Redakční update: Environmentální bezpečnost jako nový tematický celek

Vážení čitatelia,

s radosťou a rešpektom preberám pozíciu šéfredaktora v Security Outlines. Svoje pôsobenie v redakcii vnímam ako srdcovú záležitosť, a preto som nad ponukou tejto role ani dlho neváhal. V prvom rade sa chcem poďakovať vedeniu Veronike, Tomášovi a doterajšiemu šéfredaktorovi Adamovi za prejavenú dôveru a možnosť aktívne sa podieľať na ďalšom smerovaní redakcie. 

V neustále meniacom sa medzinárodnom prostredí, obzvlášť poznačenom vojnou na Ukrajine, je projekt ako Security Outlines, zameraný na bezpečnosť, mimoriadne dôležitý. O to intenzívnejšie vnímam našu hlavnú misiu, a teda približovať bezpečnostnú problematiku širokej verejnosti a prispieť tak k odbornej debate o aktuálnych bezpečnostných témach. Nespornou výhodou je rôznorodosť článkov, ktoré navyše pokrývajú všetky regióny sveta. 

Čo robí Security Outlines unikátnym projektom, je jeho kolektív autorov. Redakciu tvoria nielen vysokoškolskí študenti, ale predovšetkým už aj absolventi a mladí profesionáli, ktorí vo svojich článkoch prinášajú sviežu perspektívu na svetové udalosti a globálne problémy. Práca našich redaktorov je výsledkom zápalu pre danú problematiku, zároveň kvalitného výskumu. Aj preto ma veľmi teší, že som dostal príležitosť viesť tento tím redaktorov, hoci som si vedomý, že sa s tým spájajú aj mnohé výzvy.

S vedomím nových bezpečnostných hrozieb rozširujeme náš záber o novú tématickú rubriku Environmentálna bezpečnosť. Národná bezpečnosť sa netýka iba vojenských hrozieb; hrozby nevojenskej povahy majú potenciálne rovnako závažné dopady. Znečistenie, zmena klímy, vyčerpávanie prírodných zdrojov a iné environmentálne riziká môžu významne ohroziť bezpečnosť a stabilitu národov a eventuálne vyvolať aj násilné konflikty.

V tomto editoriáli neprichádzam so žiadnymi ďalšími zásadnými zmenami vo fungovaní redakcie. Mojim zámerom je naďalej pokračovať v práci mojich predchodcov a opierať sa o dobre nastavené vnútorné procesy. Bez váhania si dovolím povedať, že Security Outlines sa vyznačuje kvalitou článkov. Teraz, keď som v pozícii šéfredaktora, je pre mňa hlavnou prioritou tento štandard nielen zachovať, ale aj neustále zdokonaľovať. 

V neposlednom rade poďakovanie patrí aj našim čitateľom. Vážime si vašu podporu a osobne dúfam, že s nami ostanete aj naďalej. V prípade, že by mal niekto záujem stať sa súčasťou redakcie alebo sa inak podieľať na chode Security Outlines, neváhajte sa nám ozvať.

Dávid Dinič
Šéfredaktor

Štítky:

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *