Pachatel útoku Vladislav Rosljakov ve škole během útoku (Zdroj: Wikipedia)

Útok aktivního střelce na polytechnické škole v Kerči

K útokům aktivního střelce na školách dochází po celém světě velice často a výjimkou nejsou ani státy bývalého Sovětského svazu. Jenom pro představu, na území Ruské federace a Ruskem okupovaném Krymu došlo mezi lety 2014 až 2018 ke třem takovýmto útokům spáchaným palnou zbraní a šestnácti útokům provedeným jiným druhem zbraně, zejména zbraněmi chladnými nebo pomocí různých druhů výbušnin. [1] K útoku v Kerči, který se nachází na Ruskem okupován Krymu, došlo 17. října na tamní polytechnické střední škole. Během střelby usmrtil osmnáctiletý student zmiňované školy 20 svých spolužáků a učitelů, dalších 70 pak zranil. [2] Kvůli obrovskému počtu obětí a zraněných se jedná o největší útok na škole v postsovětském státu od teroristického útoku na beslanskou školu v roce 2004.

Aktivní nebo šílený střelec je podle Josefa Smolíka vysoce agresivní pachatel, který v krátkém časovém období spáchá masovou vraždu pomocí střelné zbraně či zbraně jiného druhu, často v kombinaci s nástražnými a výbušnými systémy. Smolík dodává, že typické pro tyto případy je i to, že se odehrávají na místech s velkou koncentrací osob – tedy měkkých cílů[1], jako jsou například školy, nákupní centra anebo nemocnice. [3] V České republice definují složky IZS ve své terminologii aktivního střelce jako nebezpečného pachatele, který se rozhodl použít zbraň k dosažení svých cílů. Může se jednat jak o jednoho pachatele, tak o skupinu pachatelů (to je méně obvyklé). Jeho hlavním cílem je zabít nebo zranit co největší počet osob. [4] Definice Ministerstva vnitřní bezpečnosti Spojených států amerických (Department of Homeland Security) se od českých definic více méně neliší, jenom k definici dodává, že pachatel při výběru svých obětí povětšinou nepoužívá žádný předem určený vzorek ani metodu. Oběti tedy vraždí zcela náhodně. [5] [6]

Poloha Kerče na mapě Ukrajiny (Zdroj: Wikipedia)

Typologie aktivních střelců

Neexistuje celosvětově uznávaná jednotná typologie aktivních střelců. Různí autoři se u těchto zločinů a jejich pachatelů věnují různým aspektům. Česká typologie se spíše zaměřuje na obecná hlediska uskutečnění aktivní střelby, americké typologie se kromě obecných hledisek útoků a pachatele pokouší o konkrétní popis profilu útočníka, čímž se zároveň snaží upozornit na možné společné znaky či projevy chování ty osoby, které se nacházejí v blízkosti útočníka, a využít tak definování těchto znaků jako nástroje prevence umožňující plán útočníka včas odhalit a v ideálním případě pak zločinu zabránit.

Pro analýzu kerčského střelce bylo využito rozdělení aktivních střelců podle Josefa Smolíka (ten je rozděluje podle několika hledisek do několika kategorií, což ukazuje následující tabulka) a na profil střelce aplikuji i indikátory, které mají odhalit možného pachatele podle Ministerstva vnitřní bezpečnosti Spojených států amerických.

Rozdělení aktivních střelců podle Josefa Smolíka. [3]
Hledisko Kategorie
Provedení Promyšlené a dlouhodobě připravované
Jednání v afektu
Vlastnictví zbraní Legální
Nelegální
Výběr obětí Náhodný
Záměrný
Počet pachatelů Jedinec
Dva nebo více
Motivy Makrosociální[2]
Mikrosociální[3]

Ministerstvo vnitřní bezpečnosti Spojených států amerických uvádí, že u pachatele nikdy nejde o náhlé „přepnutí“, ale že vždy předem začne vykazovat určité indikátory potenciálně násilného chování. Ministerstvo dodává, že tyto indikátory nejsou směrodatné a nejsou zamýšleny jako jasná diagnostika budoucího násilného činu. Za indikátory se považuje: zvýšené užívání alkoholu nebo drog, nárůst absencí ve škole / práci, zmenšený zájem o vlastní hygienu, deprese, časté změny nálady, bezdůvodné výbuchy násilí, sebevražedné poznámky, paranoidní chování, promítání osobních problémů do problémů ve škole / na pracovišti, empatie s předchozími pachateli násilných činů. [5] Dalšími společnými znaky aktivních střelců jsou: většinou muž mladší 45 let, tichý samotář, historie v násilí, výhružky, patologický stěžovatel, extremistické názory, fascinován zbraněmi a častá je i změna osobnosti. [7]

Profil kerčského střelce

Pachatelem střelby na polytechnické škole v Kerči byl osmnáctiletý student čtvrtého ročníku stejné školy Vladislav Igorjevič Rosljakov. Vladislavův otec Igor byl bývalý voják a kozák. Po vážném zranění hlavy začal svou manželku a syna bít a stal se z něj alkoholik. Rodiče se rozvedli, když bylo Vladislavovi 10 let, do péče si ho vzala matka. V dětství byl Vladislav hyperaktivní a podle určitých výpovědí měl sadistické tendence, které se projevovaly především v jeho chování ke zvířatům. Matka pracovala jako zdravotní sestra v místní nemocnici. Krátce po rozvodu se matka přidala ke Svědkům Jehovovým a Vladislava začala vychovávat velice striktně. Nemohl se například účastnit žádných kroužků ve škole ani používat počítač. V kolektivu nebyl považován za agresivní dítě. Za dobu, co chodil na základní školu, se popral pouze jednou. [8] [9]

V roce 2015 začal studovat na polytechnické škole v Kerči. Právě někdy v tomto období se začal velice zajímat o zbraně a výbušniny. Začal si chatovat online s válečnými veterány, od kterých vyzvídal informace o výrobě bomb a o používání zbraní. Do školy pravidelně docházel s bajonetem od útočné pušky typu kalašnikov nebo s loveckým nožem. Zejména kvůli svému zájmu o zbraně začal hrát během studia airsoft. Následné vyšetřování (zejména internetová historie) ukázalo, že vyhledával vše, co se týkalo násilí (zajímal se o aktivity ISIS a sériových vrahů) a násilných extremistických ideologií jako například neonacismu. [8]

Fotka Vladislav Rosljakov – pachatele střelby v Kerči (Zdroj: Wikipedia)

Podle Vladislavových spolužáků a učitelů na střední škole, začal být Vladislav více a více agresivní. Dostával se do šarvátek a potyček se svými spolužáky. Během jedné použil proti svým spolužákům pepřový sprej přímo ve třídě. Svým kamarádům říkal, že by nejraději „všechny ve škole postřílel“. Postupem času začal být podle své rodiny mnohem více uzavřený. Spolužáci a přátelé ho popsali jako tichého samotáře, který se nechtěl socializovat s ostatními. Svým kamarádům a bývalé přítelkyni se svěřil, že ho ve škole spolužáci i učitelé šikanují, a to zejména kvůli tomu, že je podle nich divný a jiný. [8]

Na sociální sítě přidával příspěvky o tom, že chce spáchat sebevraždu i o tom, že chce spáchat podobný čin jako Eric Harris a Dylan Klebold, kteří v roce 1999 zastřelili 13 osob na Columbine High School v USA. K oběma pachatelům velice vzhlížel a považoval je za svůj vzor a za hrdiny. Na internetu hojně používal stejné přezdívky jako dva zmiňovaní pachatelé a byl členem několika jejich “fanklubů“.[10] [8] Více vzhlížel k Ericu Harrisovi, což se projevilo mimo jiné v tom, že k během útoku použil stejné zbraně jako on. Dokonce se na útok oblékl do stejného oblečení, které měl na sobě Harris – tedy do bílého trička, černých kalhot a střeleckých rukavic. Po střelbě spáchal sebevraždu, stejně jako střelci z Columbine High Schol tak učinil ve školní knihovně. Nutno podotknout, že inspiraci v těchto dvou pachatelích našlo již mnoho školních střelců.  [11]

Eric Harris (vlevo) a Dylan Klebold – pachatelé střelby na Columbine High School (Zdroj: Wikipedie)

K útoku pachatel použil pumpovací brokovnici kalibru 12 s pistolovou rukojetí[4], kterou měl v legálním držení i přes to, že na území Ruské federace je poměrně složité získat střelecké oprávnění. Vladislav splnil všechny potřebné požadavky (včetně psychotestů). Zbrojní oprávnění mu bylo uděleno 18. září, tedy necelý měsíc před útokem. Krátce na to si z peněz, které ukradl svým prarodičům, zbraň pořídil. Zbraň ukrýval v opuštěné budově kousek od svého domova, aby ji jeho matka nenašla.[8] Pár dnů před útokem koupil 150 broků. [14] Na útok si také připravil dvě hřebíkové bomby, Molotovův koktejl a trubkové bomby, které plánoval odpálit na půdě školy. [12]

Z výše uvedeného vyplývá, že pachatel měl svůj útok promyšlený a důkladně se na něj připravil. Brokovnici, kterou k útoku použil, vlastnil legálně. Oběti si v rámci školy nijak specificky nevybíral, cílil na budovu polytechnické střední školy a kohokoliv, kdo se v ní nacházel. Pachatelovy motivy byly mikrosociální. Chtěl se mstít svým spolužákům a učitelům ze střední školy zejména za to, že ho ve škole údajně šikanovali.

U útočníka můžeme nalézt i několik již výše zmíněných indikátorů a typických znaků pro potencionální aktivní střelce. Konkrétně sympatie s předchozími střelci, bezdůvodné výbuchy násilí a sebevražedné poznámky. Také to byl tichý samotář, který byl fascinován zbraněmi a měl do určité míry extrémistické názory, které projevoval zejména na sociálních sítích. Částečně měl i historii v násilí a vyhrožoval tím, že takový čin spáchá, opět zejména na sociálních sítích[5].

Typologie kerčského střelce podle Josefa Smolíka [3]
Hledisko Kategorie
Provedení Promyšlené a dlouhodobě připravované
Vlastnictví zbraní Legální
Výběr obětí Náhodný
Počet pachatelů Jedinec
Motivy Mikrosociální

Průběh útoku

K útoku došlo 17. října 2018 na polytechnické škole v Kerči na Ruskem okupován Krymu. Z výpovědí svědků a záznamů z kamer víme, že pachatel přibližně v 11:45 vešel do budovy školy zadním vchodem, aby se tak vyhnul bezpečnostnímu rámu. S sebou nesl dva černé batohy, které obsahovaly zbraň, náboje, předem připravené bomby a Molotovův koktejl. [14] Nejdříve se vydal do školní jídelny, kde umístil alespoň jednu z připravených bomb. Poté se podle záznamu z kamer vypravil do druhého patra, kde byla umístěna kancelář ředitele školy. Když dorazil do ředitelny, tak zjistil, že je prázdná. [8]

Následně Vladislav ve škole rozpoutal hotové peklo. Začal střílet z brokovnice do svých spolužáků a učitelů, které potkával, když procházel školními chodbami a jednotlivými učebnami. Mimo osob střílel do obrazovek počítačů, hasičských přístrojů a zamčených dveří. V tu chvíli ve škole vypukl zmatek a studenti začali ze školy hromadně prchat. Během střelby beze slova střílel po každém, koho na chodbě potkal. [8] Někdy během střelby vybuchla nálož umístěná ve školní jídelně. Jednalo se o podomácku vyrobenou hřebíkovou bombu. [16] Podle ruských bezpečnostních složek bylo po kampusu rozmístěno více výbušnin, ty se ovšem policejním pyrotechnikům podařilo včas zneškodnit, a tak nevybuchly. [11] [18] Podle výpovědi jednoho ze studentů trvala střelba asi 15 minut. [15]

První policejní jednotky[6] byly na místě asi za 10 minut[7] od začátku střelby i přes to, že se policejní stanice nachází jenom kousek od místa útoku (necelých 250 metrů). [17] Policie se z počátku domnívala, že se jedná o teroristický útok a také to, že pachatelů je větší počet. Dokonce i samotní svědci nejdříve vypověděli, že pachatelů je několik a používají útočné pušky. Vzhledem k tomu, že se ruské bezpečnostní složky domnívaly, že jde o teroristický útok, tak na místo postupně dorazilo až 200 zasahujících členů bezpečnostních složek. Střelba ovšem skončila dřív, než stihli jakkoliv zasáhnout. Pachatel se mezitím zastřelil ve školní knihovně. [15] [8]

Zasahující záchranné a bezpečnostní složky na místě útoku (Zdroj: Wikipedia)

Zasahující složky našly na místě devatenáct mrtvých a asi sedmdesát zraněných. Jeden ze zraněných následně zemřel v nemocnici. Všechny oběti zemřely na střelnou ránu, zranění byla převážně způsobena výbuchem hřebíkové bomby ve školní jídelně. Celkově si střelba na polytechnické škole v Kerči vyžádala 21 životů. [8] Smutnou tečkou za celým útokem je to, že pachatelova matka měla zrovna v tu dobu službu jako sestra v nemocnici. Poté co se dozvěděla, že pachatelem byl její syn, pokusila se o sebevraždu. [17]

Události po útoku

Po útoku se ukázalo, že pachatel hojně hrál počítačové hry. Hrál například střílečku Doom[8], ve které si pomocí obrázků své střední školy vytvořil mapu a podle některých expertů se tak na útok připravoval. [8] Hru Doom hráli oba již zmiňovaní střelci z Columbie a jejich čin se podle některých autorů dá brutalitou této počítačové hry částečně vysvětlit. Tyto závěry jsou ale velice sporné. Hraní počítačových her se v profilech aktivních střelců neobjevuje pravidelně, dokonce platí, že většina pachatelů těchto zločinů v minulosti počítačové hry vůbec nehrála. [3]

Tragickou událost doprovází také jeden poměrně úsměvný příběh. Ruský expert Filipp Gross-Dněprov po útoku uvedl, že pachatel hrál hru Doka-2, ve které může hráč brutálně vraždit postavy ve hře, a to vše na pozadí školy. Žádná taková hra ovšem v tu dobu neexistovala, expert si ji spletl se hrou Dota 2[9], v té se ovšem nic z toho, co Gross-Dněprov popisoval, neobjevuje. Hráčská komunita na internetu se tohoto tématu ihned chytla a Gross-Dněprov za svůj omyl čelil velké kritice a vtipům. Tečkou za celým tímto příběhem je pak to, že hru podle Dněprovova popisu někdo skutečně vytvořil. Hra je dokonce umístěna na platformě Steam a kdokoliv si ji může za necelé jedno euro koupit a zahrát. [19] [20]

Hra Doka 2 v obchodu na stránkách herní platformy Steam (Zdroj: Steam)

Ruský prezident Vladimir Putin prohlásil, že za útok v Kerči může globalizace a amerikanizace. Útok označil za americký trend, a to zejména kvůli tomu, že se pachatel inspiroval u střelby na Columbine High School. Podle Putina by pomohlo, kdyby byl internet více kontrolovaný. K této potřebě se připojili i představitelé tajných služeb. [17] [21] Po útoku následoval návrh několika poslanců, aby se minimální věk pro získání zbrojního oprávnění na lovecké a dlouhé zbraně zvýšil na 21 let. K této změně pak skutečně 28. června 2021 došlo. [22]   

Závěr

K útokům aktivních střelců dochází po celém světě a výjimku netvoří ani země bývalého Sovětského svazu. Útok na polytechnické škole v Kerči si vyžádal 21 životů a pachatel Vladislav Rosljakov se na konci svého útoku zastřelil. Pachatel naplňoval několik typických znaků, které jsou pro aktivní střelce charakteristické. Byl fascinován zbraněmi a násilím obecně, podporoval extremistické ideologie a projevoval sympatie k předchozím pachatelům. K samotnému útoku použil legálně drženou zbraň a podomácku vyrobené výbušniny. Hlavním motivem jeho činu byla s největší pravděpodobností šikana jak ze strany Vladislavových spolužáku, tak ze strany učitelů, a to přes to, že se po útoku začaly objevovat teorie, že pachatele motivovalo k útoku hraní počítačových her. Vladimir Putin využil tohoto útoku a ve svém projevu z něho nepřímo obvinil Spojené státy. Útok se snažil využít i k nastolení větší kontroly internetu, což vedle pozitivního dopadu v oblasti násilí může vést i k omezení politické konkurence v Rusku. K podobným útokům bude bohužel pravděpodobně docházet i nadále, a to bez ohledu na kontrolu či omezování internetu. Internet naopak může pomoci potenciální pachatele vystopovat a eliminovat dřív, než k samotnému útoku dojde.

Přestože byla střední škola v Kerči vybavena bezpečnostním rámem, dokázal se pachatel do budovy se zbraněmi a výbušninami dostat, přičemž využil svých znalostí a zvolil nehlídaný a nekontrolovaný zadní vchod. Je zřejmé, že i bezpečnostní opatření mají své limity, důraz je proto třeba klást i na připravenost potenciálních obětí. Když člověk ví, jak se během útoku chovat, má mnohem větší šanci, že se mu podaří přežít a třeba i varovat ostatní nebo přivolat pomoc.


Poznámky pod čarou

[1] Za měkké cíle (anglicky soft targets) se považují většinou oblasti s velmi vysokou koncentrací osob (restaurace, nemocnice, školy, nákupní centra, prostředky hromadné dopravy atd.), které i přes velký počet osob nejsou nijak výrazně chráněné. Právě kvůli nízké ochraně těchto míst jsou ideálním místem pro útok aktivního střelce, potažmo pro jiný druh útoku (např. teroristický útok). [13]

[2] Makrosociálním motivem je nespokojenost ve společnosti, v komunitě (sociální, politické, kulturní, ekonomické kazatele, které subjektivně mají na pachatele vliv). [3]

[3] Mikrosociální motivy týkající se především intrapersonálních a interpersonálních konfliktů (většinou se jedná o konkrétního viníka, či viníky pachatelovy situace). [3]

[4] Konkrétně se jednalo o Hatsan Escort Aimguard na 7+1 náboj (viz. https://hatsan.com.tr/product/escort-aimguard/). [17]

[5] Rosljakov byl velice aktivní online a na sociálních sítích. Vyšetřování odhalilo, že nejvíce času trávil na fórech, která se věnovala sériovým vrahům. Také sledoval videa poprav Islámským státem, která jsou ovšem v Rusku zakázána. Sledoval několik ukrajinských neonacistických stránek a hojně sdílel neonacistický a nacistický obsah (např. svastiky). Z uniklých chatů také vyplývá, že se o svých sebevražedných tendencích svěřoval online, stejně tak o svém plánu střelby [8].

[6] Podle jednoho s očitých svědků policie střílela na studenty utíkající z budovy školy v domněnce, že se jedná o pachatele. Tato informace ovšem nikdy nebyla oficiálně potvrzena. [18]

[7] Doba, kdy dorazila policie na místo v souvislosti s blízkostí jejich stanice, vyvolala po útoku pochybnosti o zásahu. [17]

[8] Doom je počítačová hra žánru FPS (střílečka z pozice první osoby). V současné době má již několik dílů.

[9] Dota 2 je počítačová hra žánru MOBA. Po celém světě je velice populární (jinak tomu není ani v Rusku a na Ukrajině).

Zdroje

[1] Davydov, D. G., & Khlomov, K. D. (2018) Massacres in educational institutions: mechanisms, causes, prevention. National Psychological Journal, 11(4), 1-3.

[2] Crimea attack: Gun attack at Kerch college kills 19 (2018, October 17). BBC. Retrieved from https://www.bbc.com/news/world-europe-45891201.

[3] Smolík, J. (2011). Šílení Střelci: Uvedení Do Problematiky. Bezpečnostní Teorie a Praxe, 4(2011), 99-100, 103-106.

[4] Výbor pro civilní nouzové plánování. (2013). Amok – útok aktivního střelce

STČ 14/IZS. Czech Republic.

[5] U.S. Department of Homeland Security. (2008). Active Shooter: How to Respond. Washington, DC: U.S. Dept. of Homeland Security.

[6] Federal Bureau of Investigation. Active Shooter Resources.  Retrieved from https://www.fbi.gov/about/partnerships/office-of-partner-engagement/active-shooter-resources.

[7] MSA Security. (2012). SPECIAL ANALYSIS: The Active Shooter Threat. Retrieved from MSA Security website: https://www.msasecurity.net/security-and-counterterrorism-blog/bid/86354/MSA-Special-Analysis-The-Active-Shooter-Threat.

[8] Smith, R. (2019). Vladislav Roslyakov: A Profile. Retrieved from School Shooters website: https://schoolshooters.info/vladislav-roslyakov.

[9] Playing online games & ‚torturing cats‘: Who was the Crimea college shooter? (2018, October 20). RT. Retrieved from https://www.rt.com/news/441787-kerch-college-shooter-profile/

[10] Rothrock, K. (2020, December 11). Inspired by Columbine but driven by bullies. Meduza.io. Retrieved from https://meduza.io/en/feature/2020/12/11/inspired-by-columbine-but-driven-by-bullies.

[11] Crimea college attack: student carries out mass shooting in Kerch (2018, October 17). The Guardian. Retrieved from https://www.theguardian.com/world/2018/oct/17/crimea-college-rocked-by-deadly-bomb-blast-kerch.

[12] Crimea attack: College shooting is ‚globalisation‘ result (2018, October 18). BBC.  Retrieved from https://www.bbc.com/news/world-europe-45900534.

[13] Odbor bezpečnostní politiky a prevence kriminality, and Ministerstvo vnitra ČR. (2016). Audit Národní Bezpečnosti. Praha: Ministerstvo vnitra ČR, odbor bezpečnostní politiky a prevence kriminality.

[14] Crimean College Shooting: What We Know So Far (2018, October 18). The Moscow Times. Retrieved from https://www.themoscowtimes.com/2018/10/18/crimean-college-shooting-what-we-know-so-far-a63224.

[15] At least 19 killed in attack on college in Russian-annexed Crimea (2018, October 17). CBS News. Retrieved from https://www.cbsnews.com/news/russia-crimea-college-kerch-possible-terrorist-attack-today-live-updates-2018-10-17/.

[16] Útok ve škole na Krymu. Explozi bomby a následnou střelbu jednoho ze studentů nepřežilo 19 lidí (2018, October 17). iROZHLAS. Retrieved from https://www.irozhlas.cz/zpravy-svet/krym-vybuch-skola-kerc-plyn_1810171214_haf.

[17] Gawron, T. (2018, October 22). Souhrn faktů k masové vraždě v Kerchi na Krymu. Zbrojnice.com. Retrieved from https://zbrojnice.com/2018/10/22/souhrn-faktu-k-masove-vrazde-v-kerchi-na-krymu/.

[18] Unanswered questions about Crimea’s college massacre (2018, October 18). Meduza.io. Retrieved from https://meduza.io/en/feature/2018/10/18/unanswered-questions-about-crimea-s-college-massacre.

[19] Dobryolyubov, E. (2020, September 7). Putin approves esports in Russian schools. What does this mean for school children, parents, and the industry? Realnoe Vremya. Retrieved from https://realnoevremya.com/articles/4742-putin-approves-esports-in-russian-schools.

[20] Tichý chlapec, který hrál počítačové hry, shodují se přátelé kerčského vraha (2018, October 18). iDnes.cz. Retrieved from https://www.idnes.cz/zpravy/zahranicni/rusko-krym-utok-kerc-strelba-vladislava-rosljakov.A181018_144516_zahranicni_dtt.

[21] Luhn, A. (2018, October 18). Putin says Crimean school shooting result globalisation. The Telegraph. Retrieved from https://www.telegraph.co.uk/news/2018/10/18/putin-says-crimean-school-shooting-result-globalisation/.

[22] Russia Tightens Gun Ownership Law Following School Shooting (2021, June 29). RadioFreeEurope. Retrieved from https://www.rferl.org/a/russia-gun-ownership-law/31331101.html.

Štítky:

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *