Odolnosť ozbrojených síl štátu voči kybernetickým hrozbám je v súčasnosti kritickým faktorom pre jeho bezpečnosť. Obrana v kybernetickom priestore predstavuje kľúčový element zaistenia národnej bezpečnosti, ochrany kritickej infraštruktúry a stabilného fungovania štátu. Pred týmito výzvami stojí aj Slovensko, pre ktoré…

Slovenské húfnice sa javia ako ústredné body technologickej zdatnosti a strategického významu slovenského zbrojárskeho priemyslu. Zatiaľ čo známe Zuzany zohrávajú v súčasnosti dôležitú rolu vo vojne na Ukrajine, vysoké očakávania sa sústreďujú aj na novú húfnicu BIA. Predstavená na londýnskom zbrojnom veľtrhu…

Soudobý krajně pravicový terorismus je globálním jevem, který si vyžádal své oběti i v Bratislavě v říjnu 2022. Na konci srpna 2023 se ve floridském Jacksonville stali oběťmi tohoto typu terorismu tři lidé. Ačkoli se jedná o geograficky vzdálené události, sdílí…

Počas tridsiatich rokov svojej samostatnosti si Slovensko aj Česká republika vytýčili odlišné cesty na poli stíhacích lietadiel. Po rozpade Československa zdedili obe krajiny stíhačky MiG-21 a MiG-29 sovietskej výroby a ČR pridala do svojej flotily aj MiG-23. Zásadný zlom nastal,…

Ako mnoho krajín bývalého socialistického bloku, aj Slovensko postupne modernizuje svoje ozbrojené sily a nahrádza zastaralú vojenskú techniku ruskej výroby. V tomto kontexte patrí medzi veľké otázky slovenskej obrannej a zbrojnej politiky akvizícia štrnásti stíhacích lietadiel F-16 Fighting Falcon Block 70/72, ktorá zároveň…

V slovenských parlamentných voľbách v roku 2016 dosiahla strana ĽSNS nečakaný volebný úspech, keď získala 8,04% a 14 poslaneckých mandátov. Časť spoločnosti reagovala nesúhlasom a krátko po voľbách sa v Bratislave a v Banskej Bystrici, ako bašte strany, konali demonštrácie s názvom „Antifašistická mobilizácia – nikdy neprejdete“, ktorých…

Skupina postkomunistických států zformovala v devadesátých letech minulého století uskupení jménem Visegrádská skupina, neoficiálně Visegrádská čtyřka (dále jen V4), na základě společné historie a sdílených hodnot. Zpočátku se jednalo pouze o fórum k řešení otázek spojených s integrací do mezinárodních struktur (zejména do…

Kolektivní násilí je předmětem zájmu bezpečnostních studií od dob svého vzniku. V minulosti se vědecké společenství zabývalo především válkou a vojenskými strategiemi, s rozpadem bipolární konfigurace světa ovšem přemístilo svou pozornost na konflikty spíše vnitrostátního charakteru, které v současnosti bezpečnostním studiím – alespoň rozhodně v českém prostředí – dominují. Tato práce se zabývá jedním z nejzajímavějších fenoménů kolektivního násilí, jemuž se věnovala a věnuje spíše sociologie a kriminologie. Jedná se o takzvané nepokoje či rioty a související davové násilí.