Indo-pacifický región sa niekoľkokrát v histórii stal svedkom súperenia mocností, či už v dobe kolonializmu alebo počas druhej svetovej vojny. Od konca studenej vojny disponovali mocenským monopolom nad dianím v tomto regióne rovnako ako v ostatných častiach sveta Spojené štáty…