Historický okamžik: britští a němečtí vojáci na společné fotografii (Zdroj: Wikimedia)

Vánoce roku 1914

První světová válka trvala již pět měsíců, když mezi 24. a 25. prosincem na západní frontě muži z obou znepřátelených stran složili na několik hodin zbraně a vyšli ze svých zákopů. Vojáci tímto krokem zachovali zvyk z několika předešlých válečných konfliktů. První dochované dočasné složení zbraní je známé ze španělské války za nezávislost (1803-1814), krymské války (1853-1856) a americké občanské války (1861-1865). [1] Avšak to, co činí vánoční příměří roku 1914 výjimečným, je to, že se jedná o poslední neoficiální vánoční smír mezi vojáky v moderních dějinách.

Vánoční zázrak na západní frontě

S blížícími se Vánoci přicházeli na frontu balíčky z domova, které mnohým vojákům zpříjemnily těžké zimní chvíle na frontě. Britové dostali švestkové pudinky a „Princess Mary’s boxes“, které obsahovaly čokoládu, máslo, cigarety a tabák s přidanou podobiznou princezny Mary a krále Jiřího V. Němci obdrželi tzv. Kaiserliche a Belgičané společně s Francouzi se taktéž dočkali speciální zásilky vánočního zboží. Města, vesnice a četná podpůrná sdružení na obou stranách se rovněž pokusily zaplavit frontu dary jídla, teplého oblečení a děkovných dopisů. [2]

K vytvoření podmínek pro vánoční příměří se spojilo hned několik faktorů. Papež Benedikt XV. se pokusil vyzvat v prvním roce války všechny bojující strany, aby ve dnech mezi 24. až 26. prosincem uctily Vánoce jako svátky dobré vůle, míru a soucitu. [1] Na jeho výzvu nepřistoupil žádný generální štáb, avšak situace na frontě byla zcela odlišná. Mezi vojáky již fungovaly nepsané dohody o neútočení například při jídle. Nepociťovali ke stejně mladým hochům na druhé straně nenávist a sdíleli spolu stejné emoce a deziluzi z války. [3] Většina mladíků přijela na frontu s nadšením a takřka prázdninovou náladou a čekali, že do Vánoc boje ustanou. To se po několika měsících ukázalo jako zásadní omyl a morálka mezi muži s přibývajícím počtem mrtvých začala klesat. Rané zákopy první světové války byly postaveny urychleně, často nebyly stabilní a nepřítel často viděl na všechny vojáky. Mimo to vojáci nebyli na tuhou zimu vybaveni a čelili chladu, dešti a mrznoucímu blátu zcela nechráněni. V neposlední řade v roce 1914 mohli muži na frontě ještě stále vidět pozůstatky civilizace, společně s jejími mravy a způsoby, jelikož mnohé vesnice na frontě stále stály částečně nedotčeny. [2]

Ve večerních hodinách 24. prosince si britští vojáci povšimli hluku vycházejícího z německých zákopů. Během chvíle rozpoznali známou vánoční melodii Tichá noc (Stille nacht) a mnozí z nich se hned ke zpěvu koledy přidali. [4] Kolem jedenácté hodiny němečtí vojáci rozmístili nad příkopy svíčky a malé vánoční stromky. [5] Následně se jako první vynořili ze svých zákopů, přiblížili se k spojeneckým liniím a volali v angličtině „Veselé Vánoce!“. V jiných případech zvedli cedule s nápisem „Ty žádný výstřel, my žádný výstřel.“ Britové zpočátku se obávali, že to byl trik, ale když viděli Němce neozbrojené, vyšli ze svých pozic ven a potřásli si s nimi rukama. [6][7] Na území nikoho tak stály bok po boku stovky vojáků, kteří spolu ještě před několika hodinami bojovali. Sdíleli jídlo, cigarety, alkohol a vyprávěli si historky ze života. Leckde vojáci využili odmlky v bojích k odklizení mrtvol, které se mezi liniemi nakupily. Dokonce existují záznamy o tom, jak se britští vojáci nechali ostříhat od německého holiče. [8] Do historie vstoupily taktéž improvizované fotbalové zápasy, z nichž zřejmě nejznámější vyhráli Němci 3:2. [9]

Vojáci hrající přátelské zápasy ve fotbalu. (zdroj: Wikimedia).

Příměří v některých místech trvalo jen jeden den, na jiných úsecích došlo k omezení bojové činnosti až do Nového roku. [1] Reálné odhady udávají, že do celé akce byly zapojeny tisíce mužů. K nejrozsáhlejším kontaktům mezi nepřáteli došlo v okolí městečka Ypres, konkrétně na úseku dlouhém asi čtyři kilometry u St. Yves – Neuve Chapelle. Jinde se dočasné příměří omezilo na oboustrannou možnost evakuace raněných ze země nikoho, dohledání a pohřbení padlých, případně na společné mše za jejich duše. [10] Byly také zaznamenány nejméně dva případy, kdy došlo ke střelbě na vojáky pokoušející se o bratrství s nepřátelskými silami. [7] Za soumraku se všichni muži vrátili do svých zákopů a většinově zachovali mír alespoň do půlnoci. [9] Armádní lékař kapitán J. C Dunn, jehož jednotka se účastnila vánočního příměří, zaznamenal následné opětovné propuknutí nepřátelství: „Ve 20:30 jsem vystřelil tři rány do vzduchu, vztyčil nad příkop vlajku s nápisem „Veselé Vánoce“ a vylezl na ohrazení. Němci na oplátku vztyčili plachtu s nápisem „Děkujeme“ a německý kapitán se objevil na jejich ohrazení. Oba jsme se uklonili, zasalutovali a sešli dolů do příslušných zákopů. Poté vystřelil do vzduchu dva výstřely a válka znovu začala.“ [2]

Generální štáby obou stran konfliktu byly vzniklou situací znepokojeny, avšak k masovému udělování trestů nedošlo. Aby se následující Vánoce předešlo obdobnému incidentu, byla všem armádám nařízena série frontálních útoků nebo alespoň dělostřelecké ostřelování pozic nepřítele. [3]

Vojáci obou stran konfliktu na společné fotografii. (zdroj: Wikimedia).

Vánoce na východní frontě

Na východní frontě vypadala vánoční situace zcela odlišně. Ekvivalent vánočního příměří neexistoval, jelikož v Rusku byl stále platný juliánský kalendář. Ruské pravoslavné Vánoce se proto slavily až počátkem ledna. [11] Existuje však několik dokladů o pokusech o navázání smíru ze strany rakouských vojáků, na které ruská strana reagovala kladně. [12] O detailním průběhu Vánoc na východě Evropy se můžeme dozvědět ze svědectví československých vojáků, kteří byli nasazeni v Haliči, Rusku a Polsku.

Vánoce československých vojáků na východní frontě byly velice skromné. Muži většinou zůstávali v pohotovosti, přičemž na některých místech se i aktivně bojovalo. Obecně platilo, že vojáci si mohli vychutnat štědrovečerní atmosféru až po splnění svých běžných úkolů. [1] Počasí bylo v zimě roku 1914 velice nepřívětivé, všude vládla extrémní zima, nízká viditelnost a časté vánice. [13] Všichni vojáci se těšili na dárkové balíčky od blízkých i na ty oficiálně distribuované jako dar ze zázemí, tzv. liebesgaben. Obsah balíčků byl obdobný těm ze západní fonty: cigarety, čokoláda, teplé oblečení a občas vojáci obdrželi i malou láhev slivovice nebo jiného alkoholu. Ministerský úřad pro válečnou péči mimo jiné vypravil vlak čítající dvaatřicet vagonů vezoucích sladké rosolky a kmínky. Vánoční balíčky posílala i jednotlivá města a obce. Většina vojáků na Štědrý večer byla bez slavnostního jídla. Na některých místech se však podařilo zajistit alespoň pro důstojníky sváteční oběd v podobě rybí polévky a smažené ryby s bramborovou kaší. [1] Mnozí z přímých účastníků nemohli dlouho do noci spát a ve svých myšlenkách stále setrvávali u vánočních stromků ve svých domovech. Ještě během štědrovečerní noci na mnoha místech znovu propukly těžké boje, jelikož ruské těžké dělostřelectvo začalo ostřelovat pozice rakouskouherské armády. [13]

Memoriál vánočního příměří roku 1914, National Memorial Arboretum, Staffordshire. (zdroj: Geograph).

Závěr

Žádné jiné příklady příměří spojených přímo s obdobím Vánoc v dalších válkách již nebyly zdokumentovány. Proto se má za to, že vánoční příměří roku 1914 je jedním z posledních případů kolektivního rytířství mezi nepřáteli během války. [3] Smutným faktem je, že mnoho z tisíců mužů, kteří společně slavili Vánoce 1914, se návratu míru nedožilo. [9]

Vánoční příměří v současnosti připomíná hned několik památníků, například v belgickém Messines nebo anglickém National Memorial Arboretum ve Staffordshiru. Příběh neoficiálního vánočního smíru se také objevil v mnoha filmech, seriálech a reklamách. Za zmínku stojí filmy Šťastné a veselé (2005), Christmas Truce (2015) a kniha Silent Night: The Remarkable Christmas Truce of 1914 (2001).

Zdroje

[1] Bobíková, Lenka. 2019. „Vánoční zázrak na západní frontě.“ Novinky.cz. Dostupné z: https://www.novinky.cz/vanoce/clanek/vanocni-zazrak-na-zapadni-fronte-40307654.

[2] Rees, Simon. 2009. „The Christmas Truce.“ firstworldwar.com. Dostupné z: https://www.firstworldwar.com/features/christmastruce.htm.

[3] Studnička, Jan. 2019. „Vánoční příměří roku 1914: Důkaz, že se na Vánoce zázraky dějí.“ G.cz. Dostupné z: https://g.cz/vanocni-primeri-roku-1914-dukaz-ze-se-na-vanoce-zazraky-deji/.

[4] Baime, A. J. 2019. What Happened When WWI Paused for Christmas. history.com Dostupné z: https://www.history.com/topics/christmas-truce-1914-world-war-i-soldier-accounts.

[5] 2020. „How did the Christmas truce of 1914 happen?.“ BBC.com. Dostupné z: https://www.bbc.co.uk/teach/teach/how-did-the-christmas-truce-of-1914-happen/zmvgmfr.

[6] 2009. Christmas Truce of 1914. history.com. Dostupné z https://www.history.com/topics/world-war-i/christmas-truce-of-1914.

[7] Bajekal, Naina. 2014. „Silent Night: The Story of the World War I Christmas Truce of 1914.“ TIME.com. Dostupné z: https://time.com/3643889/christmas-truce-1914/.

[8] Lorenc, David. 2012. „Vánoční příměří: okamžik míru a naděje během první světové války.“ Idnes.cz. Dostupné z: https://www.idnes.cz/xman/styl/vanocni-primeri-1914.A121221_120123_xman-styl_fro.

[9] Dash, Mike. 2011. „World War I: 100 years later. The Story of the WWI Christmas Truce.“ Smithsonianmag.com. Dostupné z: https://www.smithsonianmag.com/history/the-story-of-the-wwi-christmas-truce-11972213/.

[10] Panchartek, Radek. 2011. „Vánoce ve válce. Zázrak trval pár dní, pak přišel plyn a hromady mrtvých.“ Idnes.cz. Dostupné z: https://www.idnes.cz/technet/vojenstvi/vanoce-v-zakopech-jeden-rok-zazraku-a-dlouhe-roky-nasili.A111220_160953_vojenstvi_mla.

[11] Ray, Michael. 2020. „Christmas truce World War I.“ britannica.com. Dostupné z: https://www.britannica.com/event/The-Christmas-Truce.

[12] Cruz, F. F. 2016. Merry Christmas-World War I The Christmas truce, December 1914. Dostupné z: https://www.linkedin.com/pulse/merry-christmas-world-war-i-truce-december-1914-cruz.

[13] Horáková, Pavla. 2015. „Christmas in the trenches – Czech soldiers in WW1.“ radio.cz. Dostupné z: https://english.radio.cz/christmas-trenches-czech-soldiers-ww1-8238914.

Štítky:

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *