Redakční update: změna je život?

Svůj loňský editorial jsem uváděla slovy Peux ce que veux. Tedy kde je vůle, tam je i cesta. Právě určité znovustmelení redakce bych označila jako jeden z hlavních úspěchů posledního roku. V řadách Security Outlines také přibylo mnoho nových tváří, a dlužno podotknout, že vskutku talentovaných. Díky nim bylo možné během letošního jara připravit půdu pro další vývoj redakce.

Věřím, že se během roku mého šéfredaktorování podařilo opět posílit i samotnou publikační činnost, která je a bude naším základem. Články a studie přitom pokrývají nejrozmanitější témata a adekvátně reagují na vývoj ve světě. Právě rychlost a pružnost reakce se projevila mimo jiné i během jarního odhalení tzv. kauzy Vrbětice. Díky odhodlání členů redakce jsme v řádu několika hodin byli schopni vydat vlastní analytický příspěvek k aktuálnímu a ožehavému tématu.

V oblasti profesního růstu se nám podařilo navázat nové spolupráce a kontakty. S Centrem pro lidská práva a demokracii jsme uspořádali diskuzi s armádním generálem Petrem Pavlem, a to u připomínky výročí konce druhé světové války. Pro velký úspěch jsme poté byli znovu osloveni s nabídkou uspořádat diskuzi s doktorem Václavem Moravcem, známým moderátorem a akademikem, který se věnuje projektu Infodemie.

Projekt Bezpečnostních večerů se těšil podpoře Asociace pro mezinárodní otázky, díky níž jsme měli možnost uspořádat celkem tři diskuze s analytiky AMO.

Členové redakce Security Outlines se také účastnili NATO 2030 Youth Summitu, jako šéfredaktorka jsem pak byla přizvána jakožto Youth Delegate na #WeAreNATO Annual Conference. V neposlední řadě je třeba zmínit i účast redakce na 8. národní bezpečnostní konferenci, která se tradičně pořádá v prostorách Míčovny Pražského hradu, čehož si vskutku vážíme.

Při zhodnocení redakční činnosti posledního roku tak nelze jinak než konstatovat, že Security Outlines jsou uskupením s potenciálem, a právě vůlí posouvat se dál. Osobně jsem k hazardu nikdy netíhla, ale pokud bych si měla dnes na něco vsadit, jsou to právě Security Outlines. Proto jsme se rozhodli přistoupit k určitým formálním změnám, které nám dovolí tento potenciál dále rozvíjet a vytvářet tak další příležitosti i pro členy a spolupracovníky SO.

Security Outlines se stávají formálně zapsaným spolkem, nad kterým bude bdít předsednictvo sestávající se z Martina Blechy, Tomáše Zwiefelhofera a mé maličkosti. Post šéfredaktora přitom přechází na Martina Blechu, dlouholetého a zkušeného člena redakce, kterému k ruce bude Jan Pospíšil – tak, jako byl Jiří Maixner dosud k ruce mně. Jak bylo zmíněno v úvodu – publikační činnost je a nadále bude hlavní činností Security Outlines. Zároveň pro vás ale v součinnosti s týmem angažovaných členů SO připravujeme projekty nové, které si budou žádat svůj čas a energii. Z toho důvodu jsme se rozhodli pro toto nové formální rozdělení. A věříme, že již brzy ponese své ovoce.

Závěrem je potřeba zmínit to nejdůležitější – a tedy fakt, že tento krok by nebyl možný bez předchozích SO generací. Jakub Maděránek, Michael Myklín i další šéfredaktoři před nimi, nastavili zářný příklad toho, jak by fungování redakce mělo vypadat. I díky jejich přičinění můžou Security Outlines dnes navazovat na své dobré jméno. A jsem si jista, že v tomto směru bude pokračovat i Martin Blecha.

Veronika Čáslavová

bývalá šéfredaktorka
CEO  Security Outlines

 

Změna je život?

Když jsem byl před jistou dobou osloven s nabídkou začít nahlížet do nejužšího vedení Security Outlines, byla to pro mě obrovská čest. Portál si během let vybudoval solidní pozici v oblasti bezpečnostní tématiky a již během začátku mého studia na FSS šlo z mé strany fakticky o lásku na první pohled. Jak tehdejší zvyklosti velely, připojil jsem se do redakce na začátku druháku a od té doby se věnoval zejména sekci Moderních technologií a později i editacím.

V období, kdy jsem nakukoval Veronice a Jiřímu pod ruce jsem přemýšlel i debatoval co by pro další fungování redakce mohlo být do budoucna nejlepší a taky by bylo dobré změnit. Sám jsem přesvědčen, že každá změna určitě nutně nevede k lepšímu. I s ohledem na to jsme vše důkladně diskutovali, a tudíž pevně doufám, že jde o kroky správným směrem. Nově uvnitř redakce dochází k důležité vnitřní změně v podobě posílení role vedoucích sekcí, kteří budou pomyslným tmelem redakce přinášejícím regionální znalosti na vyšší úroveň, stejně jako pomyslně rozvážou nejužšímu vedení ruce pro managment publikace většího počtu článků i koncepční práci do budoucna. Děkuji Adamovi, Filipovi, Kláře,  Kristýně, Krištofovi, Michalovi, Šárce i Vojtěchovi, že do toho s námi jdou.

Druhá změna se vás, čtenářů, dotkne již přímo. Po dlouhých debatách jsme se rozhodli pozměnit strukturu sekcí tak aby dávala větší smysl a mj. mezi nimi docházelo k menším překryvům. Důsledkem toho jsou zrušeny sekce Západní Balkán a Moderní technologie, které už dále v našem pečlivě opečovávaném redakčním klenotu, přehledu světového dění za uplynulý týden, vídat nebudete. Nemusíte však smutnit, neboť bývalí redaktoři těchto sekcí budou dále působit v jiných sekcích, kde zajisté nezapomenou na své původní zaměření a občas se v rámci novinky či článku vydají svým dřívějším směrem. Mimo to s ohledem na bezpečnostní a politické vazby rozšiřujeme sekci Východní Asie nově na Západní Pacifik. Poslední změnou je vyjmutí severní Afriky z africké sekce a přiřazení tohoto sub-regionu k Blízkému východu.

S mým úkolem pojí i určitá naděje. Naděje v to, že se po třech semestrech online setkáme v rámci redakce zase tváří v tvář. Myslím si, že redakce jako celek díky převážně online povaze naší činnosti i výbornému leadershipu toto období zvládla velmi dobře. Sociální stránku lze nahradit však velmi obtížně, a i s ohledem na to doufám, že v tomto ohledu jsme to nejhorší jako společnost a univerzita již překonali. Vzpomene si ještě někdo dnes jaké to bylo jít po přednášce na Bezpečnostní večer a pak ještě pokračovat na Filmovou noc?

Navázat na své předchůdce v pozici šéfredaktora bude určitě úkolem nikoliv jednoduchým. Hlavním cílem samozřejmě zůstává častá publikace ještě zase o něco zajímavějších a kvalitnějších článků i pokračování ve vydávání pravidelných novinek. Součástí toho je i nábor dalších členů redakce. Pokud nad připojením se k nám váháte, nyní je ten správný čas to zkusit.

Na závěr děkuji svému zástupci Honzovi Pospíšilovi, že se rozhodl akceptovat pozici mého wingmana. I za celou redakci pak slibuji, že pro další rozvoj portálu uděláme společně maximum.

Užívejte léto a zůstávejte prosím nadále našimi věrnými čtenáři!

Martin Blecha

Váš nový šéfredaktor

Štítky:

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *