Měla by se Evropa obávat šíření amerického QAnonu?

Konspirační teorie jsou neodmyslitelnou součástí lidské interakce. Všeobecně akceptovaná vysvětlení nikdy nejsou přijímána všemi členy společnosti. Alternativní objasnění, vysvětlující často velmi složité problémy jednoduchou formou, představují vítaný protiklad. Ačkoliv Evropané pohlíží na americké trendy s určitou mírou rezervy, současná globální pandemie Covidu-19 spolu s nárůstem politické skepse otevírají čím dál více dveře starého kontinentu konspiračnímu trendu QAnon, jehož příznivci byli významným činitelem lednového útoku na budovou amerického Kongresu. Měla by být Evropa znepokojena možným přílivem QAnon příznivců? Čeho vlastně by se Evropané měli obávat?

Rapidní vývoj moderních technologií v mnoha oblastech usnadňuje každodenní život. Nicméně, nelze přehlédnout negativa spojená s tímto fenoménem. Pohlédneme-li na obecný vztah mezi technologickým vývojem a konspiračními teoriemi, nalezneme společnou proměnou propojující tyto proudy. Alternativní zpravodajství nalezlo své místo jako nástroj opozice vůči mainstreamovým médiím, která jsou viněna ze zaujatosti a neobjektivnosti. V konspiračním žargonu, QAnon nevyjímaje, jsou klasická média považována za nástroj „Nového světového pořádku“[1] představujícího utajenou skupinu populace složenou z globálních korporací, politiků a celebrit, jejichž cílem je postupné uzurpování moci vrcholící nadvládou nad světovou populací1.

Konspirační teorie primárně za přispění moderních technologií zažívají žně, dnes již nejsou sdíleny pouze mezi rodinnými příslušníky, přáteli nebo odběrateli určitého periodika. Alex Jones, samozvaný bojovník proti „Novému světovému pořádku“, disponoval přibližně dvěma a půl miliony odběratelů napříč různými sociálními sítěmi primárně ve Spojených státech amerických v době před odstraněním účtů Facebookem, YouTubem, Spotify a Applem. Jonesův empirický příklad je studiu QAnonu prospěšný ve dvou rovinách. První je obrovské množství příznivců, které si během své kariéry získal. Důležitějším prvkem znepokojujícím bezpečnostní kruhy bylo vystoupení prezidenta Trumpa, v roce 2015 kandidáta prezidentských voleb, v přímém přenosu Jonesova vysílání. Během krátkého rozhovoru ocenil práci a úsilí, s jakým Alex Jones bojuje proti elitám a globalistům. Zároveň vyjádřil přání, aby byl s jeho potenciálním prezidenstvím spokojen2. Ač doba největší Jonesovi slávy již nejspíš pominula, prezentované narativy přežívají a jsou úspěšně převzaty QAnonem.

Co je to QAnon?

QAnon je heterogenní konspirační hnutí zastřešující více proudů v současných amerických konspiračních kruzích. První aktivity QAnonu se objevily v říjnu 2017, kdy byl na diskuzním fóru 4chan zveřejněn článek napsaný anonymním autorem vystupujícím pod přezdívkou „Q“, symbolizující úroveň bezpečnostní prověrky využívané americkým Ministerstvem energetiky. Předcházející konspirační teorie šířící se mezi pozdějšími příznivci QAnonu byla tzv. Pizzagate spojující Hillary Clinton s obchodem s dětmi. Celá konspirace byla postavena na uniklých emailech uveřejněných WikiLeaks v roce 2016. Nicméně, dnešní QAnon prošel transformacemi a stále dokazuje vysokou míru adaptability na události negující propagované konspirační teorie. Stále dominantním narativem v ideologii QAnonu je role prezidenta Trumpa jako protagonisty boje dobra se zlem rezonujícím s narativem „Nového světového pořádku“ – „Pedofilní uctívači satana“ historicky kontrolující svět skrz tzv. Deep state, díky kterému mohou vykonávat uzurpování moci a obchod s dětmi bez povšimnutí veřejnosti. Prezident Trump svými veřejnými i neveřejnými aktivitami proti této entitě vystupuje a bojuje za dobro. Mytologie QAnonu má dva vrcholící momenty, bouři[2] a velké probuzení[3]. Jejich dosažení ukončuje temnou periodu lidské historie. Zatímco bouře symbolizuje mezikrok, ve kterém dochází k masovému zatýkání představitelů Deep state, velké probuzení je finální fáze korelující s celosvětovým prozřením o pravdivosti QAnonu3.

Prvním klíčovým testem odolnosti QAnonu byly americké prezidentské volby v roce 2020. Prohra Donalda Trumpa automaticky neznamenala zhroucení prezentovaného narativu. Úroveň flexibility byla dokázána okamžitou predikcí znovunabytí Trumpova prezidenství s následným zatýkáním nejvyšších představitelů Demokratické strany datovaného na 20. ledna 2021. I přes veškeré predikce se žádné zatýkání nekonalo a Joe Biden úspěšně složil prezidentskou přísahu. Dostupné příspěvky z diskuzních platforem ukazují na nejistotu uvnitř kruhů QAnonu, jedni hovořili o konci hnutí, druzí prezentovali potenciální vysvětlení spojená s lednovými událostmi4.

Novým impulsem dobíjejícím sílu současného QAnonu je probíhající pandemie Covid-19. Narativy, šířící se především na platformě Telegram, propojují „staré“ vyznavače QAnonu s proti-vakcinačními proudy. Online skupiny považují Covid-19 za hoax, využívané vakcíny za experimentální biozbraně a očkované jedince za „superpřenašeče“, jejichž úkolem je upevnit pozici světové vlády a farmaceutických společností5. Tento fenomén dokazuje vysokou úroveň schopnosti reakce QAnonu na nové podněty.

QAnon mezi krajně pravicovými organizacemi

Nalezení jednotné zastřešující definice je velice složité s ohledem na specifičnost QAnonu. Širším uchopením může být zarámován jako krajně pravicové pseudopatriotické hnutí využívající narativy zakořeněné v antigovernmentalismu, antisemitismu, antiglobalizaci, anti-LGBTQ rétorice, a popírání pandemie Covid-19 a vakcinace. Složky antisemitismu a antiglobalizace vykořisťují historicky zakořeněné společenské narativy odvolávající se na skrytou židovskou nadvládu. Prvotní konspirační teorie, spojující představitele Demokratické strany a světové celebrity s pašováním dětí za účelem zisku chemikálie adrenochromu prodlužující lidský život, je staletí stará antisemitská pověst6.

Odlišnost QAnonu od ostatních konspiračních teorií

Na rozdíl od ostatních konspiračních teorií šířících se online diskuzními fóry, QAnon je průkazně spojen s trestnou činností. Podle výzkumu Marylandské univerzity 56 příznivců QAnonu spáchalo ideologicky-motivované trestné činy ve Spojených státech[4]. Násilný potenciál byl prezentován během lednového útoku na budovu amerického Kongresu, 27 osob navázaných na QAnon bylo obžalováno. Výčet trestných činů spáchaných následovníky QAnonu v před lednovém období je na škále od maření spravedlnosti, spiklenectví, až po únos a spáchání vraždy druhého stupně. Výzkum zároveň poukazuje na vysokou efektivitu mobilizace jedinců majících následky z nějaké formy traumatické události jako smrt blízké osoby, fyzické, emocionální nebo sexuální zneužívání, a posttraumatická stresová porucha zapříčiněná vojenskou službou. Zároveň ženy, jejichž děti se staly oběťmi fyzického či sexuálního násilí spáchaného partnerem nebo rodinným příslušníkem, jsou náchylnější k podpoře QAnonu na základě narativu rezonujícího s bojem proti obchodu s dětmi7.

Útok na budovu amerického Kongresu (Zdroj: Wikipedia)

Sekundárním ukazatelem bezpečnostního rizika QAnonu je průzkum veřejného mínění z roku 2020. Měřena byla důvěra americké společnosti v pravdivost konspiračních teorií QAnonu. Publikovaná data zahrnující politickou příslušnost ukazují na: 33 % republikánů věří, že většina názorů QAnonu je pravdivá, 23 % se domnívá, že jsou z části pravdivé a 13 % považuje QAnon za zcela nepravdivý. Naopak 72 % demokratů považuje QAnon za zcela nepravdivý8. Přetrvávající bezpečnostní riziko QAnonu podporuje vyjádření FBI, která varuje před dalšími násilnými činy spáchanými „digitálními vojáky“ ve vztahu k bortícímu se plánu dosazení prezidenta Trumpa zpět do úřadu9.

Graf č.1 – Důvěra v QAnon podle politické příslušnosti v USA (vlastní zpracování)

QAnon se od ostatních konspiračních teorií odlišuje značnou přítomností v americké politice. Volby do Kongresu v roce 2020 poukázaly na fakt, který by neměl být podceňován. Celkem 90 kandidátů buď sdílelo přísvěky s obsahem QAnonu nebo mu vyjádřilo podporu6, pouze dvě kandidátky byly ve volbách úspěšné, Marjorie Taylor Greene a Lauren Boebert10. Nicméně, přítomnost QAnonu v americké politice může mít delšího trvání. Zitser a Ankelová sestavili předpokládaný seznam kandidátů účastnících se nadcházejících voleb do Kongresu v roce 2022. Identifikovali 36 potenciálních podporovatelů QAnonu, kteří budou s největší pravděpodobností usilovat o mandáty napříč americkými státy11. Zároveň zvolení zástupci podporující QAnon pouze neusilují o posty na federální úrovni. Podle Bergengruenové takoví jedinci disponují pozicemi na škále od starostů přes členy městských výborů, až po členy dozorčích rad ve školství12. Příkladem může být starosta města Sequim, Washington, William Armacost, který během rádiového programu označil QAnon za „hnutí pravdy“ bojující za lidskost, pravdu, svobodu a záchranu dětí před obchodem s lidmi13.

Působení QAnonu v Evropě

Navzdory silnému amerikanismu v propagovaných konspiračních teoriích, QAnon si své fanoušky již v Evropě našel především díky odlišnému přístupu k pronikání do veřejného mínění. Zatímco ve Spojených státech je to primárně skrz náboženství, v Evropě využívá antielitistické postoje. Výzkum think tanku ISD debatující jazykovou diverzitu internetových příspěvků s QAnon obsahem ukazuje na předpokládanou dominanci angličtiny, nicméně němčina spolu s italštinou a francouzštinou následují14. Z regionálního hlediska si nejsilnější pozici prozatím QAnon vybudoval v západní Evropě. Při šíření mu napomáhá přítomnost krajně pravicových propagátorů konspiračních teorií, kteří jednoduše mohou narativy QAnonu převzít a sdílet. Naopak střední a východní Evropa představují pro QAnonu velmi nízký potenciál vzhledem k dezinformačním kampaním vedeným především z Ruské federace15.

Německo

Největším evropským útočištěm QAnonu je v současnosti Německo, především díky opuštění striktně americkocentrické rétoriky. Michael Blume, komisař pro boj s antisemitismem v Bádensku-Württembersku, vidí německou historii jako náchylnou pro současné extremistické proudy z důvodu osvobození Američany od nacismu. Tuto skutečnost QAnon využívá a šíří názory prezentující znovu osvobození země od židovské nadvlády dalším americkým prezidentem15. Prvotní konspirační teorie patřící QAnonu, která získala větší veřejnou podporu, rezonovala s původní americkou. Prezident Trump byl prezentován jako spasitel, který díky přítomnosti amerických jednotek znovu osvobodí německý lid od Angely Merkelové. Od prvotního objevení pro-QAnon příspěvků se počet příznivců odhaduje na 200 000. Prezentované narativy silně korelují s americkými, pouze jsou modifikovány na německé prostředí. Attila Hildmann, jeden z nejprominentnějších protagonistů německého QAnonu, disponuje 80 000 sledujícími na platformě Telegram. Ve svých projevech vystupuje proti kancléřce Merkelové, kterou označuje za „sionistickou Židovku“. Zároveň veřejně deklaruje boj s „Novým světovým pořádkem“ a rodinou Rothschildových. Jeho příspěvky evokují potenciální násilnou trajektorii. Otevřeně označuje současné Německo za postdemokratickou entitu s předpokládanou občanskou válkou v budoucnu. Nejnovějším QAnon narativem je spojení pandemie Covid-19 s kancléřkou Merkelovou. Ta ji měla uměle vyvolat za účelem potlačení tajného plánu na znovu osvobození Německa16.

Attila Hildmann (Zdroj: Wikipedia)
Velká Británie

Šíření QAnonu ve Spojeném království lze sledovat ve dvou rovinách. Prvotní přejímání narativů patřícím QAnonu bylo zaměřeno na boj proti obchodu s dětmi bez explicitního odkazování na americký QAnon. Kampaň s názvem „Save Our Children“ se rychle rozšířila na sociálních sítích a vyvrcholila uspořádáním několika veřejných shromáždění. Ačkoliv organizátoři akcí deklarovali nulové napojení na QAnon, využívané slogany s ním silně korespondovaly. Moderátoři britské facebookové skupiny FFTCUK[5], navazující na globální hnutí „Save Our Children“, jsou velmi opatrní, aby nebyly využívány reference odkazující na QAnon. Debatující již tak zdráhaví nejsou a odkazy na QAnon sdílí. Sociální sítě britských uživatelů podle dostupných dat poukazují na frekventované obviňování hlavních představitelů americké Demokratické strany z pedofilie. Stejné názory se objevují i během protestních akcí, ve kterých se protestující odvolávají na konspirační teorii Pizzagate a rovněž na celosvětové spiknutí elit. Sekundárním fenoménem ovlivňujícím britský QAnon je probíhající pandemie Covid-19. Během protestních akcí zaznívají názory označující pandemii za hoax nebo produkt zavedení 5G sítí17.

Francie

Francouzská odnož QAnonu nedosahuje takových rozměrů jako německá, nicméně pro-QAnon online skupina DeQodeurs operující na Telegramu má kolem 30 000 sledujících18. Stejně jako sesterská hnutí v ostatních evropských zemích i francouzský QAnon pomalu získává na podpoře během probíhající pandemie Covid-19, tomuto růstu značně napomáhá obsah produkovaný ve frankofonní části Kanady. Narůstající podpora QAnonu ve Francii je viditelná ve dvou hlavních proudech. První je spojen s jádrem prezentovaných antielitistických postojů. Současný stav francouzské demokracie je vnímán částí obyvatelstva negativě, průzkum veřejného mínění z roku 2020 ukazuje na potřebu změn současného fungování republiky19, proto je ideálním útočištěm pro příznivce QAnonu využívajících nedůvěry ve funkčnost státní autority. Podle profesora Smitha, z Univerzity v Chichesteru, francouzský QAnon sdílí určité podobnosti s hnutím žlutých vest. Druhým proudem je probíhající pandemie Covid-19 přispívající náborem nových členů z řad protivakcinační komunity. Ač je velice složité vyčíslit počet příznivců francouzského QAnonu, Tristan Mendès France[6] toto číslo odhaduje na několik stovek tisíc napříč celou zemí20.

Graf č.2 – Potřeba změn v politickém systému Francie (vlastní zpracování)

Závěr

Tázat se, zdali se QAnon může dostat na území starého kontinentu je otázka, která měla být pokládána v minulosti. Spíše bychom se měli ptát, jakou pozici si může v evropských zemích vybudovat. Tuto trajektorii lze jen těžko předpokládat. Nicméně, dva scénáře se zdají být pravděpodobné.

Jelikož evropská forma QAnonu nemůže přímo čerpat z amerických narativů nemajících potřebnou sílu mimo území Spojených států, lze předpokládat zařazení QAnonu po bok ostatním extremistickým hnutím na škále od neonacistů po protivakcinační skupiny. Ačkoliv je silně adaptabilní, evropské prostředí je odlišné a bez spojení s jiným proudem by riskoval ztrátu tížené podpory. Zároveň lze předpokládat snahu o potlačení symbolu „Q“, silně rezonujícího s lednovým útokem na budovu amerického Kongresu, po vzoru vývoje britské odnože. Podobnou otevřenost politických stran vůči QAnonu, jakou projevili někteří kandidáti Republikánské strany, nelze očekávat. Nicméně, jako možná se jeví afilace QAnonu s některou krajně pravicovou evropskou politickou stranou.

Důležitou proměnou bude přístup evropských států, jak na QAnon zareagují. Poslední čtyři roky plně ukázaly bezpečnostní riziko spojené s narativy vykořisťujícími historické křivdy hluboce zaryté v lidské společnosti. Proto nelze opomíjet rozdílný přístup k „nepřátelům demokracie“17. Zatímco Spojené státy využívají tolerantní formu demokracie[7], evropské státy se přiklánějí spíše k militantní formě[8] lišící se napříč kontinentem. Nadcházející roky spolu s tíženým koncem koronavirové pandemie přinejmenším napoví, jak hluboko se QAnon v Evropě dokázal zakořenit.


Poznámky pod čarou

[1] Přeloženo z anglického originálu the New World Order.

[2] Přeloženo z anglického originálu the Storm.

[3] Přeloženo z anglického originálu the Great Awakening.

[4] Spáchané trestné činy jsou datovány do 24. února 2021.

[5] Zkratka názvu anglického originálu “Freedom for the children UK”.

[6] Tristan Mendès France je expertem na konspirační hnutí působícím na Paris-Diderot University.

[7] Tolerantní demokracie proti ideologickým nepřátelům ani nevystupuje, ani neiniciuje represivní akce. Nepřátelé demokracie mají garantovanou svobodu existence v sytému, proti kterému se vymezují. Žádný aktér není vystaven represím za svoji existenci, rétoriku nebo názory21.

[8] Militantní demokracie proti ideologickým nepřátelům aktivně vystupuje pomocí právních, mocenských a diskurzivních nástrojů. Tyto akce jsou započaty i před zahájením samotných aktivit ohrožujících demokratické zřízení. Nepřátelé demokracie jsou vystaveni represím vzešlým z demokratického politického procesu zaručujícího ochranu před nepřiměřenými zásahy do základních lidských práv. Militantní demokracie není jenom obranným nástrojem, často vyhledává střet s extremisty22.

Zdroje

1BLAKESLEE, Nate. 2010. Alex Jones Is About to Explode. TexasMonthly. https://www.texasmonthly.com/news-politics/alex-jones-is-about-to-explode/

2FRONTLINE. 2020. Alex Jones and Donald Trump: How the Candidate Echoed the Conspiracy Theorist on the Campaign Trail. PBS. https://www.pbs.org/wgbh/frontline/article/alex-jones-and-donald-trump-how-the-candidate-echoed-the-conspiracy-theorist-on-the-campaign-trail/

3FORREST, Brett. 2021. What Is QAnon? What We Know About the Conspiracy-Theory Group. The Wall Street Journal. https://www.wsj.com/articles/what-is-qanon-what-we-know-about-the-conspiracy-theory-11597694801

4SARDARIZADEH, Shayan a ROBINSON, Olga. 2021. Biden inauguration leaves QAnon believers in disarray. BBC. https://www.bbc.com/news/blogs-trending-55746304

5TIMBERG, Craig a DWOSKIN, Elizabeth. 2021. With Trump gone, QAnon groups focus fury on attacking coronavirus vaccines. The Washington Post. https://www.washingtonpost.com/technology/2021/03/11/with-trump-gone-qanon-groups-focus-fury-attacking-covid-vaccines/

6SOUTHERN POVERTY LAW CENTER. 2020. What You Need To Know About QAnon. https://www.splcenter.org/hatewatch/2020/10/27/what-you-need-know-about-qanon

7UNIVERSITY OF MARYLAND. 2021. QAnon Offenders in the United States. Dostupné z: https://www.start.umd.edu/pubs/START_PIRUS_QAnon_Feb2021.pdf

8CIVIQS. 2020. Report: Americans Pessimistic on Time Frame for Coronavirus Recovery. https://civiqs.com/reports/2020/9/2/report-americans-pessimistic-on-time-frame-for-coronavirus-recovery

9COHEN, Zachary a WILD, Whitney. 2021. First on CNN: FBI warns lawmakers that QAnon ‘digital soldiers’ may become more violent. CNN. https://edition.cnn.com/2021/06/14/politics/fbi-qanon-threat-assessment/index.html

10TULLY-MCMANUS, Katherine. 2020. QAnon goes to Washington: two supporters win seats in Congress. Roll Call. https://www.rollcall.com/2020/11/05/qanon-goes-to-washington-two-supporters-win-seats-in-congress/

11ZITSER, Joshua a ANKEL, Sophia. 2021. A Trump-loving insurrectionist and a convicted stalker are among 36 QAnon supporters running for Congress in 2022. Business Insider. https://www.businessinsider.com/the-36-qanon-supporters-running-congress-in-the-2022-midterms-2021-6

12BERGENGRUEN, Vera. 2021. QAnon Candidates Are Winning Local Elections. Can They Be Stopped?. Time. https://time.com/5955248/qanon-local-elections/

13LAH, Kyung a BERRYMAN, Kimberly. 2021. Residents of Washington town wonder if QAnon has taken hold of their mayor. CNN. https://edition.cnn.com/2021/01/30/us/sequim-washington-mayor-qanon/index.html

14INSTITUTE FOR STRATEGIC DIALOGUE. 2020. The Boom Before the Ban: QAnon and Facebook. https://www.isdglobal.org/wp-content/uploads/2020/12/20201218-ISDG-NewsGuard-QAnon-and-Facebook.pdf

15CORLIN, Peggy. 2021. QAnon comes to Europe. VoxEurop. https://voxeurop.eu/en/qanon-comes-to-europe/

16BENNHOLD, Katrin. 2020. QAnon Is Thriving in Germany. The Extreme Right Is Delighted. The New York Times. https://www.nytimes.com/2020/10/11/world/europe/qanon-is-thriving-in-germany-the-extreme-right-is-delighted.html

17SARDARIZADEH, Shayan. 2020. What’s behind the rise of QAnon in the UK?. BBC. https://www.bbc.com/news/blogs-trending-54065470

18FRANCE 24. 2021. Conspiracy epidemic, born in US, spreads in Europe. https://www.france24.com/en/live-news/20210517-conspiracy-epidemic-born-in-us-spreads-in-europe

19WIKE, Richard, SILVER, Laura, SCHUMACHER, Shannon a CONNAUGHTON, Aidan. 2021. Many in U.S., Western Europe Say Their Political System Needs Major Reform. Pew Research Center. https://www.pewresearch.org/global/2021/03/31/many-in-us-western-europe-say-their-political-system-needs-major-reform/

20GILLBERT, David. 2021. QAnon Is So Big in France That Even the Government Is Worried. Vice. https://www.vice.com/en/article/k7a9gx/qanon-is-so-big-in-france-that-even-the-government-is-worried

21ZILVAR, Martin. 2021. „Ozbrojené nestátní milice v USA v období prezidenství Donalda Trumpa.“ Bezpečnostní teorie a praxe  22, č. 2, 73-98.

22MAREŠ, Miroslav a Výborný, Štěpán. 2013. Militantní demokracie ve střední Evropě. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury.

Štítky:

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *