpečnostno-politické aspekty konfliktu, ktoré však samozrejme implikujú utrpenie civilného obyvateľstva. Vnútorne vysídlených bolo v Mozambiku následkom povstania viac ako 800 000 ľudí. [18] Dokonca sa objavili informácie, že by ich mohlo byť až okolo jedného milióna. Určenie presného počtu totiž sťažuje absencia dokladov totožnosti u množstva z nich. Posledná vlna vysídľovania prišla len nedávno, v júni 2022, po sérii útokov na juhu provincie. [3] Humanitárnu pomoc nevyhnutne vyžaduje minimálne 1,3 milióna obyvateľov Cabo Delgado a susedných provincií Niassa a Nampula. [19] Situáciu komplikuje Tanzánia, ktorá odmieta prijímať utečencov zo severu krajiny. [3]

Mozambická vláda v období, kedy jej krajina čelí množstvu problémov, zbytočne komplikuje aktivitu humanitárnych pracovníkov. V prípade, že chce nejaká humanitárna organizácia pomôcť miestnym obyvateľom, musia byť jej pracovníkom udelené špeciálne humanitárne víza, a následne musia pôsobiť pod hlavičkou štátnych inštitúcií. [12]

Mozambik patrí k najchudobnejším krajinám sveta. Zdroj: Flickr.

Možná cesta k zlepšeniu situácie

Objektívne treba uznať, že intervencia vojsk z Rwandy a SADC výrazne pomohla v snahe potlačiť povstanie. Napriek tomu platí, že stav Cabo Delgado pripomína „začarovaný kruh“ – zlyhávanie vlády spôsobuje frustráciu obyvateľov, ktorá produkuje rast teroristickej aktivity. Spôsob, ako bojovať s radikalizáciou miestneho obyvateľstva je adresovať jej multidimenzionálne príčiny, čiže snažiť sa zmeniť realitu chudoby, nezamestnanosti, nízkeho vzdelania a pocitu nerovnosti. Pomôcť by okrem iného mohli napokon aj samotné zahraničné investície do ťažby nerastných surovín, ktoré však nezačnú vplývať na životnú úroveň pokiaľ sa nespustia – to nastane až po upokojení situácie. Islamistické povstanie v Cabo Delgado je hrozbou aj pre okolité štáty, čo si lídri jednotlivých krajín uvedomujú. Čím dlhšie bude trvať, tým väčšie bude riziko jeho rozšírenia. „Loptička“ je teda na strane štátnych politických a bezpečnostných orgánov, ktoré musia robiť všetko pre efektívnu koordináciu potlačenia džihádistov s ohľadom na miestne reálie.


Editor článku: Veronika Čáslavová

Zdroje

[1] ACLED. 2022. „The Armed Conflict Location & Event Data Project.“ Accessed July 22, 2022. https://acleddata.com/#/dashboard

[2] Daily Maverick. 2017. „ISS Today: Mozambique’s first Islamist attacks shock the region.“ Accessed July 22, 2022. https://www.dailymaverick.co.za/article/2017-10-27-iss-today-mozambiques-first-islamist-attacks-shock-the-region/

[3] Cook, N. 2022. „Insurgency in Northern Mozambique: Nature and Responses.“ Congressional Research Service. Accessed July 31, 2022. https://crsreports.congress.gov/product/pdf/IF/IF11864

[4] Walsh, D. 2022. „Putin’s Shadow Soldiers: How the Wagner Group Is Expanding in Africa.“ Accessed July 24, 2022. https://www.nytimes.com/2022/05/31/world/africa/wagner-group-africa.html

[5] Sixto, D. 2020. „Russian Mercenaries: A String of Failures in Africa.“ Accessed August 1, 2022. https://www.geopoliticalmonitor.com/russian-mercenaries-a-string-of-failures-in-africa/

[6] Faria, P. 2021. „The Rise and Root Causes of Islamic Insurgency in Mozambique and its Security Implication to the Region.“ Accessed July 29, 2022. https://www.africaportal.org/publications/rise-and-root-causes-islamic-insurgency-mozambique-and-its-security-implication-region/

[7] Bussotti, L. 2022. „Internationalising the Mozambique Insurgency.“ Australian Institute of International Affairs. Accessed August 1, 2022. https://www.internationalaffairs.org.au/australianoutlook/the-role-of-the-international-community-in-cabo-delgados-war/

[8] BBC. 2022. „Mozambique Palma terror attack: „I can’t go back“.“ Accessed August 9, 2022. https://www.bbc.com/news/world-africa-61029991

[9] Al Jazeera. 2021. „Who are the fighters launching attacks in northern Mozambique?“ Accessed July 29, 2022. https://www.aljazeera.com/news/2021/3/29/who-are-the-fighters-launching-attacks-in-northern-mozambique

[10] International Crisis Group. 2022. „Winning Peace in Mozambique’s Embattled North.“ Accessed August 2, 2022. https://www.crisisgroup.org/africa/southern-africa/mozambique/b178-winning-peace-mozambiques-embattled-north

[11] Vráblik, L. 2021. „Teroristi blízki Dáišu na severe Mozambiku obsadili mesto a ohrozujú ťažbu zemného plynu.“ Accessed July 23, 2022. https://dennikn.sk/2334029/teroristi-blizki-daisu-na-severe-mozambiku-obsadili-mesto-a-ohrozuju-tazbu-zemneho-plynu/

[12] Hanlon, J. 2022. „Mozambique insurgency: Why 24 countries have sent troops.“ BBC. Accessed July 28, 2022. https://www.bbc.com/news/world-africa-61464431

[13] LNG World News. 2019. „U.S. EXIM bank approves $5bn Mozambique LNG loan.” Accessed August 31, 2022. https://www.offshore-energy.biz/u-s-exim-bank-approves-5bn-mozambique-lng-loan/

[14] Rada EÚ. 2021. „Mozambik: EÚ zriadila vojenskú výcvikovú misiu na pomoc pri riešení krízy v provincii Cabo Delgado.“ Accessed July 20, 2022. https://www.consilium.europa.eu/sk/press/press-releases/2021/07/12/mozambique-eu-launches-a-military-training-mission-to-help-address-the-crisis-in-cabo-delgado/

[15] CIA. 2022. „Mozambique – Country Summary.“ The World Factbook. Accessed August 31, 2022. https://www.cia.gov/the-world-factbook/countries/mozambique/summaries

[16] Felix, B. & Rumney, E. 2020. „Oil majors request more Mozambique troops after Islamist attacks: sources. Accessed July 20, 2022. https://www.reuters.com/article/us-mozambique-insurgency-lng/oil-majors-request-more-mozambique-troops-after-islamist-attacks-sources-idUSKBN1ZV3HL

[17] Obaji, P. 2021. „Growing Insurgency in Mozambique Poses Danger to Southern Africa.“ Global Observatory. Accessed August 1, 2022. https://theglobalobservatory.org/2021/03/growing-insurgency-mozambique-poses-danger-southern-africa/

[18] Van Rentergem, T. 2022. „Al-Shabab in Mozambique: Taking Stock of an Insurgency Under Cover.“ Africa Policy Briefs. Accessed August 9, 2022. https://www.egmontinstitute.be/al-shabab-in-mozambique-taking-stock-of-an-insurgency-under-cover/

[19] International Crisis Group. 2021. „Stemming the Insurrection in Mozambique’s Cabo Delgado.“ Accessed July 29, 2022. https://www.crisisgroup.org/africa/southern-africa/mozambique/303-stemming-insurrection-mozambiques-cabo-delgado

Štítky:

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *